Københavns Kommune søger Enhedschef til Center for Nye Anlæg

Published date

Vær med til at skabe de fysiske rammer for det gode byliv i Københavns Kommune.
Enheden Udvikling af anlægsprojekter, Center for Nye Anlægsprojekter, søger en ny chef, som har lyst til at arbejde med forberedelse og kvalitetssikring af anlægsprojekter i byens rum.

Du har som enhedschef det primære ansvar for knap 20 dedikerede medarbejdere og deres opgaver og leverancer.
Du får reference til centerchefen og indgår som en del af Center for Nye Anlægsprojekters chefteam med i alt fire enhedschefer.
Center for Nye Anlægsprojekter består af ca. 120 medarbejdere, som forbereder, planlægger og kvalificerer forskelligartede anlægs- og renoveringsprojekter i byen.

Enheden har procesansvar for udvikling og forberedelse af kommende anlægsprojekter i København, herunder omverdensinddragelse og bidrag til det politiske beslutningsgrundlag.
Enheden arbejder bl.a. med budgetnotater, forundersøgelser, idékataloger, programmering og kvalitetssikring af en stor bredde af projekter, som kan være alt fra byrum, cykelstier, parker, bynatur og infrastruktur.

Tiltrædelse sker den 1. december 2017. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter cheflønsaftalen for Københavns Kommune.

Her du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte centerchef Karen Margrethe Krogh på telefon 30465727 eller enhedschef Janus Christoffersen på 2036 3827.

Sidste frist for ansøgning udløber søndag den 1. oktober.
Første runde af ansættelsessamtaler forventes afholdt den 5. og 6. oktober, med anden runde den 26. oktober.

Læs mere om stillingen og ansøg her.