Formandens klumme / Reflektioner

AKTUELT / 05.02.19

Foto: Marie Thing, partner i thingbrandt landskab, holder oplæg om "Landskabsarkitekten som rådgiver" til Høstdebat 2018. Fotograf: Mikkel Eye.

Reflektioner efter Høstdebatten oktober 2018

Af Susanne Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter.

Hvordan bliver landskabsarkitekters holdninger til ‘By- og landskapsarkitektur med lang levetid’ set på udefra?

Vi bør jo altid være klar til at lytte til feedback og anderledes perspektiver. Vi tillod vi os derfor at spørge vores sponsorer, som deltog i Høstdebatten 2018 om deres syn på det, de havde hørt den aften. Her er er et udpluk af deres kommentarer med efterfølgende tværgående refleksioner:

By- og landskabsarkitektur med lang levetid forudsætter grundighed, kreativitet og kvalitet – i forarbejdet, planlægningen, udformningen og gennemførelsen. Anvendes der omtanke og solide materialer, som træ, stål, granit og lokale plantearter, så skal det gennemførte hverken ofte genopbygges eller laves om – for arbejdet holder længe.”

Citat af René Nielsen fra CADO og VORTEX

”I en tid som er preget av urbanisering og raske forandringer må en likevel ha et langsiktig perspektiv som utgangspunkt. Har en fokus på materialer med god kvalitet, fleksibilitet og en design som passer for flere grupper mennesker, vil behovet for fornyelse og utskifting reduseres.” 

Citat af Elin Lillerust fra BURRI public elements

”Som jeg ser det, kan man reelt set ikke tale om ”naturen i byen” eller ”naturlig udvikling af byerne”. Byen eller bymæssig bebyggelse er det sidste sted, hvor naturen selv ville vælge at udvikle sig. Måske burde man snarere tale om ’smart planlægning’, der blandt andet inddrager naturlige elementer og planter – og på den måde trækker naturen ind i byen.”

Citat af Raz Chen fra OREV

På tværs af kommentarerne er kvalitet et nøgleord og det at tænke frem i tiden. Det synes også at være afgørende hvilke prioriteringer og beslutninger, der træffes. Forud for næsten al landskabsarkitketur, har der været en hårfin afvejning af parametrene pris-kvalitet-tid og de fleste af os oplever, at den afvejning kan blive en udfordring for den gode landskabsarkitektur. Men begrænset af netop den præmis, er det desto mere aktuelt at have øje for netop de nøgleord, der bliver fremhævet.  Det leder til at nævne et par andre kommentarer, der kom frem i debatten, nemlig at ’vi planlægger i nutiden for fremtiden’ og at landskabsarkitektens arbejde er som ’en kunstnerisk proces’, hvor ’æstetik og teknik er kombineret’. Det handler også om, hvor opmærksomme vi er på, at ’nogen skal bruge det hver dag’ fordi vi skaber ’rum uden en nøgle’ – ja, netop rum til fællesskaber og rammer, der fremmer social sammenhængskraft, hvilket også i den offentlige debat bliver anerkendt som en afgørende ressource for de bæredygtige bo- og levemiljøer.

Læs mere om Høstdebatten 2018, og se alle aftenens oplæg på YouTube.

Sansehave ved Magneten, Frederiksberg / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >