Fjerde udgave af Landskab omhandler spændet mellem planlægning og omsorg for naturen

AKTUELT / 25.06.24

Saksfjed Vildmark, Lolland. Foto: Thor Hjarsen

Denne sommerudgave af Landskab beskriver det store og vigtige spænd, der findes mellem strategisk planlægning, stedsudvikling og omsorg for naturen og de naturlige processer

Landskab #4 omhandler bæredygtig stedsudvikling og transformation af landskaber med fokus på naturbevarelse og multifunktionelle områder. Der diskuterer bl.a., om Mandø skal overlades til naturen og hvordan man kan arbejde med vådområder og madskove på Mors. Anne Tietjen og andre eksperter arbejder med eksempler som disse og bidrager med strategisk planlægning og aktør-netværksteori, og der lægges vægt på en dynamisk og refleksiv tilgang til udvikling. Landskab #4 fremhæver vigtigheden af økologiske processer og langsigtet omsorg for naturen i det store spænd.

“En accept af det uvisse er nødvendig for at skabe forandring, ligesom det at leve sig ind i et miljø og være langsomt nærværende kan få os til at erstatte opfindelse med opdagelse.”

– Redaktør Christina Capetillo, Landskab #4-2024

Landskab 4-2024 udkom den 21. juni. Har du ikke allerede modtaget dit eksemplar, kan du tage et smugkig på lederen her (pdf).


This summer issue of Landskab describes the large and important gap between strategic planning, site development, and care for nature and natural processes.

Landskab #4 focuses on sustainable place development and landscape transformation with an emphasis on nature conservation and multifunctional areas. It discusses whether Mandø should be left to nature and how to work with wetlands and food forests on Mors. Anne Tietjen and other experts work with examples like these, contributing strategic planning and actor-network theory, emphasizing a dynamic and reflective approach to development. Landskab #4 highlights the importance of ecological processes and long-term care for nature within the broad scope.

“Accepting uncertainty is a necessary condition of change, just as entering into the spirit of an environment and being slowly present can make us replace invention with discovery.”

– Editor Christina Capetillo, Landskab #4-2024

Landskab 4-2024 was released on the 21st of June. If you haven’t received your copy yet, you can take a sneak peek at the editorial here (pdf).

Annual subscriptions and single sales of Landskab can be purchased at @arkitektens_butik webshop!

Plads til bynatur – Skovbrynet Basecamp, Lyngby / Kragh & Berglund

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >