Strategisk landskabsplanlægger til afdelingen By og Landskab, Sønderborg Kommune

AKTUELT / 04.01.22

Har du lyst til at være del af en dynamisk kommune med et stort fokus på at skabe innovative og funktionelle miljøer, så vi kan give kommunens borgere bæredygtige, fremtidssikre rammer for trivsel og det gode liv? Vil du se en positiv effekt af dit arbejde og kan du lide at skabe noget til gavn for mange, så er der en attraktiv mulighed for dig hos By og Landskab i Sønderborg Kommune

I Sønderborg Kommunes Vision og Planstrategi har Byrådet beskrevet seks fokusområder

 • Bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber
 • Det gode liv
 • Grøn omstilling
 • Turistdestination
 • Uddannelse
 • Arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervsklima

Afdelingen By og Landskab i Plan og Myndighed har en vigtig rolle i at bidrage til at, udvikle og gennemføre Byrådets vision. Vi arbejder i særdeleshed med by- og landudvikling.

Vi søger en landskabsplanlægger, der kan være med til at løfte vores opgaver.

Dine opgaver

Du skal trives i et arbejde og en hverdag med en vekslen mellem driftsopgaver (sagsbehandling) og større projekter og opgaver – herunder skitsering af byrum samt medvirke i lokalplaner og udviklingsprojekter. Overordnet set skal du med afsæt i kommunens by- og landskabsarkitektoniske karakteristika udvikle idéer og skitser, som giver holdbare løsninger og oplevelser med variation og diversitet for øje. Vores kerneopgave er at samarbejde om at udvikle og sikre kommunens fysiske rammer i en bæredygtig retning. Det gør vi som en serviceorienteret myndighed med fokus på borgerinddragelse.

Din hverdag vil være fyldt med varierende opgaver, men dine primære opgaver består i

 • Idéudvikling og kvalificering af udformning af fx byrum, bydele og landsbyer.
 • Bidrage til fornyelse og omdannelse af eksisterende land og byområder.
 • Skitsering – også som middel til formidling til både fag- og ikke-fagfolk.
 • Sagsbehandling særligt inden for landzone.
 • Tværfagligt samarbejde med både eksterne og interne om eksempelvis anlægsprojekter, ”Vild Med Vilje” og andet i forbindelse med lokalplaner o.l.
 • Formulering af tydelige og klare sagsfremstillinger til politisk behandling.
 • Formidling af information om projekter og kommunikation med interessenter – herunder processer for borgerinddragelse.

Dine personlige og faglige kompetencer

Det vil være en fordel, hvis du har en baggrund som landskabsarkitekt eller, landskabsforvalter med erfaring inden for landskabsplanlægning. Eller måske er du arkitekt eller geograf – også med erfaring og faglig forankring i landskabsplanlægning. Du skal desuden gerne have kendskab til Planloven og det at arbejde i en politisk styret organisation. Du skal også have interesse og forståelse for landskabet og dets æstetik og værdier. Du har flair for at skitsere og udvikle projektforslag til fx en ny boligudstykning i en landsby eller et grønt byrum.

Vi søger dig, der har flair for proces- og projektledelse og motiveres af at gennemføre projekter, hvor du kan se både det gode resultat og vejen dertil. Du har en fagligt funderet tilgang til alle dine opgaver, men supplerer den med initiativ og engagement, åbenhed og mod på at inddrage input fra både borgere og andre samarbejdspartnere. Gå-på-mod, kreativitet og ukuelighed må gerne være egenskaber, du kan sætte i spil, når du løsnings- og resultatorienteret styrer projekter med borgere og andre samarbejdspartnere.

Du arbejder struktureret og selvstændigt, men finder samtidig glæde i at indgå i kollegiale teamsamarbejder. Du skal være indstillet på, at der i afdelingen ind imellem er et højt tempo, som forudsætter, at du er indstillet på at yde en ekstra indsats, når forholdene kræver det. Det er kendetegnede for vores fællesskab, at vi løfter i flok.

Desuden vil du også indgå i tværgående samarbejder med såvel andre fagligheder i forvaltningen og i kommunen, som med eksterne samarbejdspartnere – herunder borgere. Det er derfor vigtigt, at du kan skabe gode, frugtbare relationer via en anerkendende tilgang til andre.

Du tager ansvar og skaber fremdrift i dine opgaver. Du er god til både skriftlig og mundtlig kommunikation og har fokus på information såvel internt som eksternt.

Dine opgaver og projekter involverer en del borgerkontakt. Du vil enten selv skulle afholde borgermøder eller deltage med kolleger. Vi har i afdelingen et kodeks om ”den gode vært”, der fordrer seriøs, ordentlig og imødekommende kommunikation med kommunens borgere.

Du skal desuden have forståelse for, at du skal agere i en politisk styret organisation, hvor der vil være fastlagte rammer for dit virke.


Hvem er vi

By og Landskab består af en afdelingsleder og i alt 16 kolleger. Du bliver forankret i et team, som primært arbejder med landzonen, med fem andre kolleger, som er skov- og landskabsingeniør, landskabsarkitekt, jurist samt landskabsforvalter.

Vores opgaveportefølje er bred, varieret og spændende. Vi har en vigtig funktion i udviklingen af Sønderborg Kommune og arbejder for et område med bæredygtige bygninger og moderne arkitektur såvel som værdifulde kulturmiljøer og landskaber – både i byen og på landet.

Afdelingens kerneydelser er blandt andet at arbejde med kommuneplanlægning og lokalplaner, køb og salg af ejendomme og energiplanlægning. Vi er både arkitekter, civilingeniører, planlæggere og andre ansat i afdelingen. Vi har et godt fællesskab, som er præget af godt humør og opmærksomhed for hinanden. Vi har en uformel og afslappet omgangstone. Som kolleger værdsætter vi at spille hinanden gode og at finde de bedste løsninger sammen.

By & Landskab er en del af chefområdet Plan & Myndighed, der har til huse på Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg, i Sønderborg bymidte.

I Sønderborg Kommune vil vi gerne sikre, at nye borgere og tilflyttere falder godt til. Derfor har vi etableret Tilflytterservice Sønderborg, som både kan give dig hjælp til en nemmere flytning og også oplyse dig om de mange muligheder i området.

Vil du vide mere

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Hanna Spilling på mobil 27 90 57 02 eller mail hasp@sonderborg.dk.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er en fuldtidsstilling. Du aflønnes i henhold til aftale mellem relevant faglig organisation og Sønderborg Kommune.

Søg stillingen her

Ansøgningen skal sendes elektronisk senest den 20. januar 2022. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, CV og relevante bilag. Samtaler forventes afholdt 27. januar 2022. Tiltrædelse snarest muligt.

Plads til lyset – Solnedgangspladsen, Gammel Skagen / Kristine Jensen Landskab & Arkitektur

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >