Postkort fra Folkemøde Bornholm 2024

AKTUELT / 09.07.24

Danske Landskabsarkitekter med på debatscenen Nature Base ved Folkemøde Bornholm i debatten EJ BLÅT TIL LYST - om by og vand. Fra venstre: Susanne Grunkin (moderator), Kirsten Sydendal, Simon Hansen (S), Anna Aslaug Mortensdottir Lund, Eva Sara Kehlet Rasmussen og Lise Thorsen (moderator). Foto: Lillan Thomsen

Vi er afmønstret Ester Jensen og takker for et fantastisk Folkemøde. Det er anden gang at Danske Landskabsarkitekter er med på debatscenen Nature Base i et godt partnerskab med idverde Danmark, Københavns Universitet, Green Cities, Danske Anlægsgartnere og Landskabsrådet

Af Lise Thorsen, DL bestyrelsesmedlem & Lillan Thomsen, daglig leder


Tak for gæstfrihed og værtskab på det gode skib Esther Jensen. Tak for alle jer som topengageret bidrog i debatter og moderatorroller samt for musikalske indslag. Og ikke mindst TAK til alle jer som lagde vejen forbi kajen på Allinges ydermoler for at deltage i debatterne. Uden jer intet Folkemøde!

Folkemødet 2023 var en succesfuld og solskinsrig folkelig oplevelse på det smukke historiske træskib Esther Jensen. Skibet var igen i år lagt til kaj i hjertet af Allinge Havn. Danske Landskabsarkitekter deltog endnu engang på Folkemøde Bornholm 2024, hvor vi også i år var i tæt samarbejde med partnerskabet Nature Base, der består af brancheorganisationer, faglige netværk og vidensinstitutioner. Programmet var tætpakket flankeret af en udstilling af landskabsarkitektstuderende fra Københavns Universitet. Udstilling var tæt forbundet med forskningsprojekt om Ribe Å systemets fremtidige rolle i klimatilpasningen.

Således blev d. 13.-15. juni Allinge drømmen for alle os, der elsker at debattere vores fag i offentligt rum med en masse mennesker på den mest folkelige vis på solskinsøen Bornholm. I år var det temaer som biodiversitetskrise, oversvømmelser, stigende temperaturer og klimaaftryk nogle af de emner som blev diskuteret.

Vi ved i dag mere end nogensinde, at naturen er uundværlig, når vi udvikler vores byer og landskaber til at blive mere bæredygtige, modstandsdygtige og levedygtige. Naturen spiller en vital rolle for såvel klima som for menneskers fysiske og mentale trivsel. Men den er svær at prioritere forsvarligt i udvikling af land, by og kyst. Hvorfor mon dog?

På Folkemødets debatscene Nature Base bragte den grønne branches aktører vores fælles viden om naturbaserede løsninger i spil. Dette med ambitionen om at understøtte vidensdeling og samarbejde på tværs af branchens værdikæde og med alle, der har interesse for, hvordan vi arbejder sammen om at aktivere naturens potentialer i udvikling af land og by. Og dele vores grønne glæder med alle.

Alle tre dage på Allinge Havn inviterede partnerskabet Nature Base til livlige debatter på det smukke træskib, der også lagde dæk til loungestemning og musik i skumringen med bl.a. Rumpistol Duo – i et særligt samspil mellem Rumpistol og violinist, Maria Jagd.

Danske Landskabsarkitekter deltog med to debatter til programmet:


”VI KAN IKKE FORTSÆTTE SOM VI PLEJER – #klima-løsninger-der-virker”

Alle er enige om at der skal være mere plads til planter og dyr i byen, men når vi bygger om og bygger nyt forbruges masser af CO2, hvilket ikke gavner klimaregnskabet. Selv de mest hypede byrum kan derfor være sorte, når det gælder klimaaftrykket.

Her diskuterede vi, hvordan vi gør grønne signaturprojekter til mainstream, når byrumsdesign og byplanlægning skal opfylde de internationale klimamål. Debatten tog udgangspunkt i den aktuelle forskning, praktiske erfaringer og politiske visioner som gæsterne bragte med sig.

I debatten deltog:
– Torben Dam, lektor på Københavns Universitet, medlem af Danske Landskabsarkitekters Tænketank
– Stephan Gustin, bæredygtig rådgiver fra Gustin Landskab og bestyrelsesmedlem i DL
– Astrid Aller, medlem af Københavns Borgerrepræsentation (SF)
Per Bro, byggedirektør Boligselskabet Sjælland

Moderator for debatten var Jan Støvring, landskabsarkitekt MDL, studieleder på Landskabsarkitektur på Københavns Universitet


”EJ BLÅT TIL LYST”

Her diskuterede vi havvandsstigninger under overskriften ”EJ BLÅT TIL LYST – om by og vand”

Debatten gik på dilemmaet omkring købstæders historiske naturlige beliggenhed ved kysten, det moderne samfunds urbanisering, klimaforandringer, stormflod og globale temperatur- og havvandsstigninger. Disse klimatrusler er ved at blive til virkelighed som en geografisk skæv byrde med lokaløkonomiske konsekvenser for byer og bosætning og øget behov for politisk power. Der var livlig aktivitet med stor spørgelyst blandt tilskuerne fra kajkanten.

I debatten deltog:
– Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester Esbjerg Kommune
– Simon Hansen (S), borgmester Guldborgsund Kommune
– Eva Sara Kehlet Rasmussen, landskabsarkitekt MDL MAA, indehaver NATOUR
– Kirsten Sydendal, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer
– Anna Aslaug Mortensdottir Lund, landskabsarkitekt MAA, adjunkt Ph.d. fra Københavns Universitet

Debatten blev modereret af arkitekt  Lise Thorsen, MAA MDL, medlem af Danske Landskabsarkitekters bestyrelse. Lise blev flankeret af landskabsarkitekt MDL Susanne Grunkin, medlem af styregruppen i Green Cities Europe og kreativ leder i Arkitema som medmoderator.

Tak for denne gang – og vi glæder os til næste år.

Nature Base partnerskabet består af idverde Danmark, Københavns Universitet, Green Cities, Danske Anlægsgartnere, Landskabsrådet og Danske Landskabsarkitekter.


Læs også DL KEY TAKE AWAYS FRA FOLKEMØDET – Vi skal tale om meningsfuldhed

Stemningsbilleder fra kajen. Tv. landskabsarkitekterne Torben Dam, KU og Alexandra Vindfeld Hansen, SLA. Foto: Lillan Thomsen

Debat ”Nature Positive” byudvikling: Hvad venter vi på? Fra venstre: Siv Raun Andersen/Kildedal, Kim Thinggaard/Malmos, Rasmus Karkov/idverde og Mette Skjold/SLA. Moderator: Mike Ameko Lippert/SLA. Foto: Lillan Thomsen

På scenen Nature Base i debatten VI KAN IKKE FORTSÆTTE SOM VI PLEJER - #klima-løsninger-der-virker. Fra venstre: Torben Dam, Per Bro, Astrid Aller (SF) og Stephan Gustin. Moderator: Jan Støvring. Foto: Lillan Thomsen

Stemningsbilleder fra Nature Base med Per Malmos i midten. Foto: Lillan Thomsen

Plads til kystsikring – Kystsikring og Strandbeskyttelse, Nørre Lyngby / NATOUR

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >