Om bestyrelsen

Om os

Øverst fra venstre: Tine Gils, Lise Thorsen, Martin Hedevang Andersen, Louise Helmbo Bækgaard, Freja Løgager Kynde & Stephan Gustin / Nederst fra venstre: Emilie Kjeldsen Kjær, Julie Linke Bank & Catrine Hancke / Ikke til stede: Signe Moos. Fotograf: Henriette Dan Bonde

Danske Landskabsarkitekter ledes af en bestyrelse som koordinerer udvalgsarbejdet, tildeler økonomiske ressourcer og praktisk bistand til foreningens medlemmer. Bestyrelsen medvirker bl.a. til afholdelse af faglige konferencer, events og arrangementer – traditionelle som spontane – i hele landet. Læs bestyrelsens Virksomhedsplan for 2022-23 her.

Bestyrelsen består af syv medlemmer der vælges på den årlige generalforsamling. Derudover vælges to suppleanter der sidder for et år ad gangen. Endvidere vælges en studenterrepræsentant fra en af de tre uddannelsesinstitutioner.

Martin Hedevang Andersen: Formand (2022-24)

Har været i bestyrelsen siden 2018 og formand siden 2021. / LinkedIn-profil / Kontakt og presse læs her

Er indehaver ORCA – Cirkulær Landskabsarkitektur og Kreativ Leder i BY RUM SKOLE og initiativtager til DL’s udvalg om Cirkulær Økonomi.

”Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at landskabsarkitekternes grønne og bæredygtige virke kommer til at stå stærkt i mediebilledet – og for at foreningens medlemmer bliver udfordret og inspireret til at forsætte med at udfordre grænserne for, hvad en bæredygtig og cirkulær fremtid byder på.”

Catrine Hancke (2022-24)

Har været i bestyrelsen siden 2018. / LinkedIn-profil

“Min primære interesse er, at få vores fag helt frem i frontallapperne, både i byggebranchen men også i det mentale landskab hos magthavere og opinionsdannere. Vores fag skal efterspørges i højere grad, i flere sammenhænge og skal tillægges større værdi.”

Er projektleder og projekterende sagsarkitekt på tegnestuen LYTT Architecture i Aarhus.

Julie Linke Bank (2021-23)

Valgt til bestyrelsen siden 2019 / LinkedIn-profil

Lise Thorsen (2022-23)

Nyvalgt til bestyrelsen i 2022 / LinkedIn-profil

Emilie Kjeldsen Kjær (2021-23)

Valgt til bestyrelsen siden 2020 / LinkedIn profil

Signe Moos (Kasserer) (2022-24)

Valgt til bestyrelsen siden 2020 / LinkedIn profil

Tine Gils (2022-24)

Har været med i bestyrelsen siden 2018 / LinkedIn profil

“Jeg er uddannet fra KU Science i 2017, hvor jeg skrev speciale om spontan vegetation som potentielt alternativ til konventionelle plantninger. Mine særlige interesseområder kredser omkring botanik, ruderater, spontan vegetation, vegetationsøkologi og biodiversitet, og hvordan vi skaber robuste beplantninger/bevoksninger i byerne. Til daglig er jeg ansat som landskabsarkitekt hos SLA Landskab”

Freja Løgager Kynde (nyvalgt suppleant 2022-23) / LinkedIn profil

Stephan Gustin (nyvalgt suppleant 2022-23) / LinkedIn profil

Louise Helmbo Bækgaard (2021-23)

Valgt som studenterrepræsentant i 2021 og bestyrelsens aktive bindeled mellem DL og de studerende. / LinkedIn profil

”Som studenterrepræsentant er jeg valgt ind på vegne af de studerende gennem Foreningen for Landskabsarkitekt- og bydesign. Her varetager jeg de studerendes interesser, samt holder begge parter ajour. Ved at have en plads i bestyrelsen, skabes en tættere og mere åben relation mellem DL og de studerende, hvilket jeg mener, er vigtigt at opretholde.

Selv studerer jeg landskabsarkitektur på Københavns Universitet.”

Ny Foreningsvej, Klitmøller / Labland Architects

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >