Beretninger fra kommunernes arkitekturråd / Odense

AKTUELT / 17.02.21

Foto fra et arkitekturrådsmøde, hvor projektudvikler og landskabsarkitekt MDL i Odense Kommune Anne Ramborg, viste rundt i byen. Fotograf: Susanne Renée Grunkin

Som optakt til udgivelsen af Danske Landskabsarkitekters årsberetning der udkommer primo marts, bringer vi her tre beretninger fra de tre kommunale arkitekturråd, hvor DL er repræsenteret. Del 3 med DL's formand Susanne Grunkin / Odense Arkitekturråd

 

Af Susanne Renée Grunkin

Odense Arkitekturråd

I Odense Arkitekturråd har formand Susanne Renée Grunkin haft sit 2. år. Rådets formål er at komme med anbefalinger til aktuelle planer og projekter. Med faglig viden, helhedstænkning og et strategisk blik skal Arkitekturrådet bidrage til at styrke en byplanmæssig og arkitektonisk kvalitet i en bæredygtig udvikling af Odense. Dertil skal rådet bidrage med viden og udefrakommende perspektiver, der skal understøtte forvaltningens arbejde og de politiske beslutninger.

Endnu en opgave i 2020 har også været at kvalificere kommunens arkitekturstrategi, der netop er offentliggjort. Arkitekturstrategien er et dialogværktøj som bygger på seks bærende principper. Principperne understøtter byudvikling med kvalitet og omtanke. Principperne danner grundlag for dialogen mellem bygherre og kommune, når et projekt skal udvikles fra den første tanke til det færdige byggeri eller anlæg.

Odense er en by i rivende udvikling. Den rummer mange smukke træk og historiske miljøer. En af styrkerne ved denne strategi er de dialogspørgsmål, den indeholder, som gør arbejdet med arkitektur i byer meget konkret. Det har også været interessant som medlem af dette tværfaglige råd at kunne hjælpe til med at formulere visionen for strategien.

Læs mere om Odense arkitekturråd samt arkitekturstrategi for 2020 lige her.

Foto: De nye kvarterer ved Thomas B Thrigesgade i Odense. Fotograf: Susanne Renée Grunkin

Ny Foreningsvej, Klitmøller / Labland Architects

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >