Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo søger underviser til tredje år af landskabsarkitektuddannelsen

Published date

AHO søger Professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur

20. august 2018 startet det nye felles 5-årige masterprogrammet i landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Universitetet i Tromsø (UiT). Hvert år tas det opp 20 studenter som tilbringer de første tre årene på AHO og de siste to på UiT. I den anledning søker vi etter en engasjert landskapsarkitekt som med kunnskap, inspirasjonsevne og kraft skal bidra til å bygge det landskapsarkitekturfaglige miljøet ved Institutt for urbanisme og landskap. Stillingen vil blant annet innebære å ha ansvar for å undervise og utvikle det faglige grunnlaget for tredjeåret i landskapsarkitekturutdanningen. Vi søker etter primært landskapsarkitekter eller sekundære arkitekter med bred kunnskap om by- og tettstedsutvikling.

Vi søker en landskapsarkitekt som kan vise til dokumentert og fersk forsknings- og undervisningserfaring innenfor beskrevet fokusområdet. Kandidaten vi ser etter må også kunne vise til meritert praksiserfaring. Undervisningen foregår på norsk og det stilles krav til skandinaviske språkferdigheter. Personen vil være kursansvarlig for det andre studieåret av programmet.

Særligt fokus på tredje år af uddannelsen
Det tredje året i programmet har spesielt fokus på landskapsarkitekturens rolle i utformingen av våre fellesrom. Undervisningen er studiobasert og veiledning foregår som individuell oppfølging, i grupper eller i plenum. Studioundervisningen inkluderer opplæring i nødvendige verktøy og trening i grunnleggende ferdigheter, som gir kompetanse og kunnskap innen landskapsarkitektur.

Vi søker: Oppstart av nytt studium er utfordrende og stiller krav til at den som ansettes er en nettverksbygger som også har gode evner i og erfaring til å videreutvikle studiet og gjøre programmet kjent og attraktivt for potensielle søkere. Personen vi søker skal være med i et faglig, sterkt team som:

  • Utdanner formsikre landskapsarkitekter av høy internasjonal kvalitet- som er allsidige, skapende og nytenkende, og som er rustet til å møte et samfunn i stadig endring.
  • Driver prosjekt- og forskningsbasert undervisning innenfor studiets fokusområder, med spesiell vekt på raske endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn i nord.
  • Bidrar til kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling.

Kvalifikasjonskrav. Personen vi søker har:

  • PhD i landskapsarkitektur eller tilsvarende
  • Solid, erfaring fra fersk, relevant og meritert forskning og undervisning
  • Kan vise til merittert praksis som landskapsarkitekt eller tilsvarende
  • Gjerne erfaring med å initiere og lede forsknings- eller faglig utviklingsprosjekter
  • Beherske et skandinavisk språk
  • Dokumentert erfaring i å bygge fagmiljø og internasjonale nettverk
  • Dokumentert gode samarbeidsevner

Ansøgningsfrist: 14. november 2018
Ansøgning: Vi ønsker at du vedlegger følgende i søknaden som gjøres elektronisk. Søknad, CV, Bekreftede kopier av vitnemål og attester, Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portfolien kan ha maksimalt 30 sider og 100MB. En redegjørelse for egen læringsfilosofi
Spørgsmål om stillingen: kan rettes til instituttleder Marianne Skjulhaug ved Institutt for urbanisme og landskap, tel 22997000/93091091 eller per e-post marianne.skjulhaug@aho.no.
Se jobopslaget og søg stillingen her.

Læs mere om Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Foto: Arkitektur- og designhøgskolen Oslo