Formandens klumme

AKTUELT / 18.09.18

Ny Naturkanon skal formidle Danmarks natur - Folkelig opbakning og formidling af Danmarks natur

Ny Naturkanon skal formidle Danmarks natur – Folkelig opbakning og formidling af Danmarks natur

Af Susanne Renée Grunkin, landskabsarkitekt mdl, formand Danske Landskabsarkitekter.

Ny Naturkanon skal formidle Danmarks natur

Folkelig opbakning og formidling af Danmarks natur

Danske Landskabsarkitekter ser med glæde på, at vi her i 2018 får udpeget 15 fantastiske steder med dansk natur. Det danske natur- og kulturlandskab er vores hjertebarn – det fremgår også af vores tilstedeværelse i den offentlige debat – både hvad angår landskabelige værdier og tilgængelighed til landskabet set i lyset af Planloven og dens virkning, kystlandskabet, natur/bynatur, nationalparker, naturparker og egnskarakteristiske træk, det byggede miljø i forhold til det groede miljø samt de naturoplevelser, der er unikke for et område. Alt det har stor betydning for os – det danske kulturlandskab er vores nationalværdi!

Men vi var, som flere andre, også bekymrede for, hvorvidt disse oplagte faglige perspektiver nu også bliver dækket af juryen, som den er blevet sammensat, og er derfor blevet bekymret for kanonens troværdighed. Vores bekymring sendte vi videre til chefkonsulent i Naturstyrelsen, Ulrik Schack. Vandmiljø & Friluftsliv har givet os dette velargumenterede svar, som vi har fået lov til at bringe videre:

”Politisk har der været et ønske om at opdatere naturkanonen siden VLAK-regeringen kom til i november 2016. 

Den nuværende naturkanon så dagens lys under VK-regeringen helt tilbage i 2009 og består af 216 eksempler på dansk natur fordelt på 12 temaer. Alt sammen udvalgt af primært 11 faglige eksperter. 

Hele denne fagligt funderede naturkanon med bl.a. et væld af dyr, planter og landskabsformer vil fortsat være at finde på vores hjemmeside, som et tre-binds-værk på bibliotekerne og hos Undervisningsministeriet som undervisningsmateriale for folkeskolens mellemtrin.

Den nye kanon skal mest af alt ses som et supplement til den fra 2009. Den nye skal nemlig udelukkende fokusere på at finde frem til 15 fantastiske natursteder fordelt rundt om i landet – steder der kan inspirere alle til at komme ud og lære den danske natur bedre at kende. 

Derfor har regeringen denne gang ønsket at gå en anden vej i forhold til juryen. Der har været fokus på at finde frem til en jury, som ikke primært består af fagfolk, men af formidlere, som kan sikre en stor folkelig opbakning. 

Når det er sagt, så har man fra politisk side dog også opstillet en række kriterier for den endelige udvælgelse af natursteder til den ny naturkanon, der gør, at juryen hele tiden skal holde sig flere af de parametre for øje, som du også nævner, I brænder for – Herunder landskabelige værdier, tilgængelighed og unikke naturoplevelser. 

Ved den endelige nominering og udvælgelse skal juryen derfor også lægge vægt på de forslag, som bl.a. bedst opfylder kriterierne:

  • 1) Den enkelte lokalitet skal have en smuk natur og noget særligt, der er værd at besøge.
  • 2) Lokaliteten skal have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi.
  • 3) Der skal være offentlig adgang til hele lokaliteten eller til væsentlige steder inden for den.

Summa summarum – Juryen kunne naturligvis være sammensat på 1.000 forskellige måder. Men fra politisk side er holdningen, at man gennem det valgte miks af naturfaglig baggrund og formidlingskompetencer hos jurymedlemmerne har skabt lige præcis den jury, regeringen har ønsket sig i denne omgang.”

Egne forslag til, hvilke steder der skal med i Danmarks Naturkanon kan indsendes på denne hjemmeside. Sidste frist er 23. september 2018.

Foto: Bornholm – udpeget til Naturkanon i 2009 under kategorien Steder. Fotograf: Peter Holt Overgaard, landskabsarkitekt mdl.

Terra Incognita, Trondheims Mindested / Marianne Levinsen og Anders Krüger

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >