KULTURNATUR

Published date

Hvordan tager vi hensyn til landskabets mangfoldige kulturhistorie, når vi naturgenopretter? Dette spørgsmål tager lektor ved Arkitektskolen Aarhus, landskabsarkitekt MDL, ph.d. Thomas Juel Clemmensen, op til diskussion på udstillingen KULTURNATUR, der åbner i Vestjyllands Kunstpavillon lørdag den 13. januar. I forbindelse med åbningen udgiver han samtidig en bog om emnet.

Omdrejningspunktet for udstillingen er en undersøgelse af de omfattende landskabsændringer, som fulgte med Skjern Å Projektet (1962-1968) og Skjern Å Naturprojektet (1999-2003). Thomas Juel Clemmensen præsenterer desuden et skitseforslag til, hvordan hovedkanalen fra 1960’ernes store og ambitiøse afvandingsprojekt kunne have været udnyttet konstruktivt i udformningen af den nye natur i Skjern Enge. Han har hentet inspirationen i Schweitz, hvor arkitekten Georges Descombes har stået i spidsen et interessant naturprojektet, som på forbilledlig vis tilgodeser både natur- og kulturarv.

Formålet med udstillingen er at sætte spørgsmålstegn ved den nuværende naturgenopretningspraksis i Danmark og samtidig fremhæve landskabsarkitekturen som en kritisk og refleksiv disciplin. Ved at pege på, hvad man også kunne have gjort, udnyttes Skjern Å Naturprojektets status og prestige til at skabe en øget bevågenhed omkring naturgenopretningens kulturelle dimension. Udstillingen skal ses som en invitation til at tænke naturgenopretning som kulturlandskabstransformation.

Thomas Juel Clemmensen udgiver samtidig med udstillingen en bog, hvori man kan læse nærmere om hans tanker vedrørende naturgenopretning og materialet på udstillingen. Bogen udkommer på Arkitektskolens Forlag.

Tid: Udstillingsåbning og boglancering lørdag den 13. januar 2018 kl. 14.00. Udstillingen holder åbent indtil den 4. februar.
Sted: Vestjyllands Kunstpavillon, Henning Larsens Vej 3, Videbæk.

Læs mere om udstilling og boglancering her.

Foto: På besigtigelse af vandløbsrestaureringsprojektet Renaturation du cours d’eau de l’Aire à Genève sammen med arkitekt Georges Descombes. Fotograf: Stefan Darlan Boris.