Stigende Havvand – Byplanfaglig debat og kompetenceudvikling

AKTUELT / 04.01.22

Stigende havvand er en stor udfordring for Danmarks kystbyer. Foto: Dansk Byplanlaboratorium.

Mange kommuner står med en række dilemmaer i arbejdet med stigende havvand og byudvikling. Dansk Byplanlaboratorium har for Realdania undersøgt, hvilken viden og kompetenceudvikling de danske kystkommuner efterspørger i arbejdet med det stigende havvand. Særligt er der fokus på de planfaglige og tværfaglige dimensioner i arbejdet

I forbindelse med projektet Stigende Havvand – Byplanfaglig debat og kompetenceudvikling har Dansk Byplanlaboratorium foretaget 38 interviews, der har givet indsigt i kommunernes arbejde med håndtering af stigende havvand. Undersøgelsen viser blandt andet, at planlægning i planlovens forstand – kommuneplaner og lokalplaner – i mindre omfang anvendes aktivt i arbejdet med det stigende havvand. Tilbage står, at opgaven med borgerinddragelsen fremhæves af stort set alle interviewede som en aktuel og udfordrende opgave, man ikke føler sig rustet til eller har den nødvendige faglighed eller ressourcerne til at løfte.

Interviewundersøgelsen er tidligere resumeret i en artiklen “Hvordan får man politikerne til at tage valg, der rækker 50 år frem?” i Byplan Nyt 1 2020, men nu er et baggrundsnotat om undersøgelsen, der opsummerer de 38 kommuneinterviews også tilgængeligt – læs det her.

Om projektet Stigende Havvand – Byplanfaglig debat og kompetenceudvikling

Mange kommuner står med en række dilemmaer i arbejdet med stigende havvand og byudvikling. På den ene side er der ønsker om at byudvikle og tiltrække nye borgere og virksomheder. På den anden side er store dele af Danmark udsat ved fremtidige stormhændelser og havvandsstigninger.

Det betyder at en lang række eksisterende byggerier og andre værdier vil være truede og potentielt værdiløse. Og at nye byggerier i de truede områder tilsvarende vil leve på lånt tid. Debatten herom er i fuld gang på de nationale medier, hvor der bl.a. efterspørges en national strategi. Lokalt er der stor efterspørgsel på tekniske løsninger og hård kystbeskyttelse, og løsningerne skal tage højde for udsatte ejendomme, bekymrede borgere, økonomi og lovgivning.

Potentielt rummer planlægningen og byudviklingen en lang række konflikter og stridigheder om ansvar og økonomi. Så hvordan kan planlægningen bidrage til at håndtere udfordringerne og sikre at der træffes nogle fremtidssikre og afbalancerede valg?

Formålet med projektet ”Byerne og det stigende havvand; Byplanfaglig debat og kompetenceudvikling for planlæggere” er at give planlæggerne et kompetenceløft til arbejdet med stigende havvand og skabe grundlag for en styrket byplanfaglig debat om valg af løsninger og tilgange.

Centralt er at flytte perspektivet fra klassisk teknisk kystbeskyttelse og katastrofehændelser til løsninger, der gennem planlægning favner tilpasning til fremtidens havvand, kystbeskyttelse og byudvikling i Danmark. Eksisterende national og international viden om løsninger og tilgange er central både for debat og kompetenceudvikling.

Projektet er igangsat af Realdania, der også finansierer indsatsen.

Læs mere om hele projektet på Realdanias hjemmeside og hos Dansk Byplanlaboriatorium.

Ny Foreningsvej, Klitmøller / Labland Architects

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >