Coastal Imaginaries - et laboratorium for håb i en verden af viral håbløshed

AKTUELT / 16.05.23

På årets internationale Arkitekturbiennale i Venedig kan besøgende i Den danske Pavillon udforske naturbaseret formgivning af fremtidens kystlandskaber og opleve de mange kystudfordringer, vi står over for. Det er et mål at skabe forståelse for det store dilemma mellem menneskets ønske om kystnære bebyggelser og boliger overfor klimaforandringernes voldsomme effekt på vores kystlandskaber. Ustillingen åbner den 20. maj 2023

Kurator for Danmarks bidrag, Josephine Michau, kalder Coastal Imaginaries for ”et laboratorium for håb i en verden af viral håbløshed” med reference til den samlede biennales overordnede titel ”The Laboratory of the Future”, som er givet af hovedkurator Lesley Lokko.

Det danske bidrag består af forskningsbaserede og innovative arkitektoniske naturbaserede designløsninger for vores landskaber. Disse løsninger præsenteres sammen med store, spektakulært iscenesatte dioramaer – en slags 3D-scenografier, som man kender fra teatret. De mange internationale gæster får en stærk, sanselig og transformerende oplevelse, der taler til både intellekt og krop.

Josephine Michau vil vise både offentligheden og de professionelle aktører et katalog af konkrete forslag til en kystfremtid baseret på syv naturbaserede principper. Principperne strækker sig ikke kun over tid og store landskaber, men adresserer også alvorlige og presserende her-og-nu-udfordringer med stormflod og oversvømmelser. Principperne rummer mekanismer for landskabelig robusthed, CO2-dræn, dyrkningsarealer, materialebanker, biodiversitet og nye naturrum til socialt samvær og rekreative muligheder.

Kan vi udvikle vores byer i pagt med naturen?

København omtales ofte som en af verdens bedste byer at leve i, og er i 2023 af UNESCO udnævnt til World Capital of Architecture, hvor byen bl.a. skal demonstrere sin evne til klimatilpasning. Men noget er under forandring – hovedstadens eksistens er truet. København ser ind i en fremtid med havvandstigninger og risiko for oversvømmelse.

Den danske landskabsarkitektvirksomhed Schønherr har udarbejdet en ny strategi for byen, ’Copenhagen Islands’, hvor den klassiske byplanlægning fra 1947 er afløst af en byudvikling, baseret på de holme, der opstår i et delta mellem havvand og regnvand. Dette forandrede københavnerkort viser en ny forskningsbaseret løsning for et robust fremtidsscenarie for hele Hovedstaden. Blikket er vendt mod byens underliggende topografi, og fremtidens byplanlægning findes i mødet med naturen.

”Vi skal ændre byens relation til naturen. Kysten skal udvikles fra at være en fysisk og administrativ linje til at være en ’svampet’ zone, som kan absorbere og holde på vandet, når der er for meget af det og langsomt frigive det, når der er for lidt. Naturens egne robuste mekanismer i mange landskaber og biotoper, er her omsat til nye og konkrete løsninger,” fortæller Rikke Juul Gram, MAA MDL, partner og kreativ direktør i Schønherr, hvis store model af et gentænkt København udstilles i Den danske Pavillon.

Et behov for ny praksis

Det danske bidrag insisterer på, at en af tidens største udfordringer, klima- og biodiversitetskrisen, kalder på ny viden og arkitektoniske løsninger, der både yder omsorg for naturen, for vores landskaber og for den menneskelige civilisation. Den mere nuancerede forståelse af konteksten, vi opererer i, kræver nye tilgange og ændrede praksisser i arkitektfaget.

”Arkitekterne har brug for allierede. Vi må krydse disciplinære, geografiske og institutionelle grænser for at lære af hinanden og vigtigst af alt, for at opdyrke den politiske vilje til at sætte gang i radikale forandringer.” siger Josephine Michau, kurator for Den danske Pavillon.

“Coastal Imaginaries” er opbygget som en kollektiv og kollaborativ indsats med bidrag fra kunstnere, arkitekter, håndværkere, praktikere og forskere, repræsenterende mange forskellige kompetencer og discipliner.

I udstillingen præsenteres indsigter fra forskningsprojektet ”Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum” i tegninger og modeller. I et 3-årigt projekt undersøger danske forskere naturbaserede tilgange til klimatilpasning af kystlandskaber for at finde nye løsningsmodeller i overensstemmelse med planetens økosystemer. Projektet undersøger både inspirerende internationale cases og danske kystlandskaber. Der vises også eksempler på arkitekttegnede løsninger på film og prototyper fra uddannelsesprogrammet ”Architecture and Extreme Environments” fra kandidatuddannelsen på Det Kongelige Akademi.

En sanselig oplevelse

I pavillonens største udstillingsrum venter en dramatisk iscenesættelse af et fremtidigt kystlandskab skabt af scenograf Christian Friedländer. Her inviterer et storslået diorama gæsterne ind i omsluttende rum, som giver en forståelse af de karakteristika, der er forbundet med naturbaseret design i vådområder. I en dramatiseret udgave af forholdet mellem vådt og tørt, mellem vand og land, natur og kultur og deres indbyrdes afhængighed, opleves klimaforandringerne 1:1.

Dansk Arkitektur Center er udpeget af Kulturministeriet som kommissær for det officielle danske bidrag til den 18. arkitekturbiennale i Venedig. Bidraget er udvalgt og finansieret af Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur og den filantropiske forening Realdania.

Årets Arkitekturbiennale i Venedig finder sted i perioden den 20. maj til den 26. november 2023. Læs mere om det danske bidrag og om biennalen her

Plads til friluftsliv – Lynghøjsøerne, Roskilde / OPLAND

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >