Plantningen af Danmarks største Folkeskov er i gang ved Horsens

AKTUELT / 15.12.21

Nye træer fra planteskolen er kommet på plads i Rugballegård Skov. Foto: Anders Busse Nielsen

Klimaforandringerne kalder på meget mere skov, og nu er anlægsarbejdet gået igang, til hvad der ikke blot bliver landets største men også mest artsrige Folkeskov

Lige nu tages planter op af jorden i planteskolen og fragtes direkte til Rugballegård Skov ved Horsens. Her bliver de plantet i det, der bliver Danmarks største Folkeskov. Rugballegård Skov er et bynært skovrejsningsområde mellem Horsens og Hatting. Med et areal på 161 hektar og en beliggenhed direkte op ad Åbjergskoven, Bygholm Sø og Bygholm Park fordobler Rugballegård Skov den samlede størrelse af det eksisterende store og meget varierede skov- og naturområde ved Bygholm Ådal.

De første træer er allerede plantet og hen over vinteren og det tidlige forår, bliver der plantet i alt 185.000 træer og buske i den nye skov, heraf ikke mindre end 52 forskellige og fortrinsvis hjemmehørende arter. Rugballegård Skov bliver således også den mest artsrige Folkeskov til dato. Med tiden vil vinden og dyr sprede frø fra omgivelserne og bidrage til at artsvariationen i den nye Folkeskov bliver endnu større. Den naturnære skovrejsningstilgang bidrager også til, at skoven bliver robust over for det varmere, vådere og vildere klima vi går i møde.

Folkeskoven i Rugballegård Skov varierer mellem skovmassiver, skovlysninger, sumpskov, lysåbne strøg med trægrupper, enge og vandløb med vandhuller – kilometervis af forskellige overgangszoner med stor værdi for plante- og dyrelivet.

Skovrejsningen ved Rugballegård er således vigtig for Horsens Kommunes arbejde med at fremme biodiversiteten og en bæredygtig udvikling i bred forstand, særligt i de overordnede økologiske forbindelser mellem by og land. Skoven skal blandt andet sikre det grundvandsmagasin, hvorfra en stor del af Horsens 60.000 indbyggere i dag får deres drikkevand.

Hele området er allerede et populært udflugtsmål til hverdagsrekreation og organiseret friluftsliv, og det første område, der plantes i Folkeskoven, ligger mellem nye stier, som gør det let at komme ud og opleve plantearbejdet. Stiernes forløb og nyanlagte søer bidrager til, at forvandlingen fra landbrugsarealer til et varieret skovlandskab allerede fornemmes.

Folkeskoven i Rugballegård Skov får en folkelig og festlig indvielse, når plantningen er afsluttet i foråret 2022.

Læs mere om Rugballegård Skov og anlægsarbejdet her og her.

Fakta

Udvidelsen af Rugballegård Skov er en del af en politisk målsætning om at etablere hele 470 hektar ny skov i Horsens Kommune frem mod 2030.

Naturstyrelsen står for skovrejsningen i Rugballegård Skov, og den nye Folkeskov er et samarbejde med skovrejsnings-NGO’en Growing Trees Network Foundation, der indsamler og formidler donationer til plantning af træer. Siden 2018 har Naturstyrelsen samarbejdet med Growing Trees Network Foundation om, at danske privatpersoner og virksomheder kan få træer plantet i Folkeskove, der indgår i Naturstyrelsens skovrejsninger.

Horsens Kommune og Samn Forsyning har hver især bidraget med 25 % af udgifterne til at erhverve jorden til Rugballegård Skov. Den resterende del er finansieret af Naturstyrelsen, der som ejer af skoven også står for selve skovrejsningen og den fremadrettede udvikling og forvaltning.

Samarbejdet omkring Rugballegård Skov er en investering i fremtiden og en grøn gevinst for lokalområdet såvel som for hele Danmark.

Der er nu 100 Folkeskove i Danmark, hvoraf Rugballegård Skov er den klart største til dato.

Nye Søer og en skovvej er allerede etableret i det kommende skovområde. Til højre for stien ses det areal, der udgør første plantefase. Foto: Lars Reese

Plads til eventyr - H. C. Andersens Hus og Have, Odense / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >