Open Call 2023

AKTUELT / 31.08.22

Fotograf: Jesper Rais, Copenhagen Media Center

Det kommende år 2023 bliver stort for vores fag. København er udpeget som arkitekturhovedstad af UNESCO og er vært for den internationale UIA WORLD CONGRESS (2.-6. juli). To store begivenheder, hvor vores fag vil blive markedsført, faglige problematikker drøftet og ny inspiration indhentet. Danske Landskabsarkitekter er medlemmernes organisation, og vi kan alle byde ind med ideer og bidrag til de to vigtige begivenheder

Af MDL Julie Linke Bank, medlem af Danske Landskabsarkitekters bestyrelse

Så det er nu – sæt i gang med brainstorm og del jeres ideer og bidrag med os i bestyrelsen. Vi vil sætte en aktionsgruppe i gang, der kan stå for et godt og fyldigt sammensurium af bidrag til året og kongressen, der kan vise vores fags bredde og visioner.

Kontakt DL’s sekretariat, hvis du vil være med i arbejdsgruppen og sætte dit fingeraftryk på vores bidrag.

Skriv til dl@landskabsarkitekter.dk hvis du har en konkret idé eller bidrag til aktivitet eller lignende. Stort som småt!


UIA World Congress Copenhagen

Union Internationale des Architectes (UIA) er en internationale arkitektforening der blev stiftet i 1948, med det formål at skabe et fælles forum for verdens arkitekter. UIA er en NGO i forhold til FN og har dermed en stemme til at fremme arkitekturens væsentlige rolle i forbindelse med at skabe de gode løsninger til verdens befolkning. UIA holder verdenskongres hvert tredje år som typisk samler 10-15.000 arkitekter fra hele verden.

Temaet for næste års kongres er “Sustainable futures” med overskriften “Leave No One Behind”. Kongressen er organiseret omkring FN’s 17 bæredygtighedsmål, med fokus på målene, der omhandler inklusion og forskellighed – rummelighed i ordets bredeste forstand.

Byggeriet står for rigtig meget CO2-udledning i dag. Hvordan kan denne enorme maskine gøres til et redskab til at indfri de 17 verdensmål?

UIA-sekretariatet har omsat målene til seks kongrestemaer, der kommer til at løbe som et spor igennem alt, hvad der foregår på kongressen:

  • Klimatilpasning
  • Rethinking ressources
  • Resillient communities
  • Health
  • Inclusivity
  • Partnerships of change

Og hvad kan man så gøre for at bidrage til kongressen? Der er en række forskellige indgange, både via scientific papers, som ambassadør der spreder budskabet, som sponsor og selvfinansierede ”Side-events”. Det er særlig side-events vi i DL ser et stort potentiale i. Det kan være alt fra guidede ture, oplæg og debatter, installationer og andre begivenheder, der rammer indenfor kongressens emner.

Det er her vi gerne vil høre fra jer, så DL kan stå samlet og som en del af programmet!

Læs mere om UIA her


World Capital of Architecture 2023

København er valgt som arkitekturhovedstad af UNESCO. Arkitekturåret fejres med en bred pallette af events og projekter, som samarbejdspartnere og helt almindelige københavnere er med til at skabe.

Copenhagen in Common – vi har byen til fælles, er overskriften for året.

Arkitekturåret handler om alt det, vi har til fælles, når vi ser tilbage, og alt det vi kan gøre sammen, når vi kigger frem. Med arkitekturåret dykkes der ned i byens arkitekturarv, lader eksperimenter i byens rum boble op, og der kaldes til debat om en bæredygtig byudvikling.

Der er udpeget fire temaer for året:

  • Vi har historien til fælles
  • Vi har hverdagen til fælles
  • Vi har naturen til fælles
  • Vi har arkitekturen til fælles

Hvilken rolle ser vi DL kan have i arkitekturåret?

Naturen er fremhævet som et af de fire hovedtemaer for året, vores fag er allerede indskrevet i årets vision og formål! Her vil vi kunne bidrage med vores faglige viden, input via arrangementer, guidede ture, debatter mv. Hvor der sættes spot på byens åndehuller, biodiversitet, klimaet, bud på, hvordan vi kan skabe bæredygtige byer for alle, dyr, planter og mennesker – i balance med naturen.

Hvordan fortsætter København med at være en af verdens bedste byer at leve i? Hvordan udvikles byer med plads til alle? Hvordan skal hverdagen se ud og opleves i fremtidens by?

Det er her vi gerne vil høre fra jer, så DL kan stå samlet og som en del af programmet!

Kontakt DL via dl@landskabsarkitketer.dk  og læs mere på www.copenhagenincommon.kk.dk

 

Fotograf: Terry Mclaughlin, Copenhagen Media Center

DL’s rolle i UIA og det kommende arkitekturår

Landskabsarkitekturen indgår i hovedtemaerne for begge begivenheder – her er et oplagt potentiale for at dele bredt ud af vores faglighed og styrke vores fortsatte inspiration og faglige udvikling i en international ramme. Vi opfordrer til at bidrage, som en del af programmet, deltage i DL arrangørgruppen og/eller deltagelse i arrangementer og særligt i UIA-kongressen, som har et bredt internationalt funderet program. Og det hele foregår lige her i Danmark, hvor heldige kan vi være.

Bestyrelsen vil gerne styrke vores aktiviteter generelt og særligt i arkitekturåret 2023, både igangværende initiativer som vi kender, debatter, høst-arrangement og f.eks. vores medlemsskabte HVAD VED JEG arrangementer, men også nye specifikke tilegnet arkitekturåret og UIA-kongressens temaer. Bestyrelsen er derfor allerede i gang med et samarbejde omkring en konkurrence til et midlertidigt byrum i forbindelse med UIA kongressens ankomstområder, og der er flere idéer i støbeskeen. MEN vi har brug for alle jeres gode ideér, og de kan kun udleves, hvis vi får jer medlemmers hjælp.

Vi glæder os til at høre fra jer, og vi vil til de interesserede snarest sætte en arbejdsgruppe sammen. Vi ser frem til et inspirerende år 2023.

DL’s Open Call bringes også i Landskab nr. 5/2022 som udkommer 16. september.


Plads til fortællinger - De Fem Halder, Viborg / Erik Brandt Dam Arkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >