DL afgiver høringssvar om fredningsophævelse af fire lindetræer på herregården Albæk

AKTUELT / 31.10.23

Danske Landskabsarkitekter har i tæt samarbejde med DL's tænketank afgivet høringssvar i en sag om fire gamle lindetræer på herregården Albæk. Det er opfattelsen, at trærække er ‒ og især var ‒ et markant og karaktergivende træk med såvel arkitektonisk som kulturhistorisk værdi

Det Særlige Bygningssyn har nyligt udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af ”de fire lindetræer på gårdspladsen foran stuehuset” på herregården Albæk i Rebild Kommune.

Formentlig er træerne plantet i forbindelse med en større ombygning omkring år 1800, hvor hovedbygningen fik sit nuværende udtryk. Trærækken er således tænkt ind som en del af den fornyede arkitektur samtidig med, at løvet har kunnet give en behagelig skygge til de sydøstvendte stuer mod gårdspladsen.

Bygningssynet har erfaret, at fredningsmyndighederne i 1990’erne har givet tilladelse til, at to af træerne mod henholdsvis nord og syd kunne fældes uden, at der fandt genplantning sted. Bygningssynet finder denne afgørelse uheldig og mener, at forholdene snarest bør genoprettes, således at fredningsomfanget atter bliver retvisende.

Det Særlige Bygningssyn indstiller således til, at fredningen opretholdes i sit nuværende omfang. Bygningssynet anbefaler endvidere, at der nord for hoveddøren og længst mod syd plantes i alt tre nye lindetræer i samme sort og størrelse som det yngre træ umiddelbart syd for hoveddøren, således at harmonien i anlægget genskabes.

Læs Det Særlige Bygningssyns indstilling her

Danske Landskabsarkitekter og Tænketanken tilslutter sig Det Særlige Bygningssyns indstilling til opretholdelse af fredningen, men sætter dog spørgsmålstegn ved den æstetiske værdi af en genplantning af hele trærækken. Istedet præsenteres en alternativ tilgang til opretholdelse af beplantingens karakter og æstetik.

Du kan læse hele DL’s høringssvar her (pdf).

Plads til poesi - Hvidovre Strandpark, Hvidovre / Vega Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >