Afsluttende forelæsning med Susanne Renée Grunkin

AKTUELT / 30.01.18

Intens landskabskursus på KADK afsluttet med en festforelæsning om DL’s perspektiver på faget

Intens landskabskursus på KADK afsluttet med en festforelæsning om Danske Landskabsarkitekters perspektiver på faget.

Ved, på et tidligt tidspunkt i uddannelsesforløbet, at sætte skarpt fokus på landskabsarkitektur bliver et godt fundament skabt hos de studerende for en helhedsorienteret tilgang til arkitekturfaget.

Institut for Bygningskunst, By og Landskab har netop afsluttet et kursus på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Her var et intens fokus på landskabsarkitektur set fra flere perspektiver. Studielektor Peter Henning Jørgensen havde koordineret kurset og DL’s formand Susanne Renée Grunkin var inviteret til at holde den afsluttende festforelæsning. Formålet var dels at vise moderne landskabsarkitektur repræsenteret gennem hædrede projekter fra Dansk Landskabspris og dels at fortælle om, hvordan det er at være landskabsarkitekt med udgangspunkt i egne erfaringer. Det er tydeligt, at Landskabsprisens tre finaleprojekter fra 2017 tilsammen repræsenterer omfanget af fagets virkemidler, der kan sikre grønne udemiljøer af høj kvalitet både i bymæssig og landskabelig sammenhæng.

Af egne eksempler havde Susanne medbragt eksempler fra arkitektvirksomhederne JJW Arkitekter, der bl.a. er kendetegnet ved en velfunderet social tilgang til arktiektur samt fra JuulFrost Arkitekter, der bl.a. er kendetegnet ved komplekse opgaver i større skala som by- og campusudvikling.

Et af eksemplerne fra JJW Arkitekter var Hempelkollegiet på DTU i Kgs. Lyngby, der i dag er boliger for internationale studerende. Særligt egetræsbeplantningen på DTU var i fokus i projektet. Træerne var i sin tid plantet for at skabe læ for vinden, for det på daværende tidspunkt afsidesliggende DTU. Efterhånden som byen er vokset op omkring ørerne på campus, er det ikke længere nødvendigt med den læ, de skaber – men en landskabsarkitekts hjerte bløder ved tanken om, at skulle fælde store træer på en byggegrund. Konceptet var derfor, at bevare så mange af træerne som muligt på strategiske steder, og genanvende fældede træstammer i højest mulig grad. Det lykkedes at genanvende 495 løbende meter egetræ til bl.a. siddemuligheder og belægninger i form af træfliser, og de store træer bidrager til den gode atmosfære, der er i udemiljøet omkring ”kollegiet i skoven”.

Et eksempel fra tiden hos JUUL|FROST var Campuspladsen til Örebro Universitet. Med et bystrategisk greb skulle bl.a. en ny hovedbygning og studenterboliger knytte universitetet tættere til byen. Den skålformede plads har store pladsstøbte betonflader med brede fuger imellem, der leder regnvandet ned til birketræerne i ”bunden” af pladsen, som i dag fungerer som samlingsplads og udendørs studiemiljø for de studerende.

Som formand, var Susanne specielt glad for invitationen, da det er en glimerende lejlighed til ikke blot at fortælle om foreningen og faget – men forhåbentlig også at få pirret de studerendes nysgerrighed og interesse og følge vejen for at uddanne sig som landskabsarkitekt. Derudover er det en kærkommen lejlighed at styrke samarbejdet og vidensudveksling mellem KADK som uddannelsesinstitution og Danske Landskabsarkitekter. Tak for invitationen – vi kommer gerne igen.

Besøgssted ved Filsø / Schønherr

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >