Formandens klumme / NATUREN HOLDER STADIG ÅBEN!

AKTUELT / 12.05.20

Foto: Sanderumgaard. Det tidligere moseområde blev drænet og de kunstige kanaler og søer er nu smukke motiver i den romantiske have. Fotograf: Susanne Renée Grunkin.

SANDERUMGAARD OG VESTVOLDEN – to vidt forskellige have- og landskabsanlæg hvert sit sted i Danmark, men begge med interessante historier, unikke landskabsoplevelser og god plads til at være socialt nærværende og dog i fysisk afstand fra hinanden

Af Susanne Renée Grunkin, formand Danske Landskabsarkitekter.

Mange flere mennesker – børn som unge som ældre – opholder sig mere i naturen og i grønne områder i denne tid end under normale omstændigheder. Byerne og alle kommercielle forlystelser har, på grund af samfundets midlertidige nedlukning, desværre stadig ikke så meget at tilbyde af oplevelser og adspredelser.

I stedet ser vi rigtig mange, der søger ud i naturen for rekreation, ophold, motion og samvær to og to eller i små grupper. Her er der plads til social nærvær med nærmeste familie og venner og samtidig plads til at holde fysisk afstand.

Sanderumgaard øst for Odense

Midt på Fyn, lidt øst for Odense, ligger Sanderumgaard med det historiske haveanlæg i romantisk stil, der i dag er privatejet men åbent for offentligheden. Haveanlægget blev etableret af Johan Bülow fra 1790’erne og udviklet frem til 1828. Haveanlægget er velbeskrevet i HAVEKUNST II af kunsthistoriker Lulu Salto Stephensen.

Haveanlægget rummet tre fortællinger: om et menneske, om en have, om tiden.

Johan Bülow var ansat som kronprins Frederiks (den senere Frederik VI) hofmarskal og fortrolige. I den anledning havde han blandt andet været med til at anlægge haven til Marienlyst Slot i Helsingør. Her blev det naturgivne terræn, udsigten til havet og høj himmel udnyttet som virkemidler.

I 1793 oplevede Bülow både en ydmygende afskedigelse fra hoffet og tabet af sin 7-årige datter, som var hans eneste barn. Han trak sig tilbage til Fyn, hvor han var født og året forinden havde købt Sanderumgaard. Her var de landskabelige betingelser for at etablere et haveanlæg noget anderledes end ved Marielyst. Han satte sig for at omdanne dette lavtliggende og vandlidende område, hvor Vejrup Å ofte gik over sine bredder, til maleriske landskabsbilleder med et væld af nyplantede træer – popler, pil, nåletræer, birk og en mængde frugttræer. Mosegrunden blev ad åre til engsletter, lunde og kratskove med småbygninger, monumenter og slyngede stier og kanaler. Her kan man lade sig forføre af, at blikket bliver styret mod smukke kig til hovedbygningen, det omkringliggende landskab eller til de scenarisk opstillede skulpturer. Lulu Salto Stephensen har i HAVEKUNST II fundet de fineste beskrivelser fra datiden af haveanlægget – blandt andet at ”… Alt vil man dog finde smukt, fordi det ikke vil være andet end naturligt, fordi men seer enhver Gienstand paa et Sted, hvor den synes at høre til, og fordi en harmonisk Aand yttrer sig i det hele”.

De mange træer, der blev plantet er nu mere end 220 år gamle og på den måde er haveanlæggets træer en målestok for, hvor store de forskellige træarter kan blive på de år. I dag har de nye ejere sikret sig, at haven er indbydende og relevant for besøgende, der ønsker sig en rekreativ oplevelse i smukke grønne omgivelser og her er adskillige gåruter, handicapruter, hvilebænke og idylliske picnicpladser – og her er masser af landskabelige fortællinger om Danmarks Havekunshistorie i 1:1. Landskabsarkitekt mdl Charlotte Skibsted har været mentor og rådgiver for Sanderumgaard i forbindelse med en omfattende restaurering af haven for 10 års siden.

Foto: Vestvolden. En solskinsdag i vintermånederne giver et tydeligt billede af Vestvoldens terrænformer. Fotograf: Susanne Renée Grunkin.

Vestvolden i Rødovre, Hvidovre, Brøndby og København

Den 14 kilometer lange Vestvold blev opført i 1882-92 som en del af befæstningen af København til landsiden. Volden ligger som en grøn korridor fra Utterslev Mose i nord til Avedøre Holme i syd. Man kan læse en beskrivelse af anlægget i Guide til Dansk Havekunst 1000-2000 forfattet af vores æresmedlem Annemarie Lund. Anlægget er hen ved 100 meter bredt med en jernbane til at transportere materiel, Voldgaden flankeret af træer selve volden med voldskråninger samt det svagt hældende fortterræn beplantet med tjørn og brombær. Her er også skansermagasiner og underjordiske gange.

Anlægget kom aldrig i krig. I 1994 blev Vestvolden fredet og er nu Danmarks længste og smalleste fredning! Som rekreativt område har volden potentiale for at blive endnu mere benyttet end det er nu. Et partnerskab bestående af Realdania, Naturstyrelsen og Kulturarvstyrelsen har derfor indledt et samarbejde for at vække Københavns gamle forsvarsværk til live. Målet er at genoplive Befæstningsringen, så den kan udnyttes rekreativt, og dens historie blive fortalt.

Fordi Vestvolden har sin udstrækning over flere kommuner har den et kæmpe potentiale for i endnu højere grad at udgøre et rekreativt område, hvor der er god plads, lys og luft samt varierede smukke kig, opholdsmuligheder og aktivitetsområder – og masser af landskabelige fortællinger om Danmarks fæstningshistorie i 1:1.

Paralleller til i dag

Med et fagligt blik er Vestvolden og Sanderumgaard begge inspirerende eksempler på, hvordan en mere end 200 år og 100 år gammel landskabelig terrænbearbejdning nu har opnået både unikke æstetiske, naturmæssige, oplevelsesmæssige og på alle måder rekreative kvaliteter. Samtidig er de værnende og forebyggende anlæg. På den måde kan vi lære af historien og studere fæstningsarkitektur og havekunst, når vi arbejder med klimasikring af byer og byområder.

Links til mere viden om Sanderumgaard og Vestvolden:

Sanderumgaards hjemmeside / Sanderumgaard.dk 
Artikel i Fyens Stiftstidende / God plads: Nye gæster nyder Den Romantiske Have
Naturstyrelsen.dk / Om Københavns befæstning

Links til andre beskrivelser af natur- og landskabsoplevelser i regi af Danske Landskabsarkitekter:

Artikel i Randers Amtsavis / Danmarks natur og landskaber
Formandens klumme / Dansk kulturarv – Lilla magi i landskabet 

Foto: Sanderumgaard. Det tidligere moseområde blev drænet og de kunstige kanaler og søer er nu smukke motiver i den romantiske have. Fotograf: Susanne Renée Grunkin.

Tornhøj Kickstarter, Aalborg / Marianne Levinsen Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >