Beretninger fra kommunernes arkitekturråd / København

AKTUELT / 10.02.21

Forside af Københavns Kommunes Bypanels anbefalingspublikation fra 2019. Foto: Rasmus Hjortshøj (COAST Studio), Troels Heien og Københavns Kommune. Layout: TMF Design

Som optakt til udgivelsen af Danske Landskabsarkitekters årsberetning der udkommer primo marts, bringer vi her tre beretninger fra de tre kommunale arkitekturråd, hvor DL er repræsenteret. Del 2 med MDL Marianne Levinsen / Københavns Bypanel

 

Af Marianne Levinsen, Marianne Levinsen Landskab

København Kommunes Bypanel

I 2020 blev Marianne Levinsen, landskabsarkitekt MDL og MAA, valgt af DL’s bestyrelse til at indgå i Københavns Bypanel for den næste periode frem til maj 2023.

Bypanelets rolle

• Evaluerer byggerier og byområder i København og rådgiver på den baggrund forvaltning og stadsarkitekt via anbefalinger som lægges op til TMU

• Stadsarkitektens mulighed for at indgå i direkte dialog med rådgivere, forskere og byudviklere for at understøtte samarbejdet mellem forvaltningen og branchen

• Panelets anbefalinger kommer bredt ud i KK, og bruges i konkrete projekter samt som kompetenceudvikling af medarbejdere

Bypanelet understøtter implementering af Arkitekturpolitik København ved at:

• Styrke dialogen om hvordan der skabes en sammenhængende by med mennesker i centrum.

• Øge fokus på betydning og kvaliteten af det byggede miljø.

• Skabe grundlag for øget omverdensinddragelse i byudviklingen.

Der har i 2020 været afholdt 2 møder

Møde 1 – Kreative erhverv og Hoteller den 23. juni 2020

Indledtes med ekskursion til hhv. Banegården m. oplæg fra Søren Ejlersen, Aarstiderne, og Hotel Østerbro m. oplæg fra Lundgård og Tranberg. Den videre diskussion/drøftelse omhandlede kreative erhvervs placering og rolle i byen, samt hotellers placeringer i relation til Københavns centrum og periferi.

Møde 2 – Udvikling af historiske miljøer den 22. september 2020

På mødet gik vi en tur i Nordvest og endte hos Demokrati Garage på Rentemestervej. Drøftelser og diskussioner fokuserede på, hvordan man skaber en balanceret udvikling samtidig med, at man bevarer områders lokale og historiske identitet.

Begge møder var præget af interessante input og levende diskussioner som udmuntede sig i panelets konkrete anbefalinger til Stadsarkitekt Camilla Van Deurs og Københavns kommune. Det særlige og det særligt inspirerende ved begge møder var at arrangementerne tog udgangspunkt i konkrete steder og velfungerende miljøer.

Det at se og opleve konkrete steder, at lytte til iværksættere og ildsjæle som afsæt for en generel diskussion med ovenstående problematikker, virker som en særdeles frugtbar mødeform, der synes at være både skærpende og samlende for de tværfaglige input, der har som mål at komme med konkrete anbefalinger til stadsarkitekten og Kommunen.

Pssst! Imens vi venter på, at de nye anbefalinger bliver offentliggjort, kan du her tilgå Københavns Kommunes Bypanels anbefalinger for 2019 (pdf).

Plads til lyset – Solnedgangspladsen, Gammel Skagen / Kristine Jensen Landskab & Arkitektur

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >