Om bestyrelsen

Om os

Foto fra venstre: Julie Linke Bank, Tine Gils, Martin Hedevang Andersen, Emilie Kjeldsen Kjær, Louise Helmbo Bækgaard & Catrine Hancke. Ikke til stede: Maria Boe-Whitehorn, Signe Moos, Rikke Thiirmann Thomsen og Sidsel Genee. Fotograf: Astrid Maria Rasmussen

Danske Landskabsarkitekter ledes af en bestyrelse som koordinerer udvalgsarbejdet, tildeler økonomiske ressourcer og praktisk bistand til foreningens medlemmer. Bestyrelsen medvirker bl.a. til afholdelse af faglige konferencer, events og arrangementer – traditionelle som spontane – i hele landet. Læs bestyrelsens Virksomhedsplan for 2021-22 her.

Bestyrelsen består af syv medlemmer der vælges på den årlige generalforsamling. Derudover vælges to suppleanter der sidder for et år ad gangen. Endvidere vælges en studenterrepræsentant fra en af de tre uddannelsesinstitutioner.

Martin Hedevang Andersen: Formand (2020-22)

Har været i bestyrelsen siden 2018 og formand siden 2021. Kontakt og presse læs her

Er indehaver ORCA – Cirkulær Landskabsarkitektur og Kreativ Leder i BY RUM SKOLE og initiativtager til DL’s udvalg om Cirkulær Økonomi. / LinkedIn-profil

”Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at landskabsarkitekternes grønne og bæredygtige virke kommer til at stå stærkt i mediebilledet – og for at foreningens medlemmer bliver udfordret og inspireret til at forsætte med at udfordre grænserne for, hvad en bæredygtig og cirkulær fremtid byder på.”

Catrine Hancke (2020-22)

Har været i bestyrelsen siden 2018.

“Min primære interesse er, at få vores fag helt frem i frontallapperne, både i byggebranchen men også i det mentale landskab hos magthavere og opinionsdannere. Vores fag skal efterspørges i højere grad, i flere sammenhænge og skal tillægges større værdi.”

Er projektleder og projekterende sagsarkitekt på tegnestuen LYTT Architecture i Aarhus / LinkedIn-profil

Julie Linke Bank (2021-23)

Valgt til bestyrelsen siden 2019 / LinkedIn-profil

Maria Boe-Whitehorn (2021-23)

Valgt til bestyrelsen siden 2019.

“Mit virke som landskabsarkitekt er centreret om faget i den store skala på by- og bydelsniveau særligt ift. klimasikring og skybrud.
Her er jeg særligt optaget af hvordan der skabes helstøbte løsninger teknisk, men også i høj grad kvalitativt som element i byen – hvor æstetikken, bylivet og den historiske kontekst indarbejdes fra begyndelsen.

Jeg arbejder til daglig som planlægger i HOFOR (hovedstadsområdets forsyningsselskab) med implementeringen af Københavns Kommunes skybrudsplan. Jeg ser en af landskabsarkitektens centrale roller i byplanlægningen, at samtænke interesserne fra de mange fagligheder, der bidrager til den gode løsning, der er afbalanceret og værdiskabende. Det giver i sidste ende de robuste byrum der forskønner vores byer i mange år fremover.”

Uddannelse: KVL/KU Science 2010 / LinkedIn-profil

Emilie Kjeldsen Kjær (2021-23)

Valgt til bestyrelsen siden 2020 / LinkedIn profil

Signe Moos (Kasserer) (2020-22)

Valgt til bestyrelsen siden 2020 / LinkedIn profil

Tine Gils (2020-22)

Har været med i bestyrelsen siden 2018 / LinkedIn profil

“Jeg er uddannet fra KU Science i 2017, hvor jeg skrev speciale om spontan vegetation som potentielt alternativ til konventionelle plantninger. Mine særlige interesseområder kredser omkring botanik, ruderater, spontan vegetation, vegetationsøkologi og biodiversitet, og hvordan vi skaber robuste beplantninger/bevoksninger i byerne. Til daglig er jeg ansat som landskabsarkitekt hos Marianne Levinsen Landskab”

Rikke Thiirmann Thomsen (suppleant 2021-22)

Valgt til bestyrelsen siden 2020 / LinkedIn-profil

Sidsel Genee (nyvalgt suppleant 2021-22)

LinkedIn profil

Louise Helmbo Bækgaard (2021-23)

Valgt som studenterrepræsentant og bestyrelsens aktive bindeled mellem DL og de studerende.

”Som studenterrepræsentant er jeg valgt ind på vegne af de studerende gennem Foreningen for Landskabsarkitekt- og bydesign. Her varetager jeg de studerendes interesser, samt holder begge parter ajour. Ved at have en plads i bestyrelsen, skabes en tættere og mere åben relation mellem DL og de studerende, hvilket jeg mener, er vigtigt at opretholde.

Selv studerer jeg landskabsarkitektur på Københavns Universitet.”

Plads til naturen – Naturkraft, Ringkøbing / SLA

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >