Diplomkursus: Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier

AKTUELT / 13.03.23

Foto: Københavns Universitet

Mangler du viden om teknologier og løsninger, når du planlægger i byens rum? Har du brug for inspiration til løsninger i stor eller lille skala? Vil du gerne vide mere om kystområder, LAR (Lokal Afledning af Regnvand) og behovet for integrerede løsninger? Så tilbyder Københavns Universitet det rette kursus

Kurset ’Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier’ formidler den nyeste viden inden for naturbaseret klimatilpasning med fokus på regnvandshåndtering i byer, multifunk­tionel udvikling af kystområder og håndtering af det stigende terrænnære grundvand.

På kurset lærer du at vurdere udfordringer i forhold til klimatilpasning på by- og projektniveau, teste og vurdere lokale forhold, herunder jordbundsforhold, mikroklima og bykvalitet samt at udvælge passende grønne teknologier til at forbedre disse.

Dette modul gør den professionelle praktiker i stand til at gå ind i diskussionen om klimatilpasning af danske byer, vurdere effekter af grønne teknologier i byen og selv planlægge og designe grønne løsninger.

Teoretisk sætter kurset fokus på klimaforandringer og tilpasningsstrategier. Vi gennemgår LAR-teknologier, herunder vandrensningsteknologier og lovgivning og sætter LAR-løsninger i sammenhæng med bæredygtig byudvikling samt analyse, planlægning og implementering.

Kurset vil kombinere praktiske diskussions-, dimensionerings- og designøvelser samt ekskursioner. Du kommer også med på Skovskolens klimakonference om KlimaXtremer den 11. maj 2023 som en del af kurset. Efter kurset har du opnået viden om klimaændringer i Danmark og internationalt, samt aktuelle tilpasningsstrategier og byrelaterede udfordringer som oversvømmelser, tørke, varmeøeffekt, og biodiversitet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til landskabsarkitekter, ingeniører, miljøteknologer, geografer, biologer m.fl., som arbejder med klimatilpasning i byer – så vel i stor som lille skala og med fokus på planlægning såvel som myndighedsarbejde.

Du kan tage kurset selvstændigt eller lade det indgå som et integreret modul i en samlet Parkdiplomuddannelse.

Primære undervisere på kurset er Ole Fryd og Leila Tolderlund


Det faglige indhold

Kurset giver dig konkret viden om byens over- og underjordiske vandsy- stemer samt grønne teknologier til klimatilpasning af byer.

Kurset sætter fokus på:

  • Klimaforandringer i Danmark og internationalt
  • Kyst- og grundvandsudfordringer og potentialet i naturbaserede løsninger
  • Byrelaterede udfordringer som oversvømmelser, tørke, varmeøeffekt og biodiversitet
  • Helhedsorienterede klimatilpasningsstrategier
  • Teknologier til lokal afledning af regnvand (LAR), fra dimensionering af enkeltelementer til de nyeste ideer og eksempler inden for design
  • Vands bevægelse og magasinering i jord
  • Kvalitetskrav og relevant lovgivning
  • Praktisk design og implementering, herunder økonomi

Kurset omfatter forskningsbaseret undervisning med dybdegående øvelser, individuelt projektarbejde og litteraturstudier, ekskursioner samt mulighed for faglig netværksdannelse.


Kursusdatoer og omfang

Kurset er et kompetence- givende efteruddannelses- kursus på 10 ECTS, som afholdes over 8 kursusdage i perioden april-juni 2023.

Tilmeldingsfrist: 25. marts 2023

Plads til poesi - Hvidovre Strandpark, Hvidovre / Vega Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >