Danske Landskabsarkitekter har indsendt høringssvar om fredning af Randbølvej 13, Københavns Kommune

AKTUELT / 27.06.22

Udsnit af C.Th. Sørensens haveplan for Randbølvej 13, tegnet i 1948. Digitaliseret. Kilde: Danmarks Kunstbibliotek / Kunstbib.dk - Arkitekturtegninger

Danske Landskabsarkitekter støtter Det Særlige Bygningssyns indstilling om fredning af villaen og den tilhørende have af C.Th. Sørensen og har i samarbejde med Landskabsarkitekternes Tænketank indsendt høringssvar

Det Særlige Bygningssyn har indstillet til Slots- og Kulturstyrelsen, at villaen med have på Randbølvej i Vanløse fredes.

Villaen er tegnet af arkitekten Edvard Heiberg og opført til vennen, kunstmaler Arne Petersen og hans kone. Den norskfødte Edvard Heiberg introducerede i 1924 funktionalismen i Danmark, og hans politiske og sociale engagement førte til, at han fra 1930’erne især tegnede socialt boligbyggeri. Heiberg blev en af foregangsmændene i at sikre arbejderklassen billige boliger med lys, luft og grønne omgivelser.

I den aktuelle villa på Randbølvej har tidens førende landskabsarkitekt C. Th. Sørensen stået for haveplanen.

Medlemmer af Danske Landskabsarkitekters Tænketank har besøgt haven. I høringssvaret fremgår blandt andet følgende bemærkninger:

Havens form og funktioner er samtænkt med grundens servitutter og husets atelierbygning. På bedste vis udnyttes formgivning af haven til at danne opholdsrum, skaber lyst til havevandring med nye oplevelse og giver brugeren nye, forskelligartede oplevelse.

Vi mener, at det er havens oprindelige plan og terrænbearbejdning i samspil med huset, der har fredningsværdi. Det er derfor afgørende, at haven bringes op et tilfredsstillende niveau sammen med en renovering af huset

Du kan læse hele DL’s høringssvar her


Fem københavnske villaer er indstillet til fredning

I København og omegn er fem villaer og tilhørende haver for nylig blevet indstillet til fredning grundet deres særlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdi. For første gang er også en bygning i postmoderne stil blevet indstillet.

Læs mere om de fem villaer inklusive villaen på Randbølvej her

Danske Landskabsarkitekter indsender fra tid til anden høringssvar på landskabsarkitektfaglige emner. Vi perspektiverer problematikker, med faglige holdninger og baggrundsviden, i forbindelse med høringer. Dermed er DL med til at kvalificere udfaldet af høringerne fra en landskabsarkitektonisk synsvinkel.

Noma 2.0, København / Thing Brandt Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >