Anna Bové & Alma Precht

De to landskabsarkitekter MDL Anna Bové og Alma Precht dimitterede fra Københavns Universitet i marts 2023. I dette portræt giver de et indblik i deres inspirerende speciale 'A meeting with water' og fortæller om fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter

Uddannet fra: Københavns Universitet 2023

af Anna Bové og Alma Magdalene Precht, oktober 2023

Find Anna og Alma på LinkedIn

Interview tilrettelagt og redigeret af Caroline Toftild, stud.hort.arch MDL

De to landskabsarkitekter MDL Anna Bové og Alma Precht dimitterede fra Københavns Universitet i marts 2023. I dette portræt fortæller Anna og Alma om deres speciale, fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter. Portrættet er det andet i miniserien om nyuddannede medlemmer fra årgang 2023

Hvad handler jeres projekt om?

Vores speciale “A meeting with water” er et bud på en naturbaseret og holistisk tilgang til at beskytte Frederikssunds bymidte mod fremtidige oversvømmelser, ved at implementere miljømæssige og rekreative kvaliteter i et landskabsdesign.

I 1850’erne gennemgik den lille købstad Frederikssund en større forvandling,  gennem en omfattende landinddæmning blev byen landfast med den tidligere ø, Kalvøen. Denne byudvikling har resulteret i at størstedelen af midtbyen i dag ligger meget lavt og at mange af byens centrale funktioner er i høj risiko for at blive oversvømmet ved større stormhændelser. Frederikssund er gennem historien flere gange blevet ramt af oversvømmelser, når vinden kommer fra nordvest og havvandet bliver presset ned i Roskilde Fjord. Senest blev store dele af Frederikssund oversvømmet under stormen Bodil i 2013.

Også i vinteren 1921 blev Frederikssund ramt af to store storm, under anden storm braste dæmningen og vandet fossede ind i byen, flere folk mistede deres hjem og måtte evakueres fra området (Fotokreditering: Hansen, 1921. Frederikssunds lokalhistoriske arkiver).

Vi ved at fremtiden byder på stigende havniveauer og større risiko for stormflod, hvilket efterlader mange danske havnebyer, såsom Frederikssund, i en sårbar position. For at undgå at stå i samme situation som under Bodil i 2013, vil Frederikssund sikre bymidten og er i samarbejde med Realdania’s projekt “Byerne og det stigende havvand” gået i gang med de indledende faser.

De to kort viser Frederikssund oversvømmet ved en stormflodshændelse med 2,5 m havvandsstigning før og efter vores designløsning. Dette kort viser den nutidige situation, hvor store dele af byens centrum bliver oversvømmet ved en 2,5 m hændelse. De røde pile udpeger de kritiske punkter, hvor havvandet vil komme ind i byen.

Dette kort viser, hvordan byens centrum bliver beskyttet ved implementeringen af vores samlede løsningsforslag.

Vores speciale præsenterer en række forskellige stedsspecifikke og multifunktionelle løsninger, der tilsammen sikrer Frederikssunds midtby mod at blive oversvømmet under en stormflodshændelse. Samtidig skaber designet i hverdagen en rekreativ værdi for byens borgere og invitere den omkringliggende natur tættere ind til byen.

Planen viser Frederikssund og dens kontekst, med fokus på byens grønne områder, fjorden og dens lavtliggende strandenge. De to røde bokse markerer vores fokusområder.

Det var vigtigt for os at lave et projekt der tager udgangspunkt i de eksisterende forhold og de naturlige processer der er i området, derfor er designet baseret på mange alsidige analyser, både om byens historie, de naturlige processer ved kysten, fjordens strandenge, borgernes inputs og de rumlige møder med vandet. 

Vores to fokusområder er begge inspireret af den naturbaserede tilgang til kystbeskyttelse. Nord for byen foreslår vi en barriereø, der holder vandet ude og syd for byen et større vådområde med en slynget å, der invitere vandet ind. 

De to snit viser det slyngede å-område, og hvordan en oversvømmelse på 2,5 meter lægger sig i landskabet, hvor de centrale rekreative områder ligger over denne kvote.

Vi har i specialet arbejdet med en form for tidslighed, da vi ønskede at lave et nænsomt projekt der har respekt for de eksisterende bevægelser og processer. Åens slyngninger vil ændre sig over tid, og fjordens vandstand vil variere, så sedimenter, skaller og plantefrø vil aflejre langs bredden og tilføje til landskabet. Vi syntes det var særlig spændende at lave et projektforslag, som er åbent for forandring, samtidig med at det er et stærkt og resilient design, der beskytter byen.

De seks små diagrammer viser de faser, vi forventer under etableringen af den anlagte barriereø, og hvordan udefrakommende forstyrrelser vil indvirke på udviklingen af dette nye naturområde.

Til højre ses transformationen fra åens rette linjer til et bugtet forløb med plads til at kunne ændre sig over tid.

Specialet blev vejledt af Gertrud Jørgensen og Anna Aslaug Lund som gennem deres forskning deler vores interesse for de kystnære landskaber, og hvordan vi i fremtiden kan arbejde med naturbaserede løsninger for at tilpasse vores byer mod havvandsstigninger og stormflodshændelser.

Hvad drømmer I om at arbejde med?

Igennem vores studietid har vi fået blik for, hvordan landskabsarkitekturen kan være en del af løsningen i mange henseender, både ved at styrke landskabet til at kunne modstå de klimaforandringer vi står overfor, men også ved at skabe rammerne omkring en både miljømæssig og social bæredygtig udvikling. Vi ønsker gennem vores fag at kunne skabe værdi for mennesker og danne rammerne omkring fællesskaber og oplevelser i landskabet. Derudover finder vi det vigtigt at forstå hvilket kontekst vi arbejder i, forstå landskabets tidslighed og at arbejde med forståelsen om at naturens processer er en præmis som vi må prøve at indordne os under, samarbejde med og understøtte.

Anna Bové (tv) og Alma Magdalene Precht (th)

Hvorfor har I valgt at være medlem af DL?

Som medlemmer af Danske Landskabsarkitekter er vi glade for at kunne indgå i et værdifuldt fagligt og sociale fællesskab, som giver os muligheden for at udvide vores landskabsfaglige horisont igennem spændende arrangementer, relevante nyhedsbreve og selvfølgelig det inspirerende tidsskrift LANDSKAB.

Find Anna og Alma på LinkedIn

Plads til eventyr - H. C. Andersens Hus og Have, Odense / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >