Landskab #5 er på gaden

AKTUELT / 18.09.23

Forside: Gyrstinge Sø, maj 2023. Foto: Christina Capetillo

Landskabs redaktionsudvalg har været på tur til sjællandske steder og landskaber, som danner grundlaget for denne temaudgivelse. Vi rejste bl.a. efter fortællinger om råstoffer og erstatningsnatur; om drikkevandets regulering og naturområder, som er blevet tørlagt – og om, hvordan vandet nu bringes tilbage. Fortællinger om at være fælles om landskaberne

Landskabs redaktionsudvalg tager hvert år på en studietur for at samle inspiration til bladets indhold. I flere år har vi rejst i rundt Danmark for at lære de forskellige landsdele bedre at kende og afdække de kendte såvel som de skjulte historier, der gemmer sig indenfor vores eget lands grænser.

I denne udgave af Landskab kan I komme med på årets tur, som foregik på sjælland ved blandt andet Søborg Sø, Odsherred, Køge Ås og Faxe.

“Lad os lære af de landskaber, vi allerede har frisat og fredet, og sammen arbejde for at løse de problemer, der står i vejen for, at andre efter os kan gå i tætte skove og gennem gamle alleer, opholde sig ved kyster og på enge, vandre ad stier langs søer og åer – ligesom vi gjorde det på denne tur.”

– Redaktør Christina Capetillo, Landskab #5-2023

Landskab 5-2023 landede den 15. september, og du kan få en forsmag på indholdet gennem lederen “Sjælland rundt” af redaktør Christina Capetillo her (pdf).


The fifth issue of our magazine Landscape is out

Landskab’s editorial board goes on a study trip every year to gather inspiration for the magazine’s content. For several years we have traveled within Denmark to get to know the different parts of the country better and uncover the known as well as the hidden stories that are lies within our own country’s borders.

In this edition of Landscape, you can join this year’s trip, which took place in Zealand at, among other places, Søborg Lake, Odsherred, Køge Ås and Faxe.

Landscape 5-2023 came out on september 15th. You can get a preview of the contents of the issue through the editorial “A tour of Zealand” by editor Christina Capetillo here (pdf).

Annual subscriptions and single sales of Landskab can be purchased at @arkitektens_butik webshop!

Plads til sammenhæng – Sundstrup Havn, Viborg / ArkPlan Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >