Mindeord for æresmedlem Lars Løve Østerbye

AKTUELT / 24.08.21

Foto: Lars Løve Østerbye. Fotograf: Tony Brøchner/Herning Folkeblad.

Lars Løve Østerbye, landskabsarkitekt MDL og DL æresmedlem gik bort den 6. juni 2021 efter kort tids sygdom, 75 år gammel

Landskabsarkitekt MDL Henning Looft har skrevet nekrologen, der bringes til Landskab nr. 6/2021. Følgende er et uddrag af nekrologen. 

I perioden 1983-2011 var Lars Løve Østerbye stadsgartner i Herning Kommune og det er især gennem sit virke her at han satte et markant præg både på Hernings grønne profil og på udviklingen af landskabsarkitektfaget.

Lars modtog i 2008, som en af de første, Havekulturfondens hæderspris ”De kurtiserende traner” bl.a. for sit virke inden for udvikling af havekulturen i videste forstand, herunder også bestyrelsesopgaver og censoropgaver og for at fremstå som rollemodel for mange kolleger.

I 2011 blev Lars Løve Østerbye udnævnt til æresmedlem af Danske Landskabsarkitekter, en hæder der alene tilkommer dem, der har ydet noget særligt for fagets udvikling og som fremstår som faglige personligheder. Ved udnævnelsen var Lars Løve Østerbye netop gået på pension, så for ham var det en ualmindelig stor påskønnelse af hans mangeårige indsats.

Det er bemærkelsesværdigt, at anerkendelserne er givet til en kommunalt ansat person. En væsentlig årsag til det er, at Lars altid arbejdede for, at et projekt ikke bare bestod af tegninger og nyanlæg, men at en lang række forhold skulle spille sammen for at opnå langvarig succes. Lars tænkte strategisk og langsigtet og indenfor hans tankesæt kunne andre så arbejde mere frit, når blot de overordnede mål blev fastholdt. Han inddrog mange interessenter i løsningerne og han inddrog gerne kompetencer fra andre fag. Hans horisont lå altid 25 år ude i fremtiden, og derfor var drift, forvaltning og inddragelse af borgere helt afgørende. Og det er især her, at Lars var en foregangsmand og et forbillede.

Plads til poesi - Hvidovre Strandpark, Hvidovre / Vega Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >