LANDSKAB: Thorbjörn Andersson

AKTUELT / 29.11.17

Danske Landskabsarkitekter har spurgt landskabsarkitekt Thorbjörn Andersson om hans forhold til magasinet LANDSKAB

Ideen om at digitalisere LANDSKAB blev født, da bladet i 2010, fejrede sit 90-års jubilæum. I forbindelse med jubilæet, arrangerede Danske Landskabsarkitekter en oplæsning af de gamle udgivelser i kældrene under Carlsberg byen.

Digitaliseringen af bladene skal gøre viden tilgængelig for de studerende, men i lige så høj grad, for den fagligt interesserede landskabsarkitekt. LANDSKAB er, og har igennem tiden, været med til at vise landskabsarkitekturens historiske udvikling, bl.a. i form af hvilke etableringsteknikker og æstetiske strømninger, der har været fundament for formgivningen af dansk landskabsarkitektur og havekunst. Landskabsarkitekturen er om noget en del af dansk kulturhistorie.

I forbindelse med digitaliseringen af LANDSKAB, har vi spurgt den svenske landskabsarkitekt Thorbjörn Andersson – forfatteren bag artiklen “Borås textile fashion center” i LANDSKAB 3, 2014 – hvor hans interesse i magasinet finder sit ståsted.

“Landskab återger de diskussioner, recensioner och projekt som är aktuella för stunden. Som alla reviews innebär det att tidskriften skapar en bild av en tid: vad var mest viktigt just då, vilka böcker kom ut, vilka projekt byggdes. För både forskare och praktiker är det värdefullt att kunna gå tillbaka till en tid som man är intresserad av; inför ett nytt projekt som man ska rita eller för att ta del av den diskussion som fördes vid ett speciellt tillfälle och kanske jämföra den med vad vi pratar om idag.”

“Det är värdefullt att dokumentera fackets arbete så att vi kan lära från det. Jag använder ofta gamla nummer av Landskab när jag skriver nya texter. Och jag går ofta tillbaka till Sven Ingvar Anderssons försvar av Christos Running Fence i mitten av 1970-talet, och även till den upprörda diskussionen om Morten Klints ‘Slangen i Hvidovre’ när jag funderar över hur värderingarna skiftar.”

Thorbjörn Andersson står for festforelæsningen ved næste Generalforsamling hos Danske Landskabsarkitekter. Generalforsamlingen bliver afholdt den 15. marts 2018 i Aarhus – husk allerede nu, at sætte kryds i kalenderen – vi opdaterer løbende. 

Læs Thorbjörn Anderssons artikel i LANDSKAB nr. 3, 2014.
Se de digitaliserede versioner af LANDSKAB.

Fotograf: Anna Ruth Fridholm. Redigering: Frederik Guntofte, Danske Landskabsarkitekter.

Besøgssted ved Filsø / Schønherr

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >