Postkort fra Sverige

AKTUELT / 05.06.18

Landskapsarkitekt MSA Johan Folkesson fra Akademin för Landskapsarkitektur skriver om oplevelser i det sø-nære landskab i Sverige

Landskapsarkitekt MSA Johan Folkesson fra Akademin för landskapsarkitektur skriver om oplevelser i det sø-nære landskab i Sverige

Coastal landscapes – ett vykort från Sverige

Af landskapsarkitekt MSA Johan Folkesson fra Akademin för landskapsarkitektur.

I samband med det nordiska mötet 2016 satte värdlandet Danmark särskilt fokus på kust- och sjönära landskap, samt vikten av hänsynsfull och balanserad samhällsplanering. Varje land fick i uppgift att formulera ett vykort för att belysa sina specifika problem och utmaningar.

Sverige har en lång och varierande kuststräcka och ett jättelikt system av sjöar, åar och älvar. Från hårdexploaterade storstadsnära skärgårdsarkipelager till glesbefolkade sjösystem i vildmarken. Våra bestämmelser om riksintresse för natur- och friluftsliv, samt strandskydd håller undan bromsar och motverkar strandnära exploatering.

Samtidigt finns glesbygdskommuner i inlandet med enorma sjösystem omgivna av vildmark. Sjönära boende kan vara en av få möjligheter att attrahera nya invånare i en avfolkningsbygd. Strandskyddet uppfattas här som ett hinder för utveckling.

De stora upplevelsevärdena med turism och rekreation leder till stora turistströmmar starkt knutet till sommaråret. Bostadshus i mindre kustsamhällen omvandlas till sommarboende som ibland bara nyttjas enstaka veckor på sommaren. Vissa orter ligger helt öde på vinterhalvåret.

Intresset för fritidsbåtar är stort och stigande i Sverige. Småbåtshamnar och uppläggningsplatser tar stor plats i populära kustsamhällen och nära storstäderna. Båtlivet är en påtaglig del av landskapet och bli ett dominerande inslag under vissa delar av året.

Floran av problematik är lika rik och varierande som antalet landskapstyper i Sverige. Tätortsnära eller glesbygd, Stockholms eller Bohusläns skärgård – eller Hallands & Skånes sandstränder, Norrlands sjöar och träsk eller Mälaren och Siljan. Att tolka, värdera och översätta det specifika landskapets värden och känslighet är en oerhört viktig uppgift för landskapsarkitekter och samhällsplanerare.

Læs også sidste års Postkort fra Island.

Foto: Postkort fra Sverige.

Sansehave ved Magneten, Frederiksberg / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >