AnnaMia Lindblom

Landskabsarkitekt MDL AnnaMia Lindblom er nyuddannet fra Københavns Universitet. Her fortæller AnnaMia om specialet, fremtidsdrømme og medlemsskabet i Danske Landskabsarkitekter. Portrættet er det sidste i Danske Landskabsarkitekters miniserie om de nyuddannede fra årgang 2019

Foto: Et eksempel på et planteudtryk for regnbede udtrykt i broderi.

Uddannet fra: Københavns Universitet 2019

af AnnaMia Lindblom, 2019

Landskabsarkitekt mdl AnnaMia Lindblom er nyuddannet fra Københavns Universitet. Her fortæller AnnaMia om specialet, fremtidsdrømme og medlemsskabet i Danske Landskabsarkitekter. Portrættet er det sidste i Danske Landskabsarkitekters miniserie om de nyuddannede fra årgang 2019

Hvad handler dit speciale om?

Titlen på mit speciale er I came, I saw, I sewed, og projektets fokus er at undersøge og dyrke den håndværksmæssige side af landskabsarkitekturen. Specialet skal forstås som en modpol til digitalisering, og tager fat i den kritik som William Morris kom med for 120 år siden med ‘Arts and Crafts’-bevægelsens modsvar til industrialismen. Denne kritik er forsat aktuelt i dag, nu blot som modsvar til en stigende digitalisering.

‘Arts and Crafts’-bevægelsen var en social bevægelse som blandt andet var kritisk over for den måde ting blev produceret på, og den mere monotome arbejdsform i forbindelse med industrialismen. Morris understregede, med sin kritik, vigtigheden af æstetik og natur for menneskers livskvalitet: Det æstetiske; det sanselige og naturlige udtryk, vil altid være nødvendigt for mennesker, da vi fra et naturetisk perspektiv er en del af økosystemet og derfor har brug for kontakt med det naturlige og det sanselige.

Digitaliseringens udfordringer og begrænsninger

Som landskabsarkitekter har vi fornøjelsen af at beskæftige os med både natur og æstetik. I dag arbejder de fleste landskabsarkitekter dog primært med digitale værktøjer og medier. Det er en effektiv arbejdsform, men den indeholder en risiko for at meget af æstetikken går tabt, når tegningsmateriale udarbejdes med brug af standardiserede geometriske former. Når man bruger digitaliserede værktøjer, opstår der en risiko for, at den håndværksmæssige del af arkitekturen udelades. Dette er med til at begrænse og distancere landskabsarkitekten fra det projektområde der arbejdes med.

Foto: Notationstegning fra registrering af Trongårdsvejen.

Min tilgang til et designprojekt

Jeg har derfor taget et skridt tilbage fra computeren og brugt forskellige medier for at undersøge, udvikle og kommunikere et designforslag for det nye boligområde Trongårdens Byområde i Lyngby som man i skrivende stund er ved at designe og udvikle. Projektet er blevet til i samarbejde med Sweco som står for regnvandshåndteringen i det nye boligområde.

I mit speciale har jeg undersøgt hvordan man kan bruge en æstetisk og håndværksmæssig tilgang til et aktuelt teknisk landskabsprojekt. Dette har jeg gjort for at ramme flere aspekter af landskabsarkitekturen, og på den måde forhåbentlig skabe et mere holistisk designforslag. Specialet indeholder både en masterplanstrategi for Hjortekær (det større område som Trongården er en del af), og et beplantningsdesign for et specifikt område i Trongården.

Mit primære medie har været broderi. Jeg ser brodering som en måde at tegne på ved hjælpe af sytråd. Det man får ud af det, er en analog tegning, som har en 3D effekt og tekstur, i og med at tråden skaber en overflade på stoffet. Et broderi har dermed automatisk flere dimensioner end en computertegning og fungere både vertikalt (som plan), horisontalt (som en model), samt visuelt og sanseligt (gennem berøring). Jeg mener, at på samme måde som der findes en kobling mellem bygningsarkitektur og skulpturer, så findes der en kobling mellem landskabsarkitektur og det tekstile. Planter, som vi arbejder med som designelementer, er bløde, har en tekstur og en dynamik. Broderiet kan både bruges i registreringsfasen men også i de senere processer hvor man udvikler og formidler beplantningen, da det er en måde at komme tættere på det naturlige planteudtryk. Jeg har derfor brugt broderiet sammen med et mix af andre medier, som et værktøj i forskellige faser af design processen; i registrering, idégenerering og i formidlingen af det endelige design forslag.

Foto: AnnaMia Lindblom. Fotograf: Wilfred Gachau.

Hvad drømmer du om at arbejde med?

Jeg drømmer om at arbejde på en tegnestue og være med i et team, som arbejder med udformning af byrum. Gerne en tegnestue der har fokus på at give æstetiske og funktionelle kvaliteter til vores fremtidige byer.

Hvorfor har du valgt at være medlem af DL?

Jeg er medlem af Danske Landskabsarkitekter fordi det er en spændende forening, hvor man dels får tilsendt det meget smukke magasin LANDSKAB, og nyder fordeler som studerende med interessante arrangement og adgang til et stort netværk inden for branchen.

Se AnnaMia Lindbloms smukke speciale her:

Plads til eventyr - H. C. Andersens Hus og Have, Odense / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >