Danske Landskabsarkitekter opretter fagdommerpanel

Published date

Danske Landskabsarkitekter får løbende henvendelser fra private bygherrer, ejendomsudviklere og offentlige organisationer om fagdommere. I sommer besluttede bestyrelsen at oprette et fagdommerpanel, der fokuserer på landskabsfaglige emner. Hen over efteråret har bestyrelsesmedlemmer gennemgået ansøgninger fra interesserede landskabsarkitekter MDL, og vi opretter nu et fagdommerpanel.

15 fagdommere
Danske Landskabsarkitekters fagdommerpanel består af 15 kompetente fagdommere. Alle de udvalgte fagdommere har som minimum fem års relevant erhvervserfaring og er aktivt udøvende inden for rådgivning, forvaltning, planlægning, forskning og formidling i en række af landets landskabsvirksomheder, offentlige organisationer eller uddannelsesinstitutioner. For at sikre klienterne relevant rådgivning i forhold til fagspecifikke projekter er de 15 fagdommere inddelt i fem overordnede kategorier afhængigt af deres kompetencer. 

De fem kategorier

  • Kulturarv og transformation
  • Klimatilpasning, bæredygtighed og tekniske anlæg
  • Analyse, programmering og proces 
  • Byrums- og landskabsdesign
  • Strategisk planlægning

Tværfaglighed resulterer i bedre projekter
I takt med at byggeriets parter i stigende grad fokuserer på tværfagligt samarbejde, er det relevant at inddrage landskabsarkitekter i dommerpaneler allerede i konkurrencefaserne. Hermed sikrer man helhedsorienterede løsninger, hvor landskabsarkitekturen også kommer til at spille en vigtig rolle.

Lillan S. Thomsen er sekretariatsleder af Danske Landskabsarkitekter og glæder sig over, at foreningen nu kan imødekomme de mange henvendelser om fagdommere:

”I takt med at byggerier bliver mere og mere komplekse, byrumsprojekter både er klimaløsninger og udviklingstiltag, skoler åbner sig mod omverdenen, private virksomheder og boligforeninger stiller byrum til rådighed for offentligheden, er landskabsarkitekturen muligvis mere relevant end nogensinde før. Da dette sker samtidig med at byggeriets parter i stigende grad fokuserer på tværfaglighed og tidlig inddragelse af forskellige af rådgivere, udførende og brugere, glæder jeg mig over, at Danske Landskabsarkitekter nu kan stille kompetente fagdommere til rådighed.”

Danske Landskabsarkitekter forventer at indgå en række strategiske samarbejdsaftaler med byggeriets parter om fagdommere. Fremover kan interesserede bygherrer, udviklere og konkurrencearrangører henvende sig til Danske Landskabsarkitekter, der vil udpege relevante fagdommere til de konkrete opgaver.

Mangler du en landskabsarkitekt til konkurrenceteamet, kan du kontakte sekretariatet på dl@landskabsarkitekter.dk 

Læs pressemeddelelse her