7 gode råd til arkitektkonkurrencen

AKTUELT / 20.01.21

By & Havns vinder af projektkonkurrencen om Levantkaj i Nordhavn blev Tem Entatis Team Entasis bestående af Entasis, af landskabsarkitekterne GHB Landskab og Hall McNight samt Niras og Trafikplan.

Antallet af arkitektkonkurrencer nedadgående, og det kan gå ud over kreativiteten og den arkitektoniske kvalitet, når der bygges nyt. Det vil Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder lave om på med publikationen ”Vejledning til projektkonkurrencer – 7 gode råd” til bygherrer og rådgivere

Urbanisering, klimaforandringer, teknologiske landvindinger og ændrede velfærds- og sundhedsnormer skaber alt sammen nye ønsker og krav til samfundets fysik – det byggede miljø. Derfor vil der i forbindelse med opførsel af nye byggerier og byrum som regel være behov for at finde kreative svar og innovative løsninger på de konkrete udfordringer, der er forbundet med projekterne. Og derfor er der god grund til at benytte arkitektkonkurrencer, mener Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder.

Arkitektkonkurrencen er er kreativ proces og velegnet til at håndtere problemstillinger, hvor der ikke findes entydige svar, og som med fordel kan belyses fra flere sider. Men det at lave et godt, transparent og fair konkurrenceprogram er faktisk lidt af en kunst. Derfor er det vigtigt, at bygherrer allierer sig med en konkurrencerådgiver eller sætter sig grundigt ind i, hvordan man skaber et godt planlagt konkurrenceforløb, så man får et værdifuldt resultat ud af det. Det håber vi, at vores nye vejledning kan være med til at understøtte,” fortæller Dorte Sibast, udviklingschef i Arkitektforeningen.

Vejledningen til projektkonkurrencer – 7 gode råd til kan downloades gratis her. Se de 7 gode råd nedenfor.

Webinar for bygherrer og konkurrence- og udbudsudbydere
I forbindelse med udgivelsen af publikationen afholder Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder webinaret ”7 gode råd til projektkonkurrencen” med en introduktion til vejledningen og erfaringsudveksling med Marianne Tonim Nielsen, Odense Kommune og Konkurrencerådgiver Lars Bendrup, Transform.

Webinaret afholdes tirsdag den 19.01.2021 kl. 15.00 – 16.00. Tilmeld dig via Arkitekforeningen.dk

Publikationen ”Vejledning til projektkonkurrencer – 7 gode råd” til bygherrer og rådgivere

De syv gode råd til projektkonkurrencen

1. SØG GOD RÅDGIVNING
Sørg for god rådgivning til gennemførelse af konkurrencen og at få formuleret et gennemarbejdet og indbydende konkurrenceprogram. Der findes specialiserede konkurrence ¬ rådgivere, som kan bistå med både program og proces, så alle elementer hænger godt sammen.

2. HOLD KONKURRENCEMATERIALET SLANKT
Selvom opgaven er kompleks, behøver konkurrenceprogrammet ikke være det. Hold konkurrenceprogrammet så slankt som muligt. Det frigiver ressourcer på begge sider af bordet, og skaber større råderum for udviklingen af den rigtige idé.

3. BRUG FAGDOMMERE
Brug altid fagdommere i bedømmelsen. De er bygherrens faglige støtte igennem hele processen, de formidler det arkitektoniske indhold og klæder dommerkomiteen på til at træffe de rigtige beslutninger.

4. STIL SKARPT PÅ IDÉEN
Resultatet af projektkonkurrencen bør være en klar arkitektonisk ide, der kan dokumentere opfyldelse af konkurrence programmets krav. Hold fokus på det nødvendige afleveringsmateriale. Bed kun om tilstrækkelige illustrationer, tegninger, beskrivelser og/eller modeller til at belyse opgaven. Et begrænset afleveringsmateriale skærper rådgivernes besvarelser og letter bedømmelsesprocessen. Afvis materiale der overskrider afleveringskravene, så alle deltagere stilles lige i bedømmelsen. Afleveringen af plancher og mapper bør være digital for at lette håndteringen og ressourceforbruget.

5. VÆLG DET ROBUSTE PROJEKT
Vinderprojektet bør vurderes på idéens eller hovedgrebets originalitet og robusthed. Dvs. at projektets realiseringspotentiale afvejes i forhold til funktionelle ønsker og det øko nomiske råderum. En robust idé er en idé, der kan skaleres både op og ned uden at projektets kvaliteter går tabt. Hold fokus på idéen og undgå fortabelse i detaljer, der alligevel udvikles og tilpasses i processen efter konkurrencen.

6. SØG BUDGETMÆSSIG RAMMESIKKERHED
På tidspunktet for afleveringen af en projektkonkurrence bør der efterspørges en overordnet budgetmæssig ramme sikkerhed for projektets realisering, mens det er uhensigtsmæssigt at efterspørge sikkerhed i form af detaljerede be regninger, der alligevel vil ændre sig i takt med den videre projektering.

7. VÆR EN AMBITIØS BYGHERRE
Projektkonkurrencen skaber et betydeligt fundament for det videre forløb. Succesen afhænger af den velforberedte og ambitiøse bygherre, der sammensætter et stærkt og alsidigt bygherreteam med de rette kompetencer til at rådgive om konkurrencen og bedømme de indkomne løsningsforslag.

Læs mere om publikationen på www. Arkitektforeningen.dk

Læs også om Danske Landskabsarkitekters eget fagdommerpanel her

Plads til lyset – Solnedgangspladsen, Gammel Skagen / Kristine Jensen Landskab & Arkitektur

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >