Formandens klumme / DL inde i maskinrummet med stadsarkitekten

AKTUELT / 06.01.20

Foto: Bypanelet i arbejde. Fotograf: Camilla van Deurs.

– 4 år i Københavns Bypanel

Af Susanne Renée Grunkin, formand Danske Landskabsarkitekter

”Københavns Kommunes ambition om CO2-neutralitet i 2025 skal understøttes af en ambitiøs retning for byggeriets bæredygtighed, da 40% af den globale udledning af drivhusgasser kommer fra produktionen af materialer til byggesektoren. Derfor er det nødvendigt at tænke nyt og ændre praksis for at få skub i den grønne udvikling i byggeriet.”

Dette er de indledende ord til ’Anbefalinger 2019’ fra Københavns Kommunes Bypanel med temaet: Bæredygtighed og cirkularitet i byggeriet.

Siden januar 2016 har Danske Landskabsarkitekter været inviteret med ind i maskinrummet for Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning sammen med seks andre faglige repræsentanter fra byggeriet*. Kommunens overordnede formål med dette rådgivende bypanel er at styrke arkitektonisk kvalitet og dermed samfundsmæssig værdi samt en bedre inddragelse af omverdenen i den fremtidige udvikling af København. Gennem diskussioner af udvalgte cases bliver de væsentligste pointer opsamlet til egentlige anbefalinger, som forvaltningen anvender i deres videre arbejde. Et udpluk af anbefalingerne for 2019 er:

En procentdel af genanvendelighed i byggeriet

Genanvende materialer til byggeri og anlæg kan være vanskelige at fastlægge og tager ofte længere tid end ved normale byggeprojekter af samme karakter. Der bør derfor arbejdes med mere fleksibilitet i lokalplaner og byggetilladelser i forhold til fx materialevalg på facader og andet. Det kunne foregå ved at arbejde med en procentdel af genanvendelighed i byggeriet uden at fastsætte, hvilken del af projektet der skal genanvendes, da dette er afhængigt af de materialer eller elementer, der er til rådighed.

750 fremtidige indsamlingspunkter som ’mere end’

Københavns Kommune har med Ressource- og Affaldsplan 2024 udpeget nødvendigheden af op til 70% genanvendelse også for husholdningsaffaldet. Det betyder blandt andet, at 750 nye indsamlingspunkter skal opstilles rundt om i byen. Det vil præge gadebilledet. En anbefaling er derfor at gøre opsamlingsstationerne til attraktioner, så det handler om mere end genbrug af affald. Det kunne eksempelvis være ved at integrere bynatur, opholdsmuligheder eller cykelparkering i løsningerne.

Genbrugscentre som lokale samlingssteder

Sydhavn Genbrugscenter afholder i dag workshops og debataftener, ligesom centret rummer et testlaboratorium for iværksættere, og undervisning for skoleklasser. Der er potentiale for at integrere genbrugscentre endnu mere i byen. Det bør undersøges, om man kan ombygge Sydhavn Genbrugscenter til fremtidige behov. Ved eksempelvis at sammenbygge genbrugscentret med en skole eller sportsfaciliteter, kan man i højere grad skabe attraktioner som fx bynatur, kunst, lege- og opholdsmiljøer i kantzonen, så opsamlingsstationerne bliver lokale samlingssteder.

Fotograf: Camilla van Deurs.

Frem til nu, hvor to perioder er afsluttet har vi været repræsenteret i Bypanelet ved formanden. En fortsættelse af Bypanelet skal endeligt besluttes i Teknik- og Miljøudvalget den 24. februar. Da vil bestyrelsen udpege en ny repræsentant for Danske Landskabsarkitekter.

Her kan du hente anbefalingerne fra Københavns Kommunes Bypanel fra hhv. 201720182019.

Derudover kan man læse mere om Bypanelets arbejde på DL-siden i tidsskrifterne:

LANDSKAB 04/ 2017, LANDSKAB 08/ 2017 samt LANDSKAB 05/ 2018

*) Bypanelets medlemmer ultimo 2019:

Charlotte Falstrup Projektleder, Green Building Council. Flemming Frost Founding Partner, Juul Frost Arkitekter. Helle Søholt Founding Partner, CEO, Gehl. Julie Schack Arkitekt og byplanlægger, ByogLandskab. Lars Autrup Direktør, Arkitektforeningen. Susanne Renée Grunkin Formand, Danske Landskabsarkitekter. Søren Nielsen Partner, Vandkunsten A/S. Camilla van Deurs Stadsarkitekt, Københavns Kommune formand for Bypanelet.

Fotograf: Camilla van Deurs.

Tornhøj Kickstarter, Aalborg / Marianne Levinsen Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >