Dansk Landskabspris

Om os

H.C. Andersens Have af MASU Planning vinder Dansk Landskabspris 2023. Foto: Rasmus Hjortshøj (Coast studio)

Med Dansk Landskabspris hædres landskabsarkitektoniske værker af særlig storartet karakter som tjener som inspiration for udvikling af branchen. Prisen uddeles som en anerkendelse af projekter, der har udmærket sig ved at være specielt nyskabende eller har øget merværdien for et sted inden for et givent tema.

Temaet for prisen varierer år for år og har været uddelt til bl.a. Novo Nordisk Naturpark (2015), Måløv Aksen for udvikling af et tryggere og interessant byrum (2010) og Tarup Davinde for omdannelsen af råstofgrav til natur- og fritidslandskab (2009).

Dansk Landskabspris uddeles af Danske Landskabsarkitekter, Park- og Naturforvalterne og Danske Arkitektvirksomheder i samarbejde. Målet er at hædre værker eller personer, hvis projekter tjener som inspiration for den overordnede udvikling af landskabsfaget.

Prisen uddeles hvert andet år. Næste gang i 2025.

Eventyrlig have vinder Dansk Landskabspris 2023

Vinder i 2023 blev H.C. Andersens Have v/MASU Planning. Af juryens motivation for H.C. Andersens Have som vinder fremgår det blandt andet:

Som i H.C. Andersens fortællekunst danner sansning af naturen, vejret og landskabet afsæt for nye eventyr i H.C. Andersens Have. Den grimme ælling mellem skræppebladene. Tommelise gemt i en yndefuld blomst. De fem indgange fra de omkringliggende gader er alle åbne og inviterer byens borgere og besøgende til at tage en grøn smutvej eller en pause fra hverdagens travlhed. Tilsammen fremstår bygningsanlæg og havearkitektur som en symbiose, der bidrager med nye markante, eksemplariske kvaliteter til området og skaber en stemningsfuld helhed helt i H.C. Andersens ånd.”

De tre øvrige finalister var Bispebjergs Helende Haver, Erik Brandt Dam arkitekter & Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter, Karens Minde Aksen, Schønherr samt The Social Spine, SLA. Læs juryens motivation om vinderen her og de flotte finalister her. Download artikel fra tidsskriftet Landskab #8/2023 her.

Se også stemningsfotos fra prisoverrækkelsen her.

Dansk Landskabspris 2021:

Landskabstegnestuen BOGL vinder jubilæumsudgaven af Dansk Landskabspris for Remiseparken. Fornyelsen af Remiseparken er en del af en større områdetransformation af Urbanplanen på Amager, og projektet er udviklet i samarbejde med Rambøll og SNE Architects med Københavns Kommune som visionær bygherre. Vinderprojektet viser, hvordan grønne byrum med ét samlet greb kan klimasikre byer, øge biodiversiteten og sikre social bæredygtighed.

Dommerkomitéens motivation for Remiseparken som vinder:
“Remiseparken er en offentligt tilgængelig park i form af et kombineret kultur-, bevægelses- og naturlandskab. I dommerkomitéens motivation for Remiseparken som vinder af Dansk Landskabspris 2021 hedder det blandt andet: ”Remiseparken har i særlig grad imponeret dommerkomitéen. Vi er begejstrede for detaljeringsgraden og den troværdige, overbevisende æstetiske udformning, designet og udførelsen på stedet. Remiseparken opleves som et rummeligt sted med mange raffinerede detaljer. Aktivitetsområder og tekniske funktioner til blandt andet håndtering af regnvand er vævet sammen i et landskabsrum, som på meget lidt plads giver plads til haver, skaterlandskab, boldbaner, rolige opholdsrum, stille refleksion, leg og gåture. Remiseparken tilbyder kvalitetssans, rum, æstetik og oplevelser ud over det sædvanlige og er et udsøgt eksempel på, hvordan mange forskelligartede hensyn, funktionskrav og ønsker forbilledligt kan forenes i et samlet oplevelsesrigt værk.” Læs pressemeddelelse og download pressefotos her.

De to øvrige finalister var Marianne Levinsen Landskab med Forpladsen til K.B. Hallen og SLA + EFFEKT med Gellerup Ny Naturpark.

Download artikel fra LANDSKAB nr. 1/2022: Landskabspris 2021

Se fotos fra prisuddelingen her og se stemningsvideo fra dagen herunder:

 

Dansk Landskabspris 2019:

Dansk Landskabspris 2019 går til Christiansborg Områdesikring af GHB Landskabsarkitekter. Vinderprojektet er udviklet i samarbejde med Sweco, ÅF Consult og professor Steen Høyer med Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen som bygherrer.

Juryen motiverer vinderprojektet, der vender fremtidens udfordringer til morgendagens potentialer på følgende vis: ”Christiansborg Områdesikring er et projekt, som udspringer af et af vor tids største frygtscenarier: terroranslag på folkestyrets vigtigste og mest symbolladede areal, selve demokratiets højborg: Folketinget på Christiansborg Slot. Den kollektive angst kunne have fundet fysisk form i et projekt, hvor alle truslerne blev accentueret. Men i stedet har man valgt det modsatte og har skabt et rum, som har høje og skulpturelle værdier. For ganske nylig lagde pladsen brosten til tusindvis af skoleelevers klimamobilisering, og deres tilstedeværelse manifesterede, at de fortsat har håb og drømme for fremtiden. Så til trods for, at vi er borgere i en verden, hvor angst og frygt for terror – begrundet – eksisterer – så er det også en verden, hvor håb og drømme spirer. Derudover er store dele af pladsens belægning genanvendte brosten fra pladsens tidligere belægning, og ved at genbruge sten skabes en forbindelse til pladsens historie, som er både bæredygtig og vidner om en historiebevidsthed. Det er på flere plan respektfuldt.”

Kickstart Tornhøj i Aalborg af Marianne Levinsen Landskab i samarbejde med Vandkunsten, Arkil og Jesper Kongshaug med Aalborg Kommune og Realdania som bygherrer modtog hædrende omtale.

Læs den fulde pressemedelelse her, og se mange flere billeder på Facebook.
Download artikel fra LANDSKAB nr. 8/2019: Landskabspris 2019

 

Dansk Landskabspris 2017:

Dansk Landskabspris 2017 går til den anderkendte tegnestue Schønherr for Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus i København. Landsksbsarkitekter på projektet er // Schønherr / COBE / TRANSFORM. Ingeniør: Grontmij / Entreprenør: Malmos A/S / Bygherre: Københavns Kommune.

I motivationen fremhæver prisjuryen bl.a.: ”Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus er på fineste vis et multifunktionelt byrum, der både rummer opholdsmuligheder og aktivitetsområder samtidig med at det opfylder nutidens tilgængelighedskrav. Den rumskabende beplantning giver nicher, der tillader trygt ophold. Forpladsens terrasser og bede er sammentænkt med et LAR-anlæg der både arbejder med nedsivning og forsinkelse. Forplads til kulturhus Nordvest er et moderne anlæg, der slår på klassiske dyder.” Se video fra prisoverrækkelsen herunder:

Video af Byland Studio

Se også stemningsbilleder på Facebook fra en festlig prisoverrækkelse på Nationalmuseet.

Læs pressemeddelelse herunder:
Multifunktionelt byrum vinder Dansk Landskabspris 2017

Artikel fra LANDSKAB nr. 7 2017: Landskabspris 2017

Dansk Landskabspris 2015:

Dansk Landskabspris 2015 går til den international anderkendte tegnestue SLA der får prisen for Novo Nordisk Naturpark. Udover anerkendelsen modtager SLA 50.000 kroner for vinderprojektet.

Se stemningsbilleder på Facebook fra en festlig prisoverrækkelse: Prisuddeling på Christiansborg

I motivationen fremhæver prisjuryen SLA’s vinderprojekt for dets bæredygtig tilgang og høje kunstneriske værdi:

”I tildelingen af Dansk Landskabspris 2015 lægger juryen vægt på parkens fremsynede tilgang til bæredygtighed og det grundige arbejde med biotoper, vandhåndtering, sundhed og virksomhedsprofil.

Det er dog i særdeleshed den rolle, som landskabsarkitekterne har taget som rådgivere for bygherren, der i dag honoreres. Gennem samarbejdet har bygherren, såvel som byen, fået en gave de ikke vidste, de ønskede sig. Denne vilje og evne til at overskride vante forestillinger, og gennem samarbejde kunne formulere nye løsninger på ikke erkendte behov og problemer, fortjener efter juryens overbevisning at stå som forbillede for landskabsarkitekturen. Især når dette, som i SLA’s arbejde med Novo Nordisk Naturpark, kombineres med en høj kunstnerisk værdi og et overbevisende greb om landskabsarkitekturens virkemidler”

Pressemeddelelse: Novo Nordisk Naturpark vinder Dansk Landskabspris

Artikel fra LANDSKAB nr. 1 2016: Landskabspris 2015

Dansk Landskabspris 2014:

Et bedre sted at bo

Tagparadis på Vesterbro modtager Dansk Landskabspris 2014 
Dansk Landskabspris 2014 går til Vestervang Fritidshjem på Vesterbro, hvor institutionen er lykkes med at skabe et tagparadis, der har bragt naturen ind i byen og bidrager til “et bedre sted at bo” – temaet for årets Landskabspris. Vejle Kommune og Mariaparken modtager den lille landskabspris.

DL´s formand om Dansk Landskabspris 2014: “Vi giver prisen til et lille grønt areal, der er skabt og drevet af ildsjæle. Prisen er en gestus og en hyldest til et lokalt initiativ, der både rummer stor poesi, en bæredygtig tankegang og et samfundsmæssigt engagement. Begreber og værdier vi, som landskabsarkitekter, føler et stort slægtskab med”.

For at læse om dette års samt de forrige års modtagere af Dansk Landskabspris kan du downloade diverse artikler her:

Pressemeddelelse

Artikel fra LANDSKAB nr. 6 2014: Landskabspris 2014

Dansk Landskabspris 2009-2013:

2013: Stille Steder

Prismodtagere:

  • Haveselskabets Have som et område der sænker pulsen og skænker ro og fordybelse i en stærk kontrast til havens tilstødende bymiljø.
  • Silkeborg Kommune for sin strategi til udpegning af stille steder.

Artikel fra LANDSKAB nr. 6 2013: Landskabspris 2013

Artikel i Politikken om projektet i Silkeborg Kommune.

Se billeder fra prisoverrækkelse på Facebook

2012: Drift og pleje

Prismodtager:

  • Esbjerg Kommune for Hjerting Strandpark hvor en sammenhæng mellem intention, udførelse, tid og drift er indarbejdet igennem alle projektets faser såvel som i et fremtidigt perspektiv.

Artikel fra LANDSKAB nr. 8 2012: Landskabspris 2012

2011: Frodighed

Prismodtagere:

  • Jane Schul & Schul Landskabsarkitekter for med et omfattende plantekendskab at skabe Billedhuggerhaven som et frodigt åndehul midt i byen.
  • Schønherr Landskab & Aarhus Festuge med ”Den midlertidige skov” på Store Torv.

Pressemeddelelse: 2011_pressemeddelelse

2010: Kotering

Prismodtager:

  • LiWplanning & Adept for at omdanne Måløv Aksen til et aktivt og spændende byrum udformet som en rumdannende smeltevandsdal.

Artikel fra LANDSKAB nr. 7 2010: Landskabspris 2010

2009: Bæredygtighed

  • Bestyrelsen for Tarup Davinde I/S for arbejdet med at udvikle det rekreativt fokuserede naturlandskab ”Over Sø & Land” i Tarup Davinde på Fyn.
  • Signe Rabølle Nielsen for sit afgangsprojekt v/Aarhus Arkitektskole; ”Bæredygtige infrastrukturer – En sammentænkning af byens og naturens systemer”

Artikel fra LANDSKAB nr. 8 2009: Landskabspris 2009

Plads til bynatur – Skovbrynet Basecamp, Lyngby / Kragh & Berglund

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >