Stefan Nielsen

Landskabsarkitekt MAA MDL Stefan Nielsen dimitterede i sommeren 2021 fra Det Kongelige Akademi for Arkitektur, Design og Konservering. I dette portræt giver Stefan et indblik i sit inspirerende speciale, og fortæller om sine fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter

Snit gennem tæt-høj bebyggelse med grønne fællesarealer. Illustration: Stefan Nielsen

Uddannet fra: Det Kongelige Akademi for Arkitektur, Design og Konservering

Af Stefan Nielsen, oktober 2021

Interview tilrettelagt og redigeret af Katrine Lundemark, stud.hort.arch MDL

Landskabsarkitekt MAA MDL Stefan Nielsen dimitterede i sommeren 2021 fra kandidatprogrammet Landskab på Institut for Bygningskunst, By og Landskab på Det Kongelige Akademi for Arkitektur, Design og Konservering. I dette portræt fortæller Stefan om sit speciale, fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter. Portrættet er det andet i miniserien om nyuddannede medlemmer fra årgang 2021

Hvad handler dit speciale om?

Under overskriften “Rammer for sameksistens mellem natur og menneske” udarbejdede jeg en bebyggelsesplan for et boligområde i udkanten af Rønne. Projektet er en undersøgelse af, hvordan en bebyggelse, der imødekommer en voksende befolknings behov for blandede boligtyper, i forhandling med beskyttede naturtyper og fredede dyrearter kan organiseres og forbindes til eksisterende strukturer og skabe merværdi for både natur og menneske.

Projektet udspringer af det foregående semesters skriveopgave, hvori jeg undersøgte parcelhushavens tilblivelse og udvikling med afsæt i bl.a. G.N. Brandts tanker om den kommende have og ikke mindst den øgede folkelige og politiske opmærksomhed på biodiversitetskrisen, der har resulteret i stigende interesse for implementering af naturbeskyttende og biodiversitetsfremmende tiltag i parcelhushaverne.

Væsentligt var det ifølge G.N. Brandt, at haven skulle skabe kontakt mellem menneske og natur, og at den måtte kunne tåle ændringer udført af ukyndige hænder, som han formulerede det i 1927. I dag oplever vi som nævnt en stigende interesse for naturbeskyttelse og biodiversitet, og her er haven interessant, fordi man netop i haven som enkeltperson kan eksperimentere med at give naturen plads. Haven kan på den måde betragtes som et eksperimentarium – et rum, hvor forskellige fremgangsmåder kan afprøves, og sameksistens med naturen kan øves.

Planudsnit og snit i åben-lav bebyggelse med forskellige havetyper og kvartersplads til fællesaktiviteter. Illustration af Stefan Nielsen

" I dag oplever vi som nævnt en stigende interesse for naturbeskyttelse og biodiversitet, og her er haven interessant, fordi man netop i haven som enkeltperson kan eksperimentere med at give naturen plads. "

Planudsnit og snit i tæt-lav bebyggelse med engareal og vådområde. Illustration af Stefan Nielsen

Projektområdet er kendetegnet ved dets tydelige opdeling i tre omtrent lige store dele adskilt af beplantning som resultat af tidligere tiders brug. Den landskabelige inddeling bevares og danner grundlag for bebyggelsens klyngestruktur. Med udgangspunkt i Rønnes bygningskulturelle arv, herunder de så velkendte tætte, knækkede gadeforløb, de karakteristiske svenskehuse og tidlige parcelhuskvarterer, udformes bebyggelsen med åben-lav boligbebyggelse i vest og tæt-høj i øst.

Den eksisterende beplantning bevares, og der etableres to beplantningsbælter med skovbrynskarakter, der giver naturværdi, understreger områdets inddeling og fungerer som spredningskorridorer med røser, volde og kvas- og brændebunker for bl.a. de firben, der findes i området. I områdets sydlige del etableres en række skrab, som kan optage overfladevand fra bebyggelsen og samtidig danne levested for fugle og padder, mens de øvrige ubebyggede arealer nærmest boligerne etableres med urtevegetation og uden tydelige grænser.

Strategi for beboerdrevet etablering af skovbryn. Illustration af Stefan Nielsen

Strategi for etablering af skrab til håndtering af overfladevand. Illustration af Stefan Nielsen

Naturen er således bebyggelsens omdrejningspunkt. Den er afhængig af beboernes engagement og lyst til at eksperimentere og danner samtidig grundlag for mødet på tværs af aldre, sociale lag og øvrige interesser beboerne imellem.

Eksempel på have uden grænser, kig fra terrasse til engareal og vådområde i syd. Illustration af Stefan Nielsen

Eksempel på gænge fra gaderum til natur. Illustration af Stefan Nielsen

Hvad drømmer du om at arbejde med?

Som arkitekt og landskabsarkitekt er jeg særligt optaget af bygningskultur, boligarkitektur og landskabsbaseret byudvikling i både den nære og store skala. Jeg drømmer om et arbejde, der giver mulighed for at kombinere nogle af disse interesser.

Hvorfor har du valgt at være medlem af Danske Landskabsarkitekter?

Jeg er først for nylig blevet medlem af Danske Landskabsarkitekter, men har indtil videre haft glæde af magasinet Landskab, nyhedsbrevet samt tilbud på faglitteratur. Jeg har endnu ikke deltaget i nogen af foreningens arrangementer, men ser frem til det.

Ønsker du at komme i kontakt med Stefan, kan dette ske via Stefans Linkedin profil.

Portrætfoto af Stefan Nielsen

Plads til poesi - Hvidovre Strandpark, Hvidovre / Vega Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >