ØGET INTERESSE FOR BÆREBYGTIG CYKELPARKERING

AKTUELT / 05.04.21

Foto: Cykelparkering ved Hempelkollegiet, DTU Kgs. Lyngby JJW Arkitekter, sagsarkitekter Chanette Ingeman Nielsen og Susanne Renée Grunkin. Fotograf: Susanne Renée Grunkin

At Danske Landskabsarkitekter, i samarbejde med tilknyttede sponsorer samt Green Building Council, udgav en formandsklumme om bæredygtig cykelparkering viste sig at være et emne, der gav anledning til engagerede reaktioner. Det bringer diskussionen et skridt videre

Af Susanne Renée Grunkin, landskabsarkitekt MDL, tidl. formand for Danske Landskabsarkitekter

Direktør for Cyklistforbundet Klaus Bondam anerkendte klummens gode og kvalificerede indspark i arbejdet med at sikre cykelparkering af høj kvalitet. I projekter som eksempelvis nybyggeri og byrumsomdannelse mener Bondam, at cykelparkering desværre er et område, hvor mange bygherrer inklusiv de offentlige, tyer til de billigste løsninger og oftest uden omtanke for brugernes behov. Han mener også, at DL’s faglige input kan være inspirerende for dem i mange sammenhænge.

Bondam henviser videre til et landsmødevedtaget ‘Holdningspapir’ fra Cyklistforbundet om cykelparkering, som også sætter en god retning for, hvordan cykelparkering bør være set fra brugernes synsvinkel.

Bæredygtig cykelparkering vakte også opmærksomhed hos Cycling Embassy of Denmark, der er en sammenslutning for professionelle planlæggere i offentlige administrationer og private virksomheder, lokale og nationale politikere, studerende, forskere og civilsamfundsorganisationer. Organisationen har medlemmer som Region Hovedstaden, Vejdirektoratet og en del kommuner samt flere virksomheder som Gehl, COWI og Falco, der blandt andet designer og producerer cykelparkering.

Sales manager Jane Dybdal Lundsgaard fra Falco, har ligeledes reageret med input til diskussionen. Hun ønsker en standard, som det meste cykelparkering bliver udvalgt fra, og allerhelst nogle mere gennemarbejdede krav, så det er tydeligt for alle, hvad der kan godkendes.

”Desværre er det igen og igen prisen de fleste entreprenører har som kriterie for udvælgelsen af cykelparkering,” fastslår hun. Hun tillægger landskabsarkitekternes arbejde med beskrivelse i udbuddene af cykelparkering stor betydning, fordi: ”de er med til, at der netop etableres brugervenlig cykelparkering og ikke billig eller for den sags skyld cykelparkering, som ingen støtte giver til cyklen, og hvis eneste funktion reelt er at være pæn, når der ikke er cykler parkeret i stativet.

Hun finder det nu på tide, at der bliver lavet en cykelparkeringsstandard. Det har de i Holland. I Holland er det Cyklistforbundet der er tovholder og certificeringsgiver, ”måske det var interessant med en officiel DGNB mærkning af stativer varetaget af Cyklistforbundet?”, slutter hun af.

Nu hvor grøn omstilling er helt fremme på dagsordenen og hvor cyklisme ligger helt naturligt i slipstrømmen som en bæredygtig transportform, så kan man spørge sig selv om kommunerne har nok fokus på cyklisme og bæredygtig cykelparkering? Bare en hurtig screening af eksempelvis kommunernes Arkitekturpolitik er ikke så opløftende, hvad det angår.

Der er vist brug for både diskussion og inspiration til, hvordan vi planlægger for bæredygtig cykelparkering og nu har vi, både her og i den tidligere klumme, fået flere gode perspektiver på, hvad emnet rummer og hvad vi kan handle på, der gavner både miljø, by og borgere.

Læs mere om:

Cyklistforbundets ‘Holdningspapir’ om cykelparkering på www.cyklistforbundet.dk/det-vil-vi/cyklistforbundet-mener/cykelparkering/

Den hollandske cykelparkeringsstandard på www.fietsparkeur.nl

DL’s formandsklumme om bæredygtig cykelparkering på www.landskabsarkitekter.dk/Aktuelt/formandens-klumme-baeredygtig-cykelparkering-der-matcher-dgnb-krav/

Foto: Cykelparkering ved Hempelkollegiet, DTU Kgs. Lyngby JJW Arkitekter, sagsarkitekter Chanette Ingeman Nielsen og Susanne Renée Grunkin. Fotograf: Susanne Renée Grunkin

Ny Foreningsvej, Klitmøller / Labland Architects

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >