Hus med tilhørende have af C.Th. Sørensen i Hellerup fredes / høringssvar

AKTUELT / 21.06.22

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet, at frede hele matriklen bestående af villa og have på baggrund af særlig kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. Danske Landskabsarkitekter har i samarbejde med Landskabsarkitekternes Tænketank indgivet høringssvar i sagen

Der er netop truffet afgørelse i fredningsforslaget om matriklen Tuborgvej 99, 2900 Hellerup i Gentofte Kommune.

Slots- og Kulturstyrelsen finder, at matriklen bestående af villa og have har de særlige arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der kan begrunde en fredning. Villaen er tegnet af den danske arkitekt Tyge Hvass til sig selv og opført i 1940, og haven fremstår delvist efter tegninger af C.Th. Sørensen, tegnet i 1941.

Formålet med fredningen er at bevare villaens udtryk og disposition samt de usædvanligt velbevarede interiører fra perioden.

Danske Landskabsarkitekter tilsluttede sig Bygningssynets stillingtagen vedrørende fredning af den meget værdifulde og velbevarede villa og dens allernærmeste omgivelser. Vi noterede at “der tilsyneladene ikke er foretaget væsentlige ændringer i forhold til den oprindelige haveplan, men som det resterende haveareal fremtræder i dag, synes det ikke rimeligt at belaste det med alt for snærende fredningsbestemmelser”.

Det anbefales at få C. Th. Sørensens haveplan kompletteret. Endvidere bør der udarbejdes en handlingsplan for både bygning og have. I forhold til haven med henblik på fremdragelse og vedligehold af de væsentligste havearkitektoniske elementer.

Du kan læse hele beslutningsbrevet om fredningen her.

Læs mere om hvordan fredninger foregår her.

Ny Foreningsvej, Klitmøller / Labland Architects

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >