Landskabsarkitekt til Park & Natur, Aalborg Kommune

AKTUELT / 05.07.20

Foto: Vestre Fjordpark i Aalborg. Projektet var nomineret til Dansk Landskabspris i 2017 ©GBH Landskabsarkitekter/ LYTT Architecture.

Vi søger en landskabsarkitekt til at løse opgaver med planlægning og udvikling af faciliteter inden for det grønne, blå og rekreative i Aalborg Kommune. Der er tale om en midlertidig stilling til 31. december 2021

Aalborg Kommune
Aalborg Kommune er Danmarks tredje største kommune og har de seneste år gennemgået en rivende udvikling med flere borgere, studerende, jobs og boliger.

I By- og Landskabsforvaltningen arbejder vi med udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune, hvor vi vægter det grønne højt.

By- og Landskabsforvaltningen er inddelt i 4 forvaltningsgrene; Byggeri og Digital Service, Plan & Udvikling, Trafik & Veje og Park & Natur (med Entreprenør). Hertil kommer 3 stabe Økonomi & Personale, Juridisk Afdeling og HR-staben.

Park & Natur
I Park & Natur varetages drift og vedligehold, omlægning og renovering af parker, grønne områder, natur- og fritidsområder samt idrætsanlæg. Naturbeskyttelse, naturgenopretning, drift og pleje af skov- og naturområder og fredede områder er også en del af Park & Naturs ansvar.
Entreprenørenheden, der er Aalborg Kommunes udførende enhed, hører også under Park & Natur. Entreprenørenheden løser drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for veje, parker og grønne områder.

Om stillingen
Stillingen er placeret i Team Parker og Grønne Områder, hvor vi varetager planlægning, anlæg, udvikling og forvaltning af kommunale parker, kirkegårde og grønne områder.

Teamet har også ansvaret for strategisk planlægning af den grønne og blå struktur i byerne og det åbne land. Vi varetager de grønne og rekreative interesser i den øvrige planlægning, som fx lokalplaner, byggesager, byudviklingsprojekter og kommuneplanlægning. Rig Natur (biodiversitet), klima og FN’s verdensmål spiller en central rolle. Desuden deltager vi i store tværgående projekter som åbning af Østerå, naturgenopretning i Hammer Bakker og udvikling af Stigsborg Havnefront og Sofiendal Enge.

Dine hovedopgaver er:

 • skitsering og projektering af anlægsprojekter i parker, grønne områder og kirkegårde
 • at indgå i tværfagligt samarbejde i forvaltningen om lokalplaner og byggesager, hvor du bidrager med grønt input
 • deltagelse i tværgående udviklingsprojekter for at fremme den grønne profil i kommunen
 • at bidrage til, at teamet arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med det grønne – fra planlægning, projektering og anlæg til drift
 • udarbejdelse af bydels- og helhedsplaner

Vi forventer, at du har flere af følgende kvalifikationer:

 • en relevant akademisk uddannelse med en stærk grøn profil som fx landskabsarkitektur
 • du har erfaring med projektledelse og kan projektere, har god forståelse for terrænbearbejdning, kotering og planteanvendelse, et godt plantekendskab samt kendskab til regnvandshåndtering.
 • du har sans for formgivning, kvalitet og robuste løsninger og kan omsætte overordnede strategier og visioner til konkrete resultater
 • du har en analytisk tilgang til dit arbejde og flair for at tænke strategisk
 • du er erfaren bruger af AutoCAD, bruger af Adobe-pakken og gerne har kendskab til GIS (ArcGis)
 • du har overblik og kan arbejde helhedsorienteret med grøn og landskabelig planlægning

Der vil desuden blive lagt vægt på dine evner for skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling, og at du kan arbejde såvel selvstændigt som i team. Du skal kunne håndtere og bevare overblikket i opgaveløsning med mange aktører. Du skal desuden være fleksibel og udadvendt samt have et positivt og professionelt forhold til dit arbejde.

Vi tilbyder:

 • et selvstændigt job med ansvar og kompetence i et dynamisk og uhøjtideligt miljø
 • et godt arbejdsklima med mange spændende projekter
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling, hvor vi gør en forskel for kommunens grønne profil

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen. Tiltrædelse snarest muligt.

Læs mere om By- og Landskabsforvaltningen
http://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/blf
http://www.aalborg.dk/media/5415875/saadan-arbejder-vi-i-by-og-landskabsforvaltning.pdf

Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte os for yderligere uddybning af arbejdsområdet, opgaverne og stillingens indhold i øvrigt. Du kan kontakte afdelingsleder i By- og Landskabsforvaltningen Anne Marie Overgaard på tlf. 9931 2270 (uge 27-28) eller landskabsarkitekt Marianne Rosenbak, tlf. 9931 2095 (uge 27 og 32).

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag den 9. august 2020. Vi forventer afholdelse af samtaler i uge 35 og 36.

Ansøgning
Du sender din ansøgning via dette link: Send ansøgning.
Der skal vedhæftes bilag som f.eks. CV og eksamensbevis i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Se stillingsopslaget hos Aalborg Kommune.

Tornhøj Kickstarter, Aalborg / Marianne Levinsen Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >