Magasinet LANDSKAB

Oprettet

LANDSKAB er et nordisk tidsskrift for landskabsarkitektur og havekunst, landskabsplanlægning og urbanisme. LANDSKAB informerer, inspirerer, er meningsdannende og er den historiske dokumentation om nordisk landskabsarkitektur.
Emnemæssigt veksles mellem tematisk tilrettelagte numre og blandede numre. Der præsenteres projekter inden for landskabsarkitektur, både nye som ældre renoverede anlæg og overvejende i Norden.

LANDSKAB orienterer også om international landskabsarkitektur, aktuelle konkurrencer, bringer portrætinterviews, debat, bogomtaler, kommentarer.
Desuden præsenteres forskning inden for faget samt ph.d.- og afgangsprojekter fra landskabsarkitektuddannelserne ved arkitektskolerne. Rigt illustreret og vel layoutet, med engelsk summary og engelske billedtekster.

LANDSKAB henvender sig til have- og landskabsarkitekter, by- og landskabsplanlæggere, bydesignere, arkitekter, økologer, geografer, kunstnere; alle i den offentlige og private sektor, i uddannelse eller forskning med interesse for udformning af landskaber og byer.

LANDSKAB startede i 1920 som tidsskriftet HAVEKUNST; fra 1969-80 hed det LANDSKAP. LANDSKAB udgives otte gange om året, omfang ca. 32 sider pr. nummer, ca. 80 farveillustrationer, format 22,8 x 30,8 cm.

Udgivelse og ansvarshavende redaktør: LANDSKAB udgives af Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Annemarie Lund er ansvarshavende redaktør.

Artikler og indlæg: Er du potentiel skribent eller har forslag til en artikel eller et debatindlæg, er du meget velkomne til at kontakte redaktøren på landskab@landskabsarkitekter.dk. Inden du indsender artikler læs gerne forfattervejledning herunder:

Redaktionsudvalg: Jacob Fischer (fmd.), Liv Oustrup, Ulrik Kuggas, Philip Dahlerup, Lulu Salto Stephensen, Anne Refshauge (suppl.).
Nordisk repræsentation: Malin Blomqvist, Finland; Ulla R. Pedersen, Island; Nina Marie Andersen og Anne Tibballs, Norge; Sabina Richter, Sverige.

Mere om LANDSKAB

  • Du kan læse leder samt omtale af seneste nummer af LANDSKAB her
  • Du kan downloade årsindeks og digitaliserede numre af LANDSKAB fra 1920 til 2012 her

Kontakt

  • Redaktionen kontakt ansvarshavende redaktør Annemarie Lund på landskab@landskabsarkitekter.dk eller telefon 26 21 06 33
  • Abonnement på LANDSKAB kontakt Akademisk Arkitektforening på hd@arkitektforeningen.dk
  • Annoncering i LANDSKAB; formater & priser samt deadline & udgivelsesdatoer kontakt DG Media