Nina Trock-Jansen & Alberte Caspersen Borup

De to landskabsarkitekter og MDL'er Nina Trock-Jansen & Alberte Caspersen Borup dimitterede i sommeren 2021 fra Københavns Universitet. I dette portræt giver de et indblik i deres inspirerende speciale 'Designing for Circularity', og fortæller om fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter

I områdets nye gågade ’Lagerstrøget’ i det tidligere distribueringsområde, er al den eksisterende belægning bevaret, på nær de steder hvor der er blevet gjort plads til plantebede, og den overskydende belægning er i stedet genanvendt som siddeplateauer. De eksisterende konstruktioner er genanvendt og genudnyttet til de nye bebyggelser, og områdets historiske linjer, former og bevægelser har fået nyt liv. Illustration af Nina Trock-Jansen & Alberte Caspersen Borup

Uddannet fra: Københavns Universitet 2021

af Nina Trock-Jansen & Alberte Caspersen Borup, november 2021

Interview tilrettelagt og redigeret af Katrine Lundemark, stud.hort.arch MDL

De to landskabsarkitekter Nina Trock-Jansen & Alberte Caspersen Borup dimitterede i sommeren 2021 fra Københavns Universitet. I dette portræt fortæller de om deres speciale 'Designing for Circularity', fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter. Portrættet er det tredje i miniserien om nyuddannede medlemmer fra årgang 2021

Hvad handler jeres speciale om?

Som landskabsarkitekturstuderende er vi opmærksomme på branchens rolle i klimakrisen. Vi valgte derfor at udfordre den gængse lineære design- og arbejdsmetode i faget gennem et designforslag, hvor vi cirkulerer eksisterende elementer og konstruktioner fra stedet i det nye projekt.

Dette udformede sig i specialet, “Designing for Circularity”, hvori vi præsenterer et designforslag for den nye bydel i Albertslund, “Coop-byen”. I specialet beskrev vi desuden relevante metoder og problemstillinger, som man skal være opmærksom på, når man arbejder med cirkulær økonomi, samt udviklede et diagram som kan bruges til at belyse materialers cirkulære livscyklus og til at skelne mellem det at genbruge, genanvende og genudnytte materialer.

Masterplanen for Coop-byens nye distrikter, er udviklet på principper for cirkulær økonomi, hvor målet er genbruge, genanvende og genudnytte flest mulige af de eksisterende materialer, strukturer og konstruktioner for dermed at reducere implementeringen af jomfruelige materialer. Coop-byen vil både tilbyde huse og lejligheder til 4.500 nye beboere, varierede rekreative områder og handelsliv. Illustration af Nina Trock-Jansen & Alberte Caspersen Borup

" Diagrammet kan benyttes til at undersøge og kortlægge materialers levetid i det cirkulære kredsløb, og deres muligheder for at blive genbrugt, genudnyttet og genanvendt. "

Diagrammet kan benyttes til at undersøge og kortlægge materialers levetid i det cirkulære kredsløb, og deres muligheder for at blive genbrugt, genudnyttet og genanvendt.

Det eksisterende distribueringsområde bærer præg af det industrielle brug gennem næsten 60 år, med jernbanespor, modulbyggerier og forskelligartet belægning. Foto af Nina Trock-Jansen & Alberte Caspersen Borup

Hvad drømmer i om at arbejde med?

Vi glæder os begge til at begynde vores karriere som landskabsarkitekter, om det end bliver hos en tegnestue, kommune eller en tredje virksomhed med et relevant, bæredygtigt fokus. I og med bæredygtighed allerede bliver vægtet højt i de fleste landskabsarkitektoniske projekter, ville det være spændende at få cirkulariteten yderligere integreret i arbejdsprocesserne. Vi ser gode muligheder for aktivt at bruge og videreudvikle på den viden om cirkulær økonomi vi har tilegnet os gennem specialet og egne interesser i fremtidige arbejdsrelationer. Det ville ligeledes være spændende at få lov til at arbejde med produktudvikling af genbrugte og genanvendte materialer, for at nedsætte vores forbrug af råmaterialer. Vi håber, at de cirkulære tankegange bliver en naturlig del af faget i fremtiden, og indtil da vil vi gøre vores, for at formidle vigtigheden om en bæredygtig, cirkulær økonomi.

Foto: Kort efter vi havde forsvaret vores speciale i slut juni 2021.

Hvorfor har I valgt at være medlem af DL?

Vi er medlem af Danske Landskabsarkitekter, da vi mener, at det er givende at være del af et stærkt fagligt fællesskab, hvor vi har mulighed for at blive præsenteret for inspirerende fagfæller og nye vinkler på faget. Vi blev begge studentermedlemmer kort tid efter vi startede på bacheloruddannelsen, hvilket hjalp os til at blive få indblik i hvad faget har at byde på, og hvor mange spændende emner man kan forfølge. Det var blandt andet efter at have deltaget i et af Danske Landskabsarkitekters medlemsarrangementer, hvor vi fandt inspirationen til både at lave vores egen kursusopgave om cirkulær økonomi og ikke mindst til at skrive vores speciale om samme emne. Derudover byder magasinet Landskab altid på spændende og relevante artikler, hvorfra man ofte kan hente en masse inspiration, hvilket vi hyppigt har brugt som opslagsværk under vores studietid. Som nyuddannede glæder vi os til at deltage i flere arrangementer for at udvide vores faglige horisont, gense venner og tidligere medstuderende, og forhåbentlig hilse på fremtidige kollegaer.

Se hele Nina og Albertes speciale ‘Designing for Circularity’ på issuu

Plads til poesi - Hvidovre Strandpark, Hvidovre / Vega Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >