Nu står træerne klar til regn i Klimakvarteret

AKTUELT / 05.02.19

Foto: Det sidste træ er plantet på Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen på Østerbro © SLA

Fredag den 25. januar blev de sidste af 586 træer plantet i et af Københavns største og grønneste klimatilpasningsprojekter: Skt. Kjelds Plads & Bryggervangen på Østerbro

Klimatilpasningsprojektet, der er designet af SLA, er et foregangseksempel på naturbaseret klimasikring og en hjørnesten i Københavns Klimakvarter på Østerbro. Projektet sikrer kvarteret mod skybrud ved at inddæmme og forsinke regnvandet i en lang række specialdesignede grønne byrum. I stedet for at lede regnvandet væk i overfyldte kloakker, håndteres regnvandet lokalt og giver således liv til planter og træer og skaber nye blågrønne naturoplevelser – midt inde i byen.

Foto: Regnvandet siver ned lokalt eller ledes videre ud i Københavns Havn © SLA

De 586 nye træer er centrale i regnvandshåndteringen. Træerne er plantet så de indgår i et netværk af grønne regnvandsbede, der gør projektet i stand til at håndtere selv de største skybrudshændelser. Når skybruddene rammer vil regnvandet ledes til træ- og regnbedene og langsomt sive ned lokalt eller videre til Københavns Havn via en skybrudsledning.

Ambitionen med Skt. Kjelds Plads & Bryggervangen har været at skabe en rigtig københavnsk klimatilpasning. Derfor udgøres de 586 træer af 48 forskellige træarter som elletræ, piletræ, egetræ, nåletræ sammen med udvalgte eksoter – alle sammen arter, der findes i København. Tilsammen dækker træer, planter og regnbede 2/3 af områdets oprindelige asfalt, hvilket giver en kraftig naturindsprøjtning til kvarteret,” siger Stig L. Andersson, partner og designdirektør i SLA.

Foto: Ophold, leg og aktiviteter går hånd i hånd med skybrudssikring © SLA

Udover at løse udfordringerne med skybrud, tilfører projektet samtidigt en lang række grønne muligheder for ophold, leg og aktiviteter for beboerne. Mellem projektets mange træer er anlagt stier, hvor man kan gå på opdagelse under trækronerne og finde mirabeller, valnødder og paradisæbler. Projektets pladser og byrum får områder til udeservering, bænke mellem træerne og store, væltede træer som børn kan lege og klatre på – og som insekter og dyreliv kan finde hjem og føde i og som øger byens biodiversitet markant.

”Med det naturbaserede design af Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen viser vi en helt ny måde, som København og andre byer kan håndtere klimaudfordringen på og samtidigt øge borgernes livskvalitet, sundhed og velvære. Når vi som her bringer naturen helt ind i byen, kan den både løse en masse af de problemer vores byer står overfor i dag, som støj- og luftforurening, klimasikring og overophedning. Men bynaturen kan meget mere end dét: Den kan også øge vores livskvalitet og inspirere til nye, sociale fællesskaber og til nye, sunde og aktive former for hverdagsliv,” siger Stig L. Andersson.

Byrums- og klimatilpasningsprojektet Skt. Kjelds Plads & Bryggervangen bliver officielt indviet sidst i februar.

Læs mere om Skt. Kjelds Plads & Bryggervangen hos SLA.

Terra Incognita, Trondheims Mindested / Marianne Levinsen og Anders Krüger

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >