Klimatilpasningsuddannelse fra Teknologisk Institut

AKTUELT / 19.04.21

Fotograf: Diana Boje, Teknologisk Institut

6 dages uddannelse om håndtering af regnvand målrettet personer med primært arbejde i planlægnings- og projekteringsfasen

Med uddannelsen får du opdateret din værktøjskasse med både traditionelle og alternative løsninger til klimatilpasningsløsninger og får en forståelse for, hvornår de forskellige løsninger er relevante og hvordan de bedst spiller sammen.

Udbytte

 • Detaljeret viden om løsninger til klimatilpasning.
 • Viden om opbygning og dimensionering af LAR-anlæg, herunder opbygning af serieforbundne LAR-anlæg
 • Drift og vedligehold ved forskellige løsninger
 • Skabelse af ejerskab for projektet
 • Viden om skybrudssikring af bygninger
 • Indsigt i problemstillingerne omkring vandkvalitet og rensning af regnvand
 • Udarbejdelse af eksamens-projektopgave
 • Eksamen med ekstern censor
 • Bredt netværk inden for forskellige fagområder af klimatilpasning

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til medarbejdere i kommunernes forvaltninger herunder planlæggere og driftsmedarbejdere samt rådgivere, entreprenører, anlægsgartnere, arkitekter og landskabsarkitekter mv., der arbejder med klimatilpasning.

Undervisere

Medarbejdere på Rørcentret, Teknologisk Institut samt relevante gæsteundervisere.

Indhold

 • Begrebsforståelse
 • Hvad er LAR og hvornår er det relevant?
 • Lovgivning
 • Forundersøgelser og praktisk gennemførelse af LAR
 • Oversigt over forskellige LAR-elementer
 • Rensning af overfladevand
 • Skybrudssikring af ejendomme
 • Kælderoversvømmelser
 • Ekskursioner
 • Drift- og vedligehold af LAR-anlæg
 • Projektopgave med ekstern censor

Yderligere oplysninger

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger om uddannelsen og indholdet i de enkelte moduler. Der udleveres hjemmeopgaver, og du skal påregne ca. 1,5 times hjemmearbejde mellem de 3 kursusgange.

Den afsluttende projektopgave laves i grupper i løbet af kursets sidste 2 undervisningsdage, hjemmearbejde kan forekomme, hvis det aftales i gruppen.

Tid og sted

Uddannelsesforløbet er delt op i tre 2-dageskurser og vil foregå på Teknologisk Institut i Taastrup eller Aarhus. Uddannelsen afsluttes med fremlæggelse og ekstern evaluering af afsluttende projektopgave.

Pris: DKK 15.000 ekskl. moms

Tilmelding: Via Teknologisk Instituts hjemmeside. Klik her.

Plads til naturen – Naturkraft, Ringkøbing / SLA

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >