Byen – et livslandskab

Published date

Akademiraadet har i efteråret 2013 nedsat et Landskabsudvalg til at bistå og rådgive rådet inden for miljø og planlægning af landskabsæstetik og tilgrænsende felter.

Udvalgets arbejde kan blandt andet bestå i vurderinger og udtalelser, rådgivning af offentlige institutioner, behandling af sager og generel deltagelse i samfundsdebatten.

Landskabsudvalget inviterer afholdte i januar symposiet "Byen - Et livslandskab". I den forbindelse, har udvalget som oplæg til symposiet udarbejdet en publikation: "Byen - et livslandskab".

Læs mere om Landskabsudvalget her.