Video-postkort fra kommunernes landskabsarkitekter / København

AKTUELT / 07.06.21

Foto: Landskabsarkitekt MDL Ann Lilja, Københavns Kommune

Danske Landskabsarkitekter har inviteret en række kommunalt ansatte medlemmer til at optage et uformelt 'video-postkort', hvor de fortæller en historie fra deres hverdag som landskabsarkitekt. Vi byder velkommen til landskabsarkitekt MDL Ann Lilja fra Københavns Kommune, som har sendt det fjerde postkort i rækken

Ann Lilja er projektleder i Københavns Kommune i området for Skybrud og Klimatilpasning, og beretter i dette videopostkort om det grønne åndehul Grønningen i Nordvest, der står overfor en større omdannelse.

Grønningen er oprindeligt tegnet af C.Th. Sørensen og skal i fremtiden være med til at løse klimaudfordringer ved at tilbageholde regnvand som en del af Københavns Kommunes 300 skybrudsprojekter. Ann Lilja fortæller undervejs, at projektet også har et byrumsmæssigt socialt sigte og uddyber: “Det har været sådan i en årrække, at anlægget ikke rigtigt er blevet indtaget, og det vil vi gerne ændre på. Så formålet er også at dem, der bor her, kommer til at føle ejerskab og kommer til at bruge stedet.

Se videoen her eller på DL’s YouTube kanal.

I denne serie har Danske Landskabsarkitekter sat fokus på hverdagen som ansat landskabsarkitekt i landets kommuner – bl.a. som et forsøg på at få mere viden og mere kommunalt nyhedsstof i foreningens ugentlige nyhedsbrev. Fortællingerne kan omhandle alt fra den gode proces med borgerinddragelse, til nye anlæg som tilføjer overraskende merværdi – til ”værdige veteraner” om vellykkede anlæg med nogle år på bagen og ”Grøn lommeuld – en grøn lomme i byen du skal vide findes”. I de næste uger kommer vi rundt i fem jyske kommuner og bevæger os herefter videre rundt om i landet.

Er du blevet nysgerrig på, hvordan du kan være med, så kontakt DL´s sekretariat for mere information eller se bestyrelsesmedlem Signe Moos´s videoinvitation på YouTube her.

Ny Foreningsvej, Klitmøller / Labland Architects

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >