De Danske Kystlandskaber

Published date

Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så ikke du går glip af Danske Landskabsarkitekters årlige høstdebat.

Temaet for høstdebatten er i år Danske Kystlandskaber - vores nationalværdi. I den forbindelse vil der bl.a. blive diskuteret landskabsarkitekturens rolle i det danske kystlandskab med henblik på tilgængelighed, udvikling og potentialer.

De danske kystlandskaber er mangfoldige og værdifulde – de er vores nationalværdi. Langs den 7.300 km lange kystlinje kan vi opleve noget af Danmarks vildeste og smukkeste natur. Og ingen i hele landet bor længere end 50 km fra strand, klit, klint, fjord, vig, bredning, lagune, strandsøer, bugt, strandenge, hede, øer, havn, badehoteller og sommerhuse, surf og vandring, sejlads, fiskeri, solbadning og så meget mere.

Kystlandskabet er vores fælles anliggende, og i Danske Landskabsarkitekter har vi derfor været optaget af 1) at kystnatur og det danske kystlandskab skal være tilgængeligt for alle, 2) at landskabsarkitektur kan bidrage til regional udvikling og kystturisme og 3) at bygninger og anlæg i sårbar natur skal have høj integritet med omgivelserne.

Som de andre nordiske lande, kan Danmark være stolt af at tilbyde lige adgang til strandene og friluftslivet ved kysten. Men når planloven ændrer sig og når kystbeskyttelsen er på national og regional agenda, hvordan påvirker det tendenserne, økonomiske annalister? Og hvad er det turisterne efterspørger? Hvad betyder det, når landskabsarkitektur understøtter turismen og bidrager til regional udvikling, og hvad betyder det, når vi bygger i sårbar natur? Hvilke tanker gør vi os for både at udvise ansvar for vores nationalværdi og at tilgodese flest mulige behov?

Høstdebatten i år skal hjælpe os til at blive klogere på både udfordringer og værdier forbundet med udviklingen af de danske kyster. Det gælder både på et strategisk niveau og på projektniveau. Viden og inspiration skal ruste os landskabsarkitekter til at spille en stærk rolle i udviklingen af kystlandskaberne.

PROGRAM:

Velkomst ved Susanne Renée Grunkin formand for Danske Landskabsarkitekter.

Tre faglige oplæg:

  • Nina L. Saarnak, Danmarks Naturfredningsforening, leder for politiske arbejde med planlov og kyster // Betydning af tilgængelighed for friluftslivet i kystnatur //
  • Anne Vium Skaarup, landskabsarkitekt , indehaver af Anne Vium Skaarup landskab // Regionale tendenser og landskabsarkitekturens potentialer i kystlandskabsudvikling // 
  • Poul Høilund, medstifter og partner af Norrøn Arkitekter, specialiseret i destinationsudvikling  // Destinationsudvikling og regionale fortællinger // 

Debat styret af moderator Svava Riesto, kunsthistoriker og forsker i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet.

Efter debatten som slutter kl. 19.30, byder Danske Landskabsarkitekter på tapas & vin, og der bliver rig mulighed for at netværke og møde producenter fra faget. 

Arrangementet er åbent for alle, men vi vil gerne have din tilmelding senest d. 10. november via dit medlemslogin og for ikke-medlemmer via mail: dl@landskabsarkitekter.dk - Vi glæder os til at se dig.

Download invitationen herunder:

Tid: Fredag d. 17. november 2017, kl. 16-21
Sted: Akademikerhuset, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg

Tak til Optimus, VESTRE og BURRI for støtte til arrangementet.

Foto: Solnedgangspladsen i Gammel Skagen, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.