OPEN CALL - Nye projekter til Eksempelsamlingen i Cirkulær Økonomi

AKTUELT / 10.11.20

Forsidefoto: Mikkel Eye

Nu indbydes alle medlemmer rundt omkring i landet til at indsende projekter med en større grad af bæredygtige eller cirkulære tiltag

I sommer udgav Danske Landskabsarkitekters Eksempelsamlingen: Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen. Den første version bestod af fire gode eksempler, men ny skal publikationen have vokseværk. Vi indbyder derfor vores medlemmer til at indsende projekter med en større grad af bæredygtige eller cirkulære tiltag. For at komme i betragtning, skal projektet svare på mindst en af de definerede cyklusser, se nederst på siden.

Med eksempelsamlingen vil Danske Landskabsarkitekters udvalg for Cirkulær Økonomi  indsamle og dokumentere de mange gode, bæredygtige projekter, som bliver lavet rundt om i hele landet. Vil oplever at flere og flere projekter bliver lavet med cirkulær økonomi, ressourcebevidsthed og bæredygtighed for øje, men skal den grønne omstilling accellereret har vi brug for at dokumentere og formidle de mange erfaringer.

Så sidder du med et spændende projekt, som du mener er særligt bæredygtigt eller cirkulært, så send gerne en lille beskrivelse (evt. med billeder) til udvalgets koordinator, Martin Hedevang Andersen, på Martin@outofofficearch.dk.

De fire cyklusser:

Den nære cirkel Jo mindre der er brug for at ændre et projektområde, dele af et projektområde eller forarbejde en bygningsdel eller materiale for at genanvende det, jo færre ressourcer som energi, vand og arbejdskraft kræves der. Nøgleordene for den nære cirkel er derfor genanvendelse af eksisterende beplantning, bærelag og belægning, sådan som de allerede foreligger lokalt. Eksisterende ressourcer på projektområdet, for eksempel vækstjord, kan også direkte genanvendes i et nyt projekt på stedet.

Langvarig cirkulation Hvis en bygningsdel eller materiales holdbarhed er langvarig eller kan forlænges ved eksempelvis vedligeholdelse og/eller udskiftning af enkelte dele, kaldes det langvarig cirkulation. Derfor gælder det om at konstruere bygningsdele på en måde, så de på sigt kan skilles ad og udskiftes. Et eksempel er bænke, hvor lameller kan afmonteres og udskiftes, eller dele kan genanvendes til andre bænke. Man kan også benytte materialer, der er langtidsholdbare og derfor velegnede til genanvendelse, som for eksempel chaussésten og brosten. Dertil kan man sørge for tiltag i anlægget, der har til formål at minimere drift af beplantninger – for eksempel forebyggelse af jordtræthed ved rotation i plantebedet.

Gentagen genanvendelse Udtjente materialer eller bygningsdele kan få forlænget levetiden gennem lettere forarbejdning, så de kan genanvendes i nye sammenhænge eller projekter. Hermed bliver materialet ved med at eksistere, men i en ny form. Eksempelvis kan træ og mursten fra tidligere konstruktioner genanvendes i nye sammenhænge. Natursten renses op og skæres til og bruges igen til belægninger.

Rene cirkler Hvis man bevarer renheden og kvaliteten af et byggemateriale, vil det kunne indgå i flere sammenhænge, end hvis det er forarbejdet – for eksempel overfladebehandlet, støbt eller limet sammen. Rene byggematerialer har ofte en højere genbrugsværdi som vil øges med tiden, og kan eksempelvis være belægninger med ubundne fuger og ubundne bærelag.

Læs pressemeddelelse og se fotos af nuværende projekter i eksempelsamlingen her.

Noma 2.0, København / Thing Brandt Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >