Nyt stort naturområde under vand skal hjælpe klimaet

AKTUELT / 22.06.22

Dronefotoet viser projektområdet under vand i februar 2022 - et billede på, hvordan området kan komme til at se ud fremadrettet.

Naturstyrelsen har netop realiseret det hidtil største statslige lavbundsprojekt ved Øbjerg i Tønder Kommune. Projektet er en gevinst for både klima, miljø og natur

De fleste steder er de danske landmænd ved at være færdige med forårsarbejdet, hvor markerne er pløjet og sået til. Men på et 212 hektar stort område ved Øbjerg tæt på Arrild i Tønder Kommune har traktorer med plov og såmaskine i de seneste uger været erstattet med gravemaskine og dumpervogn.

Her har Naturstyrelsen været i gang med at lukke dræn og grøfter, da området ved Øbjerg ikke længere skal dyrkes. Det betyder, at græsmarkerne hurtigt bliver vådere, og en række vilde planter og dyr vil efterhånden indfinde sig.

Årsagen til at projektet gennemføres skal dog findes i en af de usynlige effekter, som projektet har på klimaet og miljøet.

I projektområdet er jorden tørvejord, og når tørv nedbrydes, så frigiver det CO2. Når man stopper dræningen af området, bliver området vådt, og så stopper nedbrydningen af tørven og dermed udledning af CO2. Som følge deraf bidrager projektet til at nå regeringens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% frem mod 2030.

Projektet reducerer også udvaskningen af kvælstof til Vadehavet, både fra selve området og fra oplandet. Det gavner vandmiljøet og de organismer, der lever her.

Lavbundsprojektet er bl.a. finansieret som en del af EU’s Landdistriktsprogram og bygger på et godt samarbejde med de lokale lodsejere.

– Projektet, der er et af de største lavbundsprojekter, der er realiseret til dato, må betegnes som en stor succes. Et lavbundsprojekt kommer aldrig fra plan til virkelighed uden et godt samarbejde med både tekniske rådgivere, entreprenør, lodsejere og kommunen, og det har været realiteten her ved Øbjerg fra start til slut, siger Bent Rasmussen, skovrider i Naturstyrelsen.

De berørte arealer i projektet er permanent udtaget af drift, hvilket vil sige, at der fremover ikke sker jordbehandling, gødskning og sprøjtning.

Find mere information her

Plads til lyset – Solnedgangspladsen, Gammel Skagen / Kristine Jensen Landskab & Arkitektur

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >