Grønttorvet vinder Blandet By Prisen 2023

AKTUELT / 15.11.23

Foto af vinderne af Bandet By Prisen 2023. Foto: Lars Just via. Byrummonitor

WERK Arkitekter har med bydelen Grønttorvet i Valby vundet Blandet By Prisen, der blev uddelt af Landsbyggefonden og Byrumsmonitor. Med i løbet var bl.a. Aarhus Ø og Høje Taastrup C

For andet år blev uddelingen af Blandet By Prisen afholdt. Tilbage i oktober måned blev Grønttorvet, Aarhus Ø, og Høje Taastrup C nomineret til prisen ud af 10 indstillede projekter.

Af de indstillede projekter har en fagjury udpeget de tre nominerede projekter, samt vinderen deriblandt. Seniorforsker på BUILD, Marie Stender, har ledt fagjuryen

Juryens vurdering har lagt vægt på, at projektet kan fremvise resultater, som viser, at projektet er blevet en vellykket, blandet by med fællesskaber på tværs af beboerne. Desuden blev der lagt vægt på tværfaglighed og innovative tanker om boligformer, konstruktion, finansiering og/eller bæredygtige tiltag. Endelig lagde juryen vægt på, om projektet er skalerbart og giver noget tilbage til det omkringliggende samfund.

Ved Grønttorvet har juryen fremhævet

“Der er lagt stor omhu i at skabe en blandet bydel med en høj bykvalitet og høj materialekvalitet i arkitekturen – på eget initiativ og udover hvad lokalplanen kræver. Der er interessante tiltag til at skabe et solidt naboskab på tværs af generationer, ejerformer og boligtyper, hvilket illustrerer, at det ofte ikke er nok at bygge og blande ejerformerne – man må også aktivt understøtte fælles faciliteter og organisering på tværs. Væksthuse på tagene og den store park i midten giver området en stærk stedsidentitet og grønne mødesteder”

Faciliteter for fællesskabet fryder

Væksthuse og nyttehaver er nogle af de nyttige tiltag, der med deres lette tilgængelighed har skabt sociale fællesskaber i højden. Brugen af væksthusene er styret af de enkelte karreer selv, der med hjælp fra en gartner har fået sat i gang i dyrkningen. Væksthusene bygger videre på Grønttorvets historie med frugt og grønt, der også giver mulighed for fællesspisning.

Tilbage fra det oprindelige grønttorv er kun de gamle søjler fra grønthallerne, der er blevet en del i bydelens centrale plads, der om andet har været en svær beslutning

Læs artiklen af Byrummonitor her

Danske Landskabsarkitekter ønsker WERK Arkitekter tillykke med prisen.


Fakta om Blandet By Prisen

Blandet By Prisen er indstiftet af Landsbyggefonden og Byrummonitor for at hylde bygherrer, der med synlige, positive resultater er lykkedes med at skabe en blandet by. Håbet med prisen er, at de gode eksempler på at skabe blandede byer, kommer ud, så andre bygherrer, rådgivere og entreprenører kan få gavn af dem.

Det var anden gang, at Blandet By Prisen blev uddelt, og den blev sidste år vundet af bydelen Musicon i Roskilde foran Slagteriet, også fra Roskilde og Aalborg Øst.

Plads til naturen – Remiseparken, København / BOGL

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >