Om bestyrelsen

Om os

Fra venstre: Stephan Gustin, Freja Løgager Kynde, Catrine Hancke, Martin Hedevang Andersen, Matthew Poot, Rikke Kastoft, Ruben Utke Acs, Marina Rets & Emilie Kjeldsen Kjær. Ikke til stede: Lise Hansen Thorsen. Fotograf: Henriette Dan Bonde

Danske Landskabsarkitekter ledes af en bestyrelse som koordinerer udvalgsarbejdet, tildeler økonomiske ressourcer og praktisk bistand til foreningens medlemmer. Bestyrelsen medvirker bl.a. til afholdelse af faglige konferencer, events og arrangementer – traditionelle som spontane – i hele landet. Læs bestyrelsens Virksomhedsplan for 2024-25 her.

Bestyrelsen består af syv medlemmer der vælges på den årlige generalforsamling. Derudover vælges to suppleanter der sidder for et år ad gangen. Endvidere vælges en studenterrepræsentant fra en af de tre uddannelsesinstitutioner.

Martin Hedevang Andersen: Formand (2024-26)

Har været i bestyrelsen siden 2018 og formand siden 2021. / LinkedIn-profil / Kontakt og presse læs her

”Som formand vil jeg arbejde for, at landskabsarkitekternes grønne og bæredygtige virke kommer til at stå stærkt i mediebilledet – og for at foreningens medlemmer bliver udfordret og inspireret til at forsætte med at udfordre grænserne for, hvad en bæredygtig og cirkulær fremtid byder på.  Siden 2024 har jeg arbejdet som teamleder hos C.F. Møller. Er desuden initiativtager til DL’s udvalg om Cirkulær Økonomi.”

Catrine Hancke (2024-26)

Har været i bestyrelsen siden 2018. / LinkedIn-profil

“Min primære interesse er, at få vores fag helt frem i frontallapperne, både i byggebranchen men også i det mentale landskab hos magthavere og opinionsdannere. Vores fag skal efterspørges i højere grad, i flere sammenhænge og skal tillægges større værdi. Jeg er projektleder og projekterende sagsarkitekt på tegnestuen LYTT Architecture i Aarhus.”

Lise Thorsen (2023-25)

Har været med i bestyrelsen siden 2022 / LinkedIn-profil

Stephan Gustin (2023-25)

Ejer af GUSTIN LANDSKAB, medlem af DL’s Retsudvalg og foreningens kasserer. Har været med i bestyrelsen siden 2022 / LinkedIn profil

“Vi arbejder for at styrke de sanselige, poetiske og sociale byrum og blågrønne Danmarkskort. Vi har et stort fokus på sikre de grønne kvaliteter, en vild biodiversitet og oplevelser der styrker de uformelle sociale mødesteder. Vi arbejder med store strategiske udviklingsplaner, fysiske masterplaner for nye natur- og byrum, byfornyelser, kulturpladser og grønne parker.

I DL har jeg et fokus på at højne forenings medlemstilbud, og appel til de arkitekter der beskæftiger sig med landskabs- og byplanfaglige discipliner fra særligt Aarhus Arkitektskole, Aalborg Universitet og fra landets kommuner. Foreningen skal gribe flere facetter af faget.”

Marina Rets (2023-25)

Valgt til bestyrelsen siden 2023 / LinkedIn profil

Emilie Kjeldsen Kjær (2024-26)

Valgt til bestyrelsen siden 2020 / LinkedIn profil

Matthew Pott (2024-26)

Nyvalgt til bestyrelsen i 2024 / LinkedIn profil

Rikke Louise Kastoft (suppleant 2024-25)

Valgt til bestyrelsen i 2023 / LinkedIn profil

”Jeg har arbejdet i 18 år som landskabsarkitekt og været ansat både privat, halv privat og offentligt. Er uddannet fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fra 1998. Jeg vil gerne være med til at synliggøre bredden indenfor vores fag, og sætte fokus på projekter, emner og problemstillinger der er aktuelle og oppe i tiden for landskabsarkitekter.”

Freja Løgager Kynde (suppleant 2024-25)  

Valgt til bestyrelsen siden 2022 / LinkedIn profil

Ruben Utke Acs (2023-25)

Valgt som studenterrepræsentant i 2023 og bestyrelsens aktive bindeled mellem DL og de studerende.

”Jeg varetager rollen som studenterrepræsentant i DL´s bestyrelse. Det er min funktion at være bindeled mellem organisationen og studerende. Jeg sørger for at de studerende bliver indtænkt i DL´s gøren og gennem dette arbejde opretholdes en tæt og åben forbindelse mellem studerende og DL.”

Plads til eventyr - H. C. Andersens Hus og Have, Odense / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >