Høringssvar - Forslag til Lokalplan 428, Kildeskovshallen

AKTUELT / 13.09.22

Danske Landskabsarkitekter har i samarbejde med Landskabsarkitekternes Tænketank afgivet indsigelse i forbindelse med planerne om udvidelse af Kildeskovshallen

Kildeskovshallen står overfor endnu en mulig udvidelse.Idrætsanlægget, der er beliggende i Gentofte Kommune, er opført gennem tre etaper med første spadestik i 1966. Seneste udvidelse skete i  2001-2002, hvor der blev tilføjet et nyt svømmeanlæg med 50 meter bassin og et varmvandsbassin.

Kildeskovshallen anses for at være en af de smukkeste sports- og svømmehaller i dansk efterkrigsarkitektur. Bygningen er et stykke forfinet teknologisk arkitektur, der samtidig er perfekt integreret i skoven og det omkringliggende landskab. Og netop den landskabelige værdi står for skud med en kommende udvidelse.

DL har følgende bemærkninger til udvidelsen:

  • Danske Landskabsarkitekter har overordnet holdningen, at Kildeskovshallen ikke bør udvides med et 25 meters bassin og et varmtvandsbassin i tilknytning til 50 meter bassinet fra 2002 på grundens nordvestlige areal.
  • Dels fordi udvidelsen tilsidesætter omgivelsesfredningen, så Kildeskovshallen nuværende landskabelige kvali- teter forsvinder for altid.
  • Dels har de offentligt tilgængelige arealer med store træer og stendiger stor betydning for de nære beboere, men også for hele Gentofte. Det er vigtigt, at der stadig er rum til almindelig offentlig adgang, rundt om de ude- arealer som er forbundet med betalt adgang til hallen.
  • Dels rykker udvidelsen, med den ensidige udbygning i det nordvestlige hjørne balancen i Kildeskovshallens placering midt på grunden.
  • Udvidelsen lukker for 2002-bygningens kontakt til uderummet. Opholdet og svømmeturen i det eksisterende 50 meter bassin mister i væsentlig grad udsigten til beplantning og himmel.

DL tilslutter sig desuden Det Særlige Bygningssyns høringsbrev à 6. marts 2019 som lyder:

”Det Særlige Byg- ningssyn indstiller på den baggrund til Slots- og Kulturstyrelsen, at Kildeskovshallens omgivelser fredes. Såfremt fredningsudvidelsen gennemføres, vil Bygningssynet ikke udelukke, at der kan opføres nybyggeri på den nordvestlige del af arealet i respekt for ankomstvejen, men anser det for værende en uhyre vanskelig opgave at løse. Et sådant nybyggeri skal udformes i fuld respekt for de bærende fredningsværdier, herunder oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov, dvs. den omgivende beplantning må ikke udhules, og skovudtrykket må ikke bortfalde. Et evt. nybyggeri skal i givet fald udformes i tæt dialog med Slots- og Kultur- styrelsen samt forelægges Det Særlige Bygningssyn.”

Du kan læse DL’s indsigelse til ‘Forslag til Lokalplan 428, Kildeskovshallen’ i fuld længde her.

Se i øvrigt Høringsportalen i Gentofte kommune, hvor du kan læse alle høringssvarene.


Danske Landskabsarkitekter indsender fra tid til anden høringssvar på landskabsarkitektfaglige emner. Vi perspektiverer problematikker, med faglige holdninger og baggrundsviden, i forbindelse med høringer. Dermed er DL med til at kvalificere udfaldet af høringerne fra en landskabsarkitektonisk synsvinkel.

Plads til poesi - Hvidovre Strandpark, Hvidovre / Vega Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >