Om baggrundsbilleder

Oprettet

PLADS TIL MENNESKER

Er du blevet nysgerrig på de fire baggrundsbilleder, som vi har vist på forsiden af vores hjemmeside – så læs her historien om hvert enkelt projekt:

Plads til fortællinger - 'Porten til Lolland' / Schønherr

‘Porten til Lolland’ kaldes dette projekt, der bygger over et areal på hele 1300 hektar. Indenfor arealets rammer finder vi de tre byer Hunseby, Bandholm og Maglemer, der huser indgangen til den velbesøgte Knuthenborg Safaripark. Projektet er tænkt til at binde de tre landsbyer sammen om safariparken, hvor sammenbindingen sker både fysisk og på mentalt plan. Det handler om den fysiske forbindelse, der skabes via nye passager og faciliteter for de bløde trafikanter i og mellem landsbyerne. I Bandholm er der blandt andet anlagt en 280 meter lang ‘svævende’ træpromenade, og som billedet viser museumsbanens nye ‘trinbræt’ med den smukke træpavillon, hvor passagerne kan tage ophold, inden de tager en tur med veterantoget. På mentalt plan handler det om sammenbindingen af landsbyerne via sammenfald af materialer, såsom gentagende trædæk. Derudover skabes der for safariparkens besøgende samtidig en positiv opmærksomhed på de omkringliggende landsbyers liv og kvaliteter. 

Foto: Carsten Ingemann for Realdania

Plads til leg - Farum Midtpunkt / BOGL

BOGL har med Farum Midtpunkt formået at skabe et legende projekt, hvor udfordrende eksisterende niveauer og opdelinger løses ved sammenbindinger i form af blandt andet plateauer, tribune og ikke mindst en svævende gangbro, der vikler sig ind og ud mellem eksisterende fyrretræers trækroner. De forskellige plateauer består af farverige belægninger og smukke træflader. Renoveringen tager afsæt i beboernes og kommunens ønske om, at åbne bebyggelsen op mod Farum by og tilbyde attraktive udearealer til leg og bevægelse, og der er med projektet skabt faciliteter til en række af aktiviteter så som bordtennis, bordfodbold, dansescene, klatrevægge, trampoliner og meget mere. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Rambøll.

Foto: BOGL

Plads til mennesker - Vester Voldgade, København / GHB Landskabsarkitekter

Sigende er GHB Landskabsarkitekters one-liner for Vester Voldgade ‘fra vej til levende promenade’, som de har formet i samarbejde med COBE. Det drejer sig netop om omdannelsen af en før meget bildomineret vej til den nu levende urbane stribe, der bevæger sig helt fra Jarmers Plads, forbi Rådhuspladsen og hele vejen ned til Christians Brygge i det indre København. Det nye byrum består nu af en varierende bred promenade på solsiden af Vester Voldgade, hvor de bredere steder gør plads til fortovscaféer og andet form for ophold og liv. Belægningens materiale består af store granitfliser, der varier i tre forskellige nuancer og de nu brede promenadefortov giver plads til op til to parallelle trærækker. Omdannelsen har skubbet bilerne let til side og givet ny plads til de gående og cyklende.

Foto: Rasmus Hjortshøj, COAST 

Plads til poesien - Søndre Kirkegård, Hobro / WAD Landskabsarkitekter

På Søndre Kirkegård i Hobro nyfortolkede WAD Landskabsarkitekter den faldefærdige mur til en ny smuk og poetisk ramme for kirkegården. Kirkegårde er et følsomt emne, og derfor overvejedes balancen mellem at holde byen udenfor og at invitere folk indenfor nøje. Løsningen blev en nu lavere og perforeret mur bestående primært af røde nuancerende, men også enkle mørke mursten der understøtter designet. Muren lader nu byen kigge både ind over men også igennem og skaber derved et stærkere bånd mellem byens borgere og fortællingen om, at der har været andre i verden end en selv.

Foto: WAD Landskabsarkitekter