Høringssvar og klage - Fredning af Ringbo

AKTUELT / 23.05.17

Kulturministeren stadfæster Slot- og Kulturstyrelsens beslutning om ikke at frede Ringbo

Danske Landskabsarkitekter indsender fra tid til anden høringssvar på landskabsarkitektfaglige emner.

Vi perspektiverer problematikker med saglige og faglige holdninger og baggrundsviden i forbindelse med høringer og er dermed med til at kvalificere udfaldet ud fra en landskabsarkitektonisk synsvinkel.

Landskabsarkitekternes Tænketank bidrager aktivt med relevante høringssvar og har denne gang bidraget til høring om institutionsbebyggelsen Ringbo. Andre gange kan det være medlemmer som repræsenterer Danske Landskabsarkitekter i diverse råd og nævn, som vi trækker på. Sammen med bestyrelsen sørger de alle for en bredt funderet og faglig nuanceret holdning til de høringssvar som DL sender.

Fredning og klage over afgørelse af Ringbo
Det Særlige Bygningssyn indstillede i 2016, fredning af institutionsbebyggelsen Ringbo i Bagsværd i Gladsaxe kommune, bestående af hele bygningskomplekset med tilhørende grønt anlæg.

Danske Landskabsarkitekter indsendte i juli høringssvar, hvor vi anbefalede en fredning. I slutningen af 2016 besluttede Slots- og Kulturstyrelsen ikke at frede bygningskompleks og det grønne anlæg (1963 af F. C. Lund og H. C. Hansen med tilhørende grønt anlæg, tegnet af Georg Boye).

I lighed med bl.a. Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur har DL efterfølgende indsendt klage over afgørelsen. Vi har understreget betydningen af haveanlægget, der i lighed med bygningskomplekset har bevaret sin oprindelige styrke og sit tidstypiske greb, og dermed står som et stadigt eksisterende og en vægtig repræsentant for en betydningsfuld periode i 1900-tallets havekunst.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse og uddrag af høringssvarene her.

Endelig afgørelse
I april 2017 stadfæstede kulturministeren Slot- og Kulturstyrelsens beslutning om ikke at frede Ringbo. Styrelsen finder ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for gennemføre en fredning. De lægger vægt på, at to væsentlige interessenter – ejer og planmyndighed – er imod en fredning af Ringbo. Download afgørelsen herunder:

Plads til kystsikring – Kystsikring og Strandbeskyttelse, Nørre Lyngby / NATOUR

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >