Landskabsarkitekternes Afgangsudstilling 2018

Published date

Danske Landskabsarkitekter var med, da de nyuddannede landskabsarkitekter fra Københavns Universitet inviterede til fernisering af deres afgangsudstilling i Copenhagen Plant Science Centre.

Af Frederik Alexander Guntofte, DL studentermedhjælp

Dette års dimitterende landskabsarkitekter fra Københavns Universitet er løbet videre med stafetten fra sidste års dimittender. Den 5. oktober markerede dagen hvor dette års nye kuld af landskabsarkitekter førte traditionen videre, og kunne slå dørene op til Landskabsarkitekternes Afgangsudstilling 2018.

Udover værterne for eftermiddagens arrangement ankom vi som nogle af de første til udstillingen. Det gav os muligheden for at suge den fulde oplevelse til os, af et Copenhagen Plant Science Centre der indtil den 13. oktober er omdannet til udstillingslokaler for landskabsarkitekterne. Opstillingen er flot og gennemtænkt og man ser tydeligt, at de studerende har lagt et hårdt stykke arbejde i årets afgangsudstilling.

For igen i år er det de studerende selv, der har stået for hele arrangementet; alt fra lokaler, plakater og flyers, til mad, drikke og musik til de mange besøgende. Vi kan ikke være andet end imponerede over deres dedikerede arbejde, der efter vores bedste overbevisning virkelig har båret frugt.

DL er ikke de eneste der er imponerede over resultatet – ligeså var eftermiddagens talere, der havde fyldt talepapirer med positive superlativer efter alle kunstens evner. De første til at få publikums fulde opmærksomhed, var selvfølgelig de dimittenderne selv. Vi blev alle budt velkommen af de spændte landskabsarkitekter, der udover at være ivrige for at fremvise deres projekter, også havde glædet sig til at præsentere de metoder og temaer afgangsudstillingen dækker.

De studerende blev efterfuldt af Bente Merete Stallknecht, professor og prorektor på KU. Hun lagde ikke skjul på det talent hun tydeligt kunne se på udstillingen. Ikke nok med at de studerende har skabt et mesterstykke, et masterpiece, har de med deres udstilling gjort projekterne til showpieces. Samme anerkendelse kunne spores hos næste person til at indtage gulvet, Torben Dam, lektor for Landskabsarkitektur og planlægning på KU, der i tråd med eftermiddagens internationale tema blev introduceret som head of studies. Lige netop det internationale lagde han stor vægt på i talen: det velfungerende internationale miljø på uddannelsen bringer de internationale perspektiver med sig, lød det. Torben Dam bød de tidligere studerende velkommen som hans nye kollegaer.

Susanne Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter, havde både taget verbale roser og motiverende ord med til dimittenderne. Susanne bed mærke i de flotte observationer og metoder der lå til grund for, at de studerende havde fundet frem til løsninger på nogle af de problemer, vi støder på i hverdagen. Hun roser de studerende for, at de gennem deres udstilling gør alle opmærksomme på, at landskabsarkitekter har de løsningerne der efterspørges af borgere overalt. Udstillingen slår med syvtommersøm fast, hvorfor eksempelvis Københavns overborgmester Frank Jensen er blevet overbevist om, at grønne områder er vigtige for borgere i kommuner landet over. Susanne er tryg ved at gøre de nye landskabsarkitekter medansvarlige for, at bevare naturen både i og udenfor byerne.

Rigmor Nielsen, bestyrelsesformand i Landskabsarkitekternes Fagforening, delte Susannes perspektiv på den stigende vigtighed af landskabsarkitekturfaget. Hun håber dette og sidste års afgangsudstillinger er starten på en årligt tilbagevendende begivenhed, da det giver de nye landskabsarkitekter en unik mulighed for, at fremvise deres evner til potentielle arbejdsgivere. Samme forhåbning kunne spores hos Hans-Henrik Jørgensen, bestyrelsesformand i JA, der ikke nøjedes med en lykønskning til landskabsarkitekterne, men også et tillykke til deres fremtidige arbejdsgivere.

Med det formelle på plads, fortsatte eftermiddagen for familie, venner og andre besøgende med, at kaste et nærmere blik på de mange udstillede projekter, og få en snak med nogle af indehaverne.

Selv havde vi en snak med Kasper Skjærlund, forfatter på projektet Harte Skov – kontrast i landskabet. Kasper fortalte om, hvordan projektet var en fortsættelse på hans praktikforløb, og hvordan han havde fortsat samararbejdet med Moos+Looft efter praktikken ophørte. Harte Skov huser Brødsgård, der er hjemsted for Landbomuseet Kolding. Han forklarede hvordan han gennem workshops med de mange frivillige som driver museet, havde fået en masse viden om, hvad de ønskede museet skulle udvikle sig til. Med udgangspunkt i hans poster, gav Kasper et entusiastisk indblik i hans løsninger og ideer. Vi ønsker alt held og lykke til Kasper og alle de andre studerende i fremtiden, og håber på at blive inviteret til afgangsudstilling igen i 2019.

Oplev udstillingen indtil den 13. oktober 2018 på Copenhagen Plant Science Centre.
Læs mere om de forskellige arrangementer under udstillingen her
Se fotos fra udstillingen her.

Udstillingen er udviklet i tæt samarbejde mellem Københavns Universitet, JA, Landskabsarkitekternes Forening, Danske Landskabsarkitekter og en gruppe landskabsarkitektstuderende.

Foto: Tale af DL formand Susanne Renée Grunkin til åbningsreception af Landskabsarkitekternes Afgangsudstilling 2018. Fotograf: Sara Daneshyar.