Beretning fra Frøkildeudvalget/Skov & Landskab v/John Norrie

AKTUELT / 29.03.23

Dunet gedeblad. Foto: John Norrie.

Som optakt til launch af Danske Landskabsarkitekters årsberetning, der er udkommet i denne måned, bringer vi et udvalg af de mange beretninger, som er med i Kureren. Læs med når Frøkildeudvalget beretter

Der sker mange spændende ting i disse år. Ikke mindst til holdningen, hvad vores grønne arealer skal kunne og servicere.

Biodiversitet er blevet et nøgleord. Vi skal passe på alle de levende skabninger, der hører naturligt til i Danmark – hjemmehørende arter.

Her hører Frøkileudvalget og det arbejde vi udfører naturligt til.

Siden oprettelsen i 1967, er der udpeget frøkilder af de ”bedste frøkilder” der bør høstet frø på til udplantning landskabet. I perioden er vi blevet meget klogere, når nye frøkilder skal udpeges. Genetikken skal være på plads.

I dag skal en udpegning af nye frøkilder af hjemmehørende arter mindst indeholde 30 forskellige individer af en konkret population, og helst flere individer. Det sikrer at hvis verden skulle bryde sammen, så vil frøkilden kunne føre arten videre. Det er en god og langsigtet sikkerhed.

Dette hjemmehørende artsmateriale er samtidig med til at understøtte meget af den mangfoldighed af liv vi gerne vil bevare. Fra dyr, fugle, insekter til vira.

Der er ikke en af vores hjemmehørende arter der ikke har insekter, der specifikt er tilknyttet planterne. Egen ved vi har 6-800 arter knyttet til sig på forskellig måde. Enten som direkte fødekilde, men også som spisebord for musvit, snyltehvepse og sommerfugle.

Fx er tørst (Frangula alnus) og vrietorn (Rhamnus cathartica) de eneste planter citronsommerfuglen lægger sine æg på og larverne æder. Lige de to arter er ikke særlig prangende. Men der bør altid være plads i en plantning til nogle af disse buske. Tørsten inde plantningen da den tåler skygge og vrietorn ude i kanten, da den er lyskrævende.

Så vil man gøre noget for bynaturen, bør der altid være nogle planter med fra de udpegede frøkilder.

Listen over udpegede frøkilder findes her                         

På hjemmesiden plantevalg.dk kan man finde hvilke frøkilder, der er egnet til hvilke dele af Danmark.

Frøkilderne forhandles oftest som småplanter 30-50 – 50-80 eller 80-100.

Som større planter buske eller træer glemmer planteskolerne og os brugerne alt om frøkilder. Det bør vi ikke. Det er ikke lige meget hvorfra (proveniens) plantematerialet stammer. Det er en lang og spændende historie I må få en anden gang. Når du vælger/køber planter bør du altid forlange frøkilde angivet.

Der er fundet mindst 5 forskellige minerlarvearter, som laver miner i bladene. John Norrie har kun fundet et par af dem. Dem skal der også være plads til. Foto: John Norrie.

Plads til poesi - Hvidovre Strandpark, Hvidovre / Vega Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >