Om bestyrelsen

Om os

Foto fra venstre: Tine Gils, Jakob Sandell Sørensen, Susanne Renée Grunkin, Lukas Anker Christiansen, Philip Dahlerup Christensen & Maria Boe-Whitehorn. Ikke til stede: Catrine Hancke, Martin Hedevang Andersen, Julie Linke Bank & Ole Mouritsen. Fotograf: Søren Svendsen.

Danske Landskabsarkitekter ledes af en bestyrelse som koordinerer udvalgsarbejdet, tildeler økonomiske ressourcer og praktisk bistand til foreningens medlemmer. Bestyrelsen medvirker bl.a. til afholdelse af faglige konferencer, events og arrangementer – traditionelle som spontane – i hele landet.

Bestyrelsen består af syv medlemmer der vælges på den årlige generalforsamling. Derudover vælges to suppleanter der sidder for et år ad gangen. Endvidere vælges en studenterrepræsentant fra en af de tre uddannelsesinstitutioner.

Susanne Renée Grunkin: Formand (2019-21)

Har været i bestyrelsen siden 2014. Kontakt og presse læs her

“Jeg har gennem mange år arbejdet på arkitekttegnestue med byudvikling, byrum og landskab fra overordnede strategier til projekteringsopgaver. I dag er jeg ansat hos Arkitema. Min interesse er at formidle landskabsarkitekturens betydning og at understøtte et godt og udviklende bestyrelsesarbejde i DL.”

Uddannelse: KVL (nu KU Science) 1998 / LinkedIn-profil

Catrine Hancke (2018-20)

Har været i bestyrelsen siden 2018.

“Min primære interesse er, at få vores fag helt frem i frontallapperne, både i byggebranchen men også i det mentale landskab hos magthavere og opinionsdannere. Vores fag skal efterspørges i højere grad, i flere sammenhænge og skal tillægges større værdi.”

Er projektleder og projekterende sagsarkitekt på tegnestuen Møller&Grønborg i Aarhus / LinkedIn-profil

Jakob Sandell Sørensen (2018-20)

Har været en del af bestyrelsen siden 2015.

Er projektleder og projekterende sagsarkitekt hos Schønherr, samt DGNB konsulent på Byområder. Har tidligere arbejdet på en række by- og landskabstegnestuer i og omkring København, bla. hos Tredje Natur og MASU Planning.

“Jeg vil gerne bidrage til at forstærke DL´s profil i tværfaglige sammenhænge, samt i arbejdet med at bygge bro mellem uddannelse og praksis. Eksempelvis gennem min rolle som gæsteforelæser og projektgransker på KU, eller som DLs repræsentant i Dansk Byplanlaboratorium.”

Uddannelsessted: KVL 2002 (nu KU Science) / LinkedIn-profil

Julie Linke Bank (2019-21)

Nyvalgt i bestyrelsen / LinkedIn-profil

Maria Boe-Whitehorn (2019-21)

Nyvalgt i bestyrelsen.

“Mit virke som landskabsarkitekt er centreret om faget i den store skala på by- og bydelsniveau særligt ift. klimasikring og skybrud.
Her er jeg særligt optaget af hvordan der skabes helstøbte løsninger teknisk, men også i høj grad kvalitativt som element i byen – hvor æstetikken, bylivet og den historiske kontekst indarbejdes fra begyndelsen.

Jeg arbejder til daglig som planlægger i HOFOR (hovedstadsområdets forsyningsselskab) med implementeringen af Københavns Kommunes skybrudsplan. Jeg ser en af landskabsarkitektens centrale roller i byplanlægningen, at samtænke interesserne fra de mange fagligheder, der bidrager til den gode løsning, der er afbalanceret og værdiskabende. Det giver i sidste ende de robuste byrum der forskønner vores byer i mange år fremover.”

Uddannelse: KVL/KU Science 2010 / LinkedIn-profil

Martin Hedevang Andersen: Kasserer (2018-20)

Har siddet i bestyrelsen siden 2018.

Er grundlægger af tegnestuen Out of Office Architecture og initiativtager til DL’s udvalg om Cirkulær Økonomi.

”Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at landskabsarkitekternes grønne og bæredygtige virke kommer til at stå stærkt i mediebilledet – og for at foreningens medlemmer bliver udfordret og inspireret til at forsætte med at udfordre grænserne for, hvad en bæredygtig og cirkulær fremtid byder på.”

LinkedIn-profil

Tine Gils (2018-20)

Har siddet i bestyrelsen siden 2018 / LinkedIn profil

Ole Mouritsen (suppleant 2019-20)

Har været suppleant i bestyrelsen siden 2014.

“Jeg er lektor emeritus fra Arkitektskolen Aarhus. Jeg har en livslang interesse for det åbne land og landbrugslandskabet og var en af de første, der bragte byøkologi ind i undervisningen i begyndelsen af 80’erne. Jeg er derudover veteran i Byplanlaboratoriets Åbne Land-konferencer. I bestyrelsesarbejdet har jeg et særligt fokus på formidlingen af faget.”

Uddannelsessted: Arkitektskolen i København 1972.

Philip Dahlerup Christensen (suppleant 2019-20)

Har været suppleant i bestyrelsen siden 2015.

Har arbejdet både på private tegnestuer samt i Københavns Kommune Center for Park og Natur

“Mine interesser er indenfor det tværfaglige arbejde, særligt med byplanlægning og driftsplanlægning. Jeg ønsker at arbejde med at styrke den position, som landskabsarkitekturfaget, i de senere år, har opnået i forhold til den brede offentlighed og overfor andre af byggebranchens aktører. Jeg er i dag ansat hos GHB landskabsarkitekter”

Uddannelsessted: KU Science 2014 / LinkedIn-profil

Lukas Anker Christiansen (2019-21)

Nyvalgt som studenterrepræsentant og bestyrelsens aktive bindeled mellem DL og de studerende.

”Som studenterrepræsentant er jeg valgt ind på vegne af de studerende gennem Foreningen for Landskabsarkitekt- og bydesign. Her varetager jeg de studerendes interesser, samt holder begge parter ajour. Ved at have en plads i bestyrelsen, skabes en tættere og mere åben relation mellem DL og de studerende, hvilket jeg mener, er vigtigt at opretholde.

Selv studere jeg på fjerde semester på KU Science.”

Solrødgård Klima- og Miljøpark, Hillerød / GottliebPaludan Architects

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >