Formandens klumme

AKTUELT / 26.06.18

En anderledes tilgang til klimasikring?

En anderledes tilgang til klimasikring?

Af Susanne Renée Grunkin, landskabsarkitekt mdl, formand Danske Landskabsarkitekter.

En anderledes tilgang til klimasikring?

Mon vi kan lære af Chicagos anderledes tilgang til klimasikring? – byen, der blev etableret tilbage i 1833 på den flade bred ved Michigan-søen med høj grundvandsstand og søvand presset op i byen ved stormvejr. Gaderne lå i mudder konstant, men de blev reddet af en innovativ løsning på problemet!

En populær anekdote fortæller om en mand, der var sunket ned til halsen i gademudderet i en af Chicagos gader. En venlig forbipasserende gentleman spørger ham: ”kan jeg hjælpe Dem?”. ”nej tak, det går fint”, forsikrer manden, ”jeg har en god hest under mig!”. Den samt andre maleriske beretninger om byens sumpede tilstand fortæller, hvorfor byrådsmedlemmerne i 1855 drøftede en akut og radikal løsning: Der skulle anlægges kloak med nødvendigt fald væk. Men da måtte gadernes niveau hæves to meter!

Tre år senere igangsatte man hævning af byens huse med donkraft! Med udgravning af tunneller under fundamentet samt flere hundrede donkrafte, sjakbajser og arbejdere blev Chicagos bygninger løftet op til det nye gadeniveau. En af de mest spektakulære hævninger var, da hele forretningsstrøget Lake Street, som en 107 meter lang række af sammenhængende bygninger, på 5 dage blev hævet med en hastighed på ca. 40 cm pr. dag – uden at én eneste rude blev knust. Her vurderede man, at bygningerne, med efterfølgende forbedringer, fik fordoblet sin værdi.

På samme måde investerer byerne i Danmark i dag store summer på klimasikring med større sikkerhed og værdistigninger til følge. Men måske kan eksemplet alligevel inspirere os til at tænke endnu mere innovativt både i forhold til klimasikring af de danske byer, i forhold til byudvikling i havne og i det hele taget byggeri langs de danske kyster – hvor byggeri åbenbart ikke kan undgås.

Illustration: Bygningerne i Chicago hæves. Illustrationen kan findes her. Kilde: Historie nr. 12/2017.

Sansehave ved Magneten, Frederiksberg / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >